SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Göholms gods

Ronneby  |  Blekinge län

Gjöholms gods är beläget sydost om Ronneby på Göhalvön vid Blekingekusten.

Byn Gö omnämns första gången i kung Valdemars jordebok 1241. Bland Gjöholms många ägare är det amiralen Johan af Puke som gjort gården mest känd.

Johan af Puke köpte 1790 frälsehemmanen Gjöholm, Kålhöga och Gjö för sextusen riksdaler och lade dem samman under Gjöholm. Då fanns där inget corps-de-logi eftersom den tidigare byggnaden brunnit ner. Puke lät som mangårdsbyggnad uppföra ett ståtligt stenhus efter egna ritningar. Över porten sattes en stentavla med inskriften .

Efter Johan Pukes bortgång 1816 levde hans änka Christiana och senare den äldsta dottern Johanna Charlotta (1801-1878) på gården. Doktor Johan Ludvig Kruse, som var gift med Pukes yngsta dotter Edla Göthilda (född 1814) och var verksam som läkare bland annat vid Ronneby Helsobrunn, arrenderade gården som han sedermera köpte. Sonen, riksdagsmannen Ludvig Kruse, född i Ronneby 1857, ärvde därefter Göholm. Under hans tid uppfördes byggnader för såväl mejeri som bränneri. Kruse sålde 1915 gården till August Werner, grosshandlare från Göteborg. Denne avled 1944, varefter verksamheten drevs vidare av hustrun Sonja Werner och därefter av deras dotter Stina Werner, som dog 2003.

På egendomen finns ett gravkapell där bland annat Johan Pukes kista, tillverkad av virke från hans linjeskepp Dristigheten, har sin plats.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Kallinge    (9 km)

Hasslö    (10 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ronnebyhamn    (4 km)

Ronnebyredd    (4 km)

Johannishus    (9 km)

Färmanstorp    (11 km)

Skavkulla och Skillingenäs    (12 km)

Fredriksdal    (13 km)

Drottningskär    (15 km)

Sjuhalla    (15 km)

Tving Karlskrona    (19 km)


Övriga orter i närheten

Fällö    (nära)

Oxlaby    (nära)

Aspan    (2 km)

Byrum    (2 km)

Heaby    (2 km)

Korsanäs    (2 km)

Kuggeboda och Lunnatorp    (2 km)

Smedsgården    (2 km)

Smedsgården och Bredäng    (2 km)

Bökenäs    (3 km)

Bredäng    (3 km)

Galtanäs    (3 km)

   (3 km)

Kuggeboda    (3 km)

Lunnatorp    (3 km)

Marken    (3 km)

Sandvik    (3 km)

Stenaby    (3 km)

Styrsvik    (3 km)

Ekenäs    (4 km)

Fornanäs    (4 km)

Kartorp    (4 km)

Kartorp och Rolstorp    (4 km)

Lindekullen    (4 km)

Millegarne    (4 km)

Norrekåsa    (4 km)

Rolstorp    (4 km)

Torkö    (4 km)

Yxnarum    (4 km)

Bussemåla    (5 km)

Bustorp    (5 km)

Eket    (5 km)

Gärestad    (5 km)

Jordö    (5 km)

Leråkra    (5 km)

Örsnäs    (5 km)

Slättanäs    (5 km)

Hulta    (6 km)

Östranäs    (6 km)

Parkdala    (6 km)

Risanäs    (6 km)

Risatorp    (6 km)

Ronnebybrunn    (6 km)

Saxemara    (6 km)

Saxemaranäs    (6 km)

Djurtorp    (7 km)

Levalunda    (7 km)

Lilla Vambåsa    (7 km)

Saltäng    (7 km)

Spjälkö    (7 km)

Spjälkö och Saxemaranäs    (7 km)

Torneryd    (7 km)

Dragsnäs    (8 km)

Hallarna    (8 km)

Hjortahammar    (8 km)

Sörby    (8 km)

Arvidstorp    (9 km)

Äsketorp    (9 km)

Bredavik    (9 km)

Esketorp    (9 km)

Tångalund    (9 km)

Tromtesunda    (9 km)

Tromtösunda    (9 km)

Bökevik    (10 km)

Djupafors    (10 km)

Garpen    (10 km)

Guttamåla    (10 km)

Saltärna    (10 km)

Sissehall    (10 km)

Trolleboda    (10 km)

Grönadal    (11 km)

Hjälmseryd    (11 km)

Kalleberga    (11 km)

Kättorp    (11 km)

Kjättorp    (11 km)

Mölleryd    (11 km)

Vieryd    (11 km)

Aspö    (12 km)

Bommerstorp    (12 km)

Bredåkra    (12 km)

Lövenäs    (12 km)

Skavkulla    (12 km)

Väbynäs    (12 km)

Bjärby    (13 km)

Brantafors    (13 km)

Gredeby    (13 km)

Hägatorp    (13 km)

Häggatorp    (13 km)

Kroken    (13 km)

Mjövik    (13 km)

Skillingenäs    (13 km)

Aspö Karlskrona    (14 km)

Biskopsmåla    (14 km)

Hakarp    (14 km)

Larum    (14 km)

Ljunget    (14 km)

Nättrabyhamn    (14 km)

Sonekulla    (14 km)

Vång    (14 km)

Vrängö    (14 km)

Bäck    (15 km)

Garnanäs    (15 km)

Gunnetorp    (15 km)

Hasselstad    (15 km)

Hasslestad    (15 km)

Liatorp    (15 km)

Lilla Kulleryd    (15 km)

Mörtjuk    (15 km)

Saltö    (15 km)

Svalemåla    (15 km)

Väby    (15 km)

Björkeryd    (16 km)

Björstorp    (16 km)

Bränteknuva    (16 km)

Gyön    (16 km)

Hillerslätt    (16 km)

Hoby    (16 km)

Jämsunda    (16 km)

Lindholmen    (16 km)

Pantarholmen    (16 km)

Stuveryd    (16 km)

Torp    (16 km)

Tubbarp    (16 km)

Värperyd    (16 km)

Alstugorna    (17 km)

Bergåsa    (17 km)

Bråstorp    (17 km)

Bryggareberget    (17 km)

Harstorp    (17 km)

Mummelycke    (17 km)

Svenstorp    (17 km)

Västramark    (17 km)

Bokön    (18 km)

Edstorp    (18 km)

Fröjdadal    (18 km)

Gammalstorp    (18 km)

Hästö    (18 km)

Hillerstorp    (18 km)

Lindesnäs    (18 km)

Oscarsvärn    (18 km)

Röaby    (18 km)

Rödby    (18 km)

Silpinge    (18 km)

Stora Silpinge    (18 km)

Sunna    (18 km)

Tjurkö    (18 km)

Tokaryd    (18 km)

Berg    (19 km)

Bottnanstorp    (19 km)

Djurtorp    (19 km)

Emmeryd    (19 km)

Ettebro    (19 km)

Köpegårda    (19 km)

Kroksvik    (19 km)

Lillagärde    (19 km)

Märserum    (19 km)

Måstad    (19 km)

Nabben    (19 km)

Padderyd    (19 km)

Pålycke    (19 km)

Perstorp    (19 km)

Hjälmsa    (20 km)

Hörryda    (20 km)

Höryda    (20 km)

Mältan    (20 km)

Tararp    (20 km)

Tockarp    (20 km)

Torskors    (20 km)

Västra Ryd    (20 km)


Landmärken i närheten

Ronneby brunn    (5 km)

Björketorpsstenen    (6 km)

Runristning    (6 km)

Gåsfetens fyr    (8 km)

Stadshuset    (8 km)

Johannishus slott    (11 km)

F 17 Kallinge    (12 km)

Kasakulle gravfält    (13 km)

Marielund    (14 km)

Blekinge läns folkhögskola    (15 km)

Af Chapmangymnasiet    (16 km)

Hubendickska huset    (16 km)

Karlskrona örlogsbas    (16 km)

Marinbasen    (16 km)

Örlogsstaden Karlskrona    (16 km)

Rosenbom    (16 km)

Vattenborgen    (16 km)

Basareholmen    (17 km)

Litorina folkhögskola    (19 km)


Kyrkor i närheten

Sankta Clara kapellruin    (5 km)

Saxemara Kyrka    (6 km)

Edestads Kyrka    (7 km)

Heliga Kors Kyrka    (7 km)

Listerby Kyrka    (7 km)

Förkärla kyrka    (8 km)

Hasslö Kyrka    (10 km)

Hjortsberga Kyrka    (10 km)

Kallinge Kyrka    (10 km)

Aspö Kyrka    (12 km)

Bredåkra Kyrka    (12 km)

Nättraby Kyrka    (14 km)

Bräkne Hoby Kyrka    (15 km)

Amiralitetskyrkan    (16 km)

Emanuelskyrkan    (16 km)

Hedvig Eleonora kyrka    (16 km)

Möllebackskyrkan    (16 km)

Fridlevstads Kyrka    (18 km)

Kungsmarkskyrkan    (18 km)

Tjurkö Kyrka    (18 km)

Möljeryds Kyrka    (19 km)

Tvings Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Göholms gods