SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Nysätern

Älvdalen  |  Dalarnas län

Marknadsbodarna i Nysäter under en marknadsdag. Sett från gravhögen.

Nysäter, även Värmlands Nysäter, är en småort i Gillberga socken i Säffle kommun. Nysäter är centralort i Gillberga socken och där är dess kultur-, affärsliv och samhällsservice koncentrerat. Det är en bygd präglad av ett öppet jordbrukslandskap med stora gårdar, men också av hundratalet lämningar efter gångna tiders torp och backstugor i de vidsträckta skogarna. Nysäter är vackert beläget längs Byälven i västra Värmland, som är en urgammal handelsled som via Glafsfjorden sammanbinder Vänern med norska Östfold. Här finns Kungshögen, en större gravhög från järnåldern (40 meter i diameter) och en handelsplats som förmodligen är lika gammal med bevarade timrade marknadsbodar från 1700-talet som fortfarande används.

Legenden kring Kungshögen i Nysäter gör den till en av de mest spännande fornlämningarna i Värmland. Kungshögen, som är en av tre gravhögar längs Byälven som utpekats som grav åt sagokungen Olof Trätälja, tillkom under en tid då vattnet var den främsta kommunikationsleden genom området. Högen, som är cirka 40 meter i diameter, ligger på en mindre kulle i sluttningen ner mot vattnet. På vikingatiden var den väl synlig för alla som färdades på Byälven, den tidens viktigaste kommunikationsled. Dess storlek och läge visar att det är en person med makt och hög status som ligger begravd här. Tidigare har Kungshögen ingått i ett större, nu förstört gravfält. Vid utgrävningar som gjorts i en av de förstörda gravarna har föremål hittats som daterar denna till vikingatiden (ca 800-1050 e Kr). Det är troligt att Kungshögen är från samma tid.

Nysäters goda läge vid korsningen mellan Byälven och den äldre landsvägen mellan Karlstad och Oslo gjorde att Nysäter utvecklads till en naturlig handelsplats. Här uppstod en marknadsplats och oxmarknaden i Nysäter omnämns i skrift redan år 1758. Även om marknaden vid Nysäter i första hand var en kreatursmarknad gick det också att köpa andra varor. Officiellt hölls den sista kreatursmarknaden 1869 men först 1933 upphörde verksamheten helt. Marknadsbodarna byggdes vid mitten av 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet fanns det 67 bodar på platsen. Idag återstår 23. De kvarvarande bodarna är förklarade som byggnadsminnen. I direkt anslutning till Kungshögen och marknadsplatsen finns också en äldre lanthandel vilket visar att platsen varit ett lokalt handelscentrum även mellan marknaderna.

I Nysäter finns dessutom ett vikingacentrum med ett museum, ett aktivitetscentrum utomhus och hamn för vikingaskeppet Glad av Gillberga. Vidare finns en gästhamn, tält- och husvagnsplats, ett restaurerat offentligt badhus med bastu för allmänheten och sällskap, tennis-, boule och minigolfbana, badplats och sommarkafé med försäljning av lokalt hantverk. Alldeles i närheten ligger Gillbergasjön, en vidgning av Byälven, med utsiktstorn för att se de massor av fåglar som årligen gästar området. Här finns också gott om bäver. Trakten kring Nysäter är också geologiskt intressant. Från Hösåsfjället får man fin utsikt över älvdalen.

Vintertid håller Gillberga skidklubb välpreparerade skidspår som är tillgängliga för besökare. Klubben har fostrat flera framstående skidlöpare.

I Nysäter finns även skola, matvaruaffär, mejeri, bensinstation, fotbollsplan, hembygsgård, dansbana, vårdcentral, antikaffär och busstation.

Invånarna är aktiva i att utveckla sin bygd, vilket märks genom Gillberga utvecklingsgrupp som driver evenemang och projekt för att levandegöra Nysäter med omnejd. Exempel är påskparad, matmässa i maj månad, renovering av gamla badhuset och sammankoppling av hus och gårdar med fiberbredband genom en gemensam förening och har nu, sägs det, Värmlands snabbaste bredband.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Remvallen    (4 km)

Bornåsjösätern    (6 km)

Gammalsätern    (6 km)

Långnäset    (6 km)

Vinvallen    (6 km)

Vålhåvallen    (7 km)

Bruket    (9 km)

Byggevallen    (9 km)

Fridhult    (10 km)

Husvallgölen    (10 km)

Husvallsgölen    (10 km)

Strandvallen    (10 km)

Galsjövallen    (11 km)

Hägnåsen    (12 km)

Orevallen    (12 km)

Ransibodarna    (12 km)

Sidvallen    (12 km)

Lissåvallen    (13 km)

Nornäs    (13 km)

Östra Nornäs    (13 km)

Västra Nornäs    (13 km)

Hallbovallen    (15 km)

Sundet    (15 km)

Kryptjärn    (16 km)

Sarna    (16 km)

Sörsjön    (17 km)

Tyrinäs    (17 km)

Morbäckssätern    (18 km)

Plantbygget    (18 km)

Sandmon    (18 km)

Lemmsjövallen    (19 km)

Lövåssätern    (19 km)

Gränsåsen    (20 km)


Kyrkor i närheten

Nornäs kapell    (13 km)

Särna gammelkyrka    (17 km)

Särna kyrka    (17 km)

Sörsjöns Kapell    (17 km)


Mer information

Vädret kring Nysätern