SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hyttön

Älvkarleby

Hyttön är ett före detta järnbruk i Gävle och Älvkarleby kommuner, på gränsen mellan Gästrikland och Uppland. Bruket ligger vid Lerån, ett biflöde till Dalälven, och var i drift mellan 1664 och 1880.

Hyttö bruk anlades 1664 som ett komplement till Älvkarleö och Harnäs. Tanken var att utnyttja de malmtillgångar man hittat i området, men dessa visade sig snart sina. Istället körde man malm från Dannemora gruvor med hästforor via Mehedeby och Storön. 1726 brann hyttan i Älvkarleö ner, och Hyttö masugn övertog då dess funktion. Bruket i Söderfors övertog Hyttön och Älvkarleö 1855 och centraliserade det mesta av driften. Detta fick till följd att Hyttön endast drevs i mindre skala och 1880 blåstes hyttan ner för sista gången.

En flottränna för timmer till Korsnäs sågverk i Bomhus byggdes 1890, vilken moderniserades på 1950-talet. 1970 upphörde flottningen i rännan, men den används än idag för Korsnäs industrivatten.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Skutskär    (18 km)

Stutskär    (18 km)


Mindre orter i närheten

Karlholm    (18 km)

Karlholmsbruk    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Marma    (7 km)

Mehedeby    (7 km)

Sälgsjön Gävle    (17 km)

Furuvik    (18 km)

Sälgsjön    (18 km)


Övriga orter i närheten

Nordansjö    (4 km)

Dalen    (5 km)

Fallet    (5 km)

Lindåsen    (5 km)

Ambricka    (6 km)

Åsbo    (6 km)

Bastfallet    (6 km)

Slätfallet    (6 km)

Älvkarleö    (7 km)

Älvkarleö Bruk    (7 km)

Elfkarleö    (7 km)

Kågbo    (7 km)

Malmberget    (7 km)

Mehede    (7 km)

Untraverken    (7 km)

Untraverket    (7 km)

Utraverket    (7 km)

Fällinge    (8 km)

Flaten    (8 km)

Grimsarbo    (8 km)

Kessmansbo    (8 km)

Lövåsen    (8 km)

Nysäter    (8 km)

Grååsen    (9 km)

Karlsäter    (9 km)

Lågbo    (9 km)

Verkebro    (9 km)

Färjbäcken    (10 km)

Finnböle    (10 km)

Gillerås    (10 km)

Gilleråsen    (10 km)

Hanåsen    (10 km)

Kubbo    (10 km)

Lundsved    (10 km)

Rolandsbo    (10 km)

Sevallbo    (10 km)

Hällby    (11 km)

Hästmuren    (11 km)

Hästmyren    (11 km)

Kårbo    (11 km)

Mårtsbo    (11 km)

Sända    (11 km)

Vallatorp    (11 km)

Hästbo    (12 km)

Lärkebo    (12 km)

Nybo    (12 km)

Östanån    (12 km)

Sätra    (12 km)

Glamsen    (13 km)

Laggarbo    (13 km)

Svallet    (13 km)

Västanå    (13 km)

Västanån    (13 km)

Vestanå    (13 km)

Högmo    (14 km)

Lämpersbo    (14 km)

Lämpesbo    (14 km)

Österbo    (14 km)

Villbo    (14 km)

Bäcklösen    (15 km)

Dymmelsbo    (15 km)

Gräsbäcken    (15 km)

Jordåsen    (15 km)

Myrbo    (15 km)

Tebo    (15 km)

Turkiet    (15 km)

Upplandsbodarna    (15 km)

Väsby    (15 km)

Västermarn    (15 km)

Finneråger och del av Sandby    (16 km)

Gammelsäll    (16 km)

Grinduga    (16 km)

Ölbo    (16 km)

Sandby    (16 km)

Tallmon    (16 km)

Torsbo    (16 km)

Västerbo    (16 km)

Ytterboda    (16 km)

Finnerånger    (17 km)

Hallsbo    (17 km)

Långbro    (17 km)

Näs    (17 km)

Norrmossen    (17 km)

Ordsbo    (17 km)

Sandviken    (17 km)

Bolstan    (18 km)

Brämsand    (18 km)

Ersta    (18 km)

Harnäs    (18 km)

Muskarbo    (18 km)

Östveda    (18 km)

Sällvallen    (18 km)

Skogmur    (18 km)

Skogmyr    (18 km)

Snatra    (18 km)

Stav    (18 km)

Vad    (18 km)

Valla    (18 km)

Västland    (18 km)

Västra Vad    (18 km)

Vestra Vad    (18 km)

Ytterharnäs    (18 km)

Ås    (19 km)

Bäck    (19 km)

Bäggeby    (19 km)

Berg    (19 km)

Brännfallet    (19 km)

Brunnsheden    (19 km)

Byrilsbo    (19 km)

Domarbo    (19 km)

Harv    (19 km)

Hemlingby    (19 km)

Ingsån    (19 km)

Järvsta    (19 km)

Koffsta    (19 km)

Kofsta    (19 km)

Kussil    (19 km)

Landa    (19 km)

Medora    (19 km)

Norrby    (19 km)

Nynäs    (19 km)

Smedsbo    (19 km)

Strömsberg    (19 km)

Strömsbergs bruk    (19 km)

Ullanda    (19 km)

Väla    (19 km)

Vallskoga    (19 km)

Brunn    (20 km)

Främlingshem    (20 km)

Granskär    (20 km)

Lövökrog    (20 km)

Stav    (20 km)

Västra Sikvik    (20 km)


Landmärken i närheten

Dragon Gate    (7 km)

Bruksvallen    (12 km)

Gävlemasten    (18 km)

Skutskärs bruk    (18 km)

Gästriklands runinskrifter 11    (19 km)

Runristning    (19 km)

Tierp Arena    (19 km)

Gästriklands runinskrifter 5    (20 km)

Gävle Bro    (20 km)


Kyrkor i närheten

Marma Kyrka    (7 km)

Älvkarleby kyrka    (12 km)

Söderfors kyrka    (13 km)

Skutskärs kyrka    (17 km)

Västlands Kyrka    (18 km)

Karlholms Kyrka    (19 km)

Tolfta kyrka    (19 km)

Andreaskyrkan    (20 km)

Hedesunda kyrka    (20 km)

Hemlingby Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Hyttön