SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gryvelstamn

Älvdalen  |  Dalarnas län

Gryvelstamn på kartan över Dalarna

Gryvelstamn är en sjö i Älvdalens kommun i Dalarna som ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 2,1 kvadratkilometer och ligger 433,8 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gryvlan. Vid provfiske har abborre, gädda och mört fångats i sjön.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Åsen    (12 km)


Övriga orter i närheten

Rytterbygget    (6 km)

Floj    (7 km)

Esum    (11 km)

Trängslet    (11 km)

Lövnäs    (13 km)

Ringnäs    (13 km)

Västerby    (13 km)

Risnäs    (14 km)

Skognäs    (14 km)

Adbodarna    (15 km)

Ärnäs    (16 km)

Stopsbodarna    (16 km)

Hallbovallen    (17 km)

Andersbodarna    (18 km)

Tyrinäs    (19 km)

Vasselbodarna    (20 km)


Kyrkor i närheten

Åsens Kapell    (14 km)


Mer information

Vädret kring Gryvelstamn