SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skrocken

Älvdalen  |  Dalarnas län

Skrock är föreställningar där vissa vardagliga händelser anses ha en övernaturlig effekt. Uttrycket användes ofta nedsättande. Folklore innehåller i regel vissa element av skrock. Detsamma gäller folktro, som dock är mer seriös och skrocken blir en del av detaljerna i lägre framställningar. En person eller kultursfär som baserar sin världsbild på skrock och folktro anses vara skrockfull. Ett närliggande begrepp är vidskepelse.

Skrock går oftast ut på att ett visst dagligt beteende skulle påverka väder eller ge tur eller otur, särskilt inom äldre tiders sjöfart, jakt, fiske och jordbruk.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Åsen    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kasbodarna    (6 km)

Prästbodarna    (7 km)

Sunnet    (10 km)

Trängslet    (10 km)

Andersbodarna    (15 km)

Lundkrok    (15 km)

Rymnäsbodarna    (15 km)

Stopsbodarna    (17 km)

Rytterbygget    (19 km)

Kuntmått    (20 km)


Kyrkor i närheten

Åsens Kapell    (20 km)


Mer information

Vädret kring Skrocken