SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gummagölsmåla

Ronneby  |  Blekinge län

Gummagölsmåla är ett naturreservat i Ronneby kommun i Blekinge län.

Reservatet är skyddat sedan 2000 och omfattar 24 hektar. Det är beläget norr om Bräkne Hoby och består av en ravin där Bräkneån rinner genom djup ravin i ett platålandskap

Naturreservatet är beläget på åns västra sida och omfattar delar av ån och den branta skogsbeklädda sluttningen. Dessutom ingår delar av platån, som präglas av gamla åker-, ängs- och betesmarker. Längs ån har Gummagölsmåla by haft slåttermarker som senare blivit skogsbeklädda. Ovanför sluttningen åt väster brukas området som betesmark och där finns röjningsrösen, hamlade lindar, askar, almar och lönnar.

Länga ån växer björk, ask, lönn, lind, gran, olvon, brakved och hassel. På igenvuxna slåttermarker och längs ån kan man finna växter som älgört, hampflockel, videört, sjöfräken, strandklo, sumpförgätmigej, kärrviol, vattenmåra, grenrör, vattenklöver, svalting, och bunkestarr. I ån kan man finna nordnäckros, gul näckros, kråkklöver, besksöta och blåsstarr. På de branta sluttningen finner man gran- och ädellövsskog där det växer ek, bok, ask, lind, lönn, oxel, sälg och avenbok.

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Tingsryd    (12 km)

Ryd Tingsryd    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hallabro    (7 km)

Konga    (12 km)


Övriga orter i närheten

Dockemåla    (3 km)

Hunnamåla    (3 km)

Bälganet    (4 km)

Belganet    (4 km)

Ulvsmåla    (5 km)

Kornalycke    (6 km)

Lilla Siggamåla    (6 km)

Lindås    (6 km)

Siggamåla    (6 km)

Skatemåla    (6 km)

Elsemåla    (7 km)

Grönadal    (7 km)

Kvarnamåla    (7 km)

Tjurkhult    (7 km)

Tjurkhultskvarn    (7 km)

Värmanshult    (7 km)

Vermanshult    (7 km)

Yttre Källehult    (7 km)

Högagärde    (8 km)

Risansmåla    (8 km)

Abborremåla    (9 km)

Gäddeviksås    (9 km)

Stengrepen    (9 km)

Böket    (10 km)

Fagerfors    (10 km)

Getamåla    (10 km)

Hensmåla    (10 km)

Ljungsjömåla    (10 km)

Västra Skörje    (10 km)

Bökemåla    (11 km)

Genesmåla    (11 km)

Gökadal    (11 km)

Hejan    (11 km)

Långsjöryd    (11 km)

Loberget    (11 km)

Norra Veramåla    (11 km)

Skallevraket    (11 km)

Svarvaremåla    (11 km)

Ulvsryd    (11 km)

Veramåla    (11 km)

Grimsmåla    (12 km)

Grönteboda    (12 km)

Högadal    (12 km)

Idemåla    (12 km)

Raskamåla    (12 km)

Sävsjömåla    (12 km)

Skallavrak    (12 km)

Älmta    (13 km)

Askaremåla    (13 km)

Back    (13 km)

Bäckaskog    (13 km)

Dammarskulla    (13 km)

Dammerskulla    (13 km)

Dångebo    (13 km)

Ekeby    (13 km)

Halahult    (13 km)

Högahult    (13 km)

Kåraryd    (13 km)

Korpalycke    (13 km)

Smedamåla    (13 km)

Aramo    (14 km)

Bäckasjögärde    (14 km)

Bårabygd    (14 km)

Dångemåla    (14 km)

Dannemark    (14 km)

Degerhaga    (14 km)

Drakamåla    (14 km)

Göljahult    (14 km)

Harkniven    (14 km)

Iremåla    (14 km)

Klåvben    (14 km)

Krokshult    (14 km)

Kroksjömåla    (14 km)

Lilla Silpinge    (14 km)

Övre Aramo    (14 km)

Bagganäs    (15 km)

Bråtabron    (15 km)

Bungamåla    (15 km)

Ekeryd    (15 km)

Flisehult    (15 km)

Flishult    (15 km)

Fogdakärr    (15 km)

Frösehult    (15 km)

Frösjöhult    (15 km)

Hässeldalen    (15 km)

Hässledalen    (15 km)

Hätteboda    (15 km)

Hjärtonemåla    (15 km)

Hultalycke    (15 km)

Klingsmåla    (15 km)

Kroksjöbo    (15 km)

Leryd    (15 km)

Lilla Ekeryd    (15 km)

Skärvgöl    (15 km)

Södra Kroksjöbo    (15 km)

Björkeryd    (16 km)

Buskahult    (16 km)

Degersnäs    (16 km)

Sofielund    (16 km)

Stångsmåla    (16 km)

Tararp    (16 km)

Västra Ryd    (16 km)

Abborremåla    (17 km)

Åskefällalund    (17 km)

Brevik    (17 km)

Ettebro    (17 km)

Flygeboda    (17 km)

Gässemåla    (17 km)

Grävlingaryd    (17 km)

Grävlingeryd    (17 km)

Hjälmsa    (17 km)

Holmahult    (17 km)

Hornanäs    (17 km)

Letesmåla    (17 km)

Lockansmåla    (17 km)

Pålsmåla    (17 km)

Persgärde    (17 km)

Siggahult    (17 km)

Skyttemåla    (17 km)

Slättamåla    (17 km)

Stengårdsslätt    (17 km)

Vasakul    (17 km)

Vieboda    (17 km)

Björkebråten    (18 km)

Brorsmåla    (18 km)

Elsebråne    (18 km)

Elsebrånemåla    (18 km)

Fröjdadal    (18 km)

Hjortseryd    (18 km)

Kastensmåla    (18 km)

Knutsmåla    (18 km)

Lillagärde    (18 km)

Lindehult    (18 km)

Röaby    (18 km)

Rödby    (18 km)

Silpinge    (18 km)

Slänsmåla    (18 km)

Spikahult    (18 km)

Stamsmåla    (18 km)

Stora Silpinge    (18 km)

Tarvastehult    (18 km)

Tavastehult    (18 km)

Ängsjömåla    (19 km)

Björnalycke    (19 km)

Dunshult    (19 km)

Dunsmåla    (19 km)

Froaryd    (19 km)

Göljahult    (19 km)

Grevamåla    (19 km)

Hemmingsmåla    (19 km)

Klasamåla    (19 km)

Kroksjömåla    (19 km)

Kvarnamåla    (19 km)

Långahall    (19 km)

Långehall    (19 km)

Makrilla    (19 km)

Möckleryd    (19 km)

Övre Källehult    (19 km)

Pieboda    (19 km)

Rösmåla    (19 km)

Vrångebo    (19 km)

Vrångeboda    (19 km)

Bänkeboda    (20 km)

Fösingsmåla    (20 km)

Hoka    (20 km)

Långasjönäs    (20 km)

Läppamåla    (20 km)

Lekaremåla    (20 km)

Lindet    (20 km)

Möljeryd    (20 km)

Svenstorp    (20 km)


Landmärken i närheten

Tingsryd travbana    (11 km)

Nelson Garden Arena    (13 km)


Kyrkor i närheten

Öljehults Kyrka    (3 km)

Backaryds Kyrka    (12 km)

Söderportkyrkan    (12 km)

Timmermannens Kapell    (12 km)

Tingsås kyrka    (12 km)

Södra Sandsjö kyrka    (14 km)

Ringamåla Kyrka    (15 km)

Urshults Kyrka    (18 km)

Almundsryds Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Gummagölsmåla