SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gränsåsen

Älvdalen  |  Dalarnas län

En gräns är en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra.

Ofta används gränser för att skilja på olika geografiska områden, men gränser kan definieras för i princip alla mätbara storheter. Geografiska gränser, såsom fastighetsgränser, kommungränser, länsgränser, delstatsgränser och statsgränser, finns både på land och i vatten. Gränser i den senare betydelsen kan exempelvis användas för att avgränsa vad som är hälsosamt, i form av hygieniska gränsvärden.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Plantbygget    (6 km)

Haftorsbygget    (8 km)

Kryptjärn    (11 km)

Gammalsätern    (15 km)

Sundet    (16 km)

Långnäset    (17 km)

Lisselåvallen    (18 km)

Ol Hansblästan    (18 km)

Remvallen    (18 km)

Storänget    (18 km)

Övre Härjåstugan    (19 km)

Sarna    (19 km)

Fridhult    (20 km)

Häståsvallen    (20 km)

Nysätern    (20 km)


Kyrkor i närheten

Särna gammelkyrka    (19 km)

Särna kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Gränsåsen