SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Trängseldammen

Älvdalen  |  Dalarnas län

Trängseldammen på kartan över Dalarna

Trängseldammen är en sjö i Älvdalens kommun i Dalarna som ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 36,5 kvadratkilometer och ligger 420,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Dalälven (Österdalälven).

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Åsen    (15 km)


Övriga orter i närheten

Trängslet    (4 km)

Prästbodarna    (11 km)

Rytterbygget    (13 km)

Kasbodarna    (14 km)

Andersbodarna    (15 km)

Stopsbodarna    (15 km)

Hallbovallen    (17 km)

Sunnet    (17 km)

Västerby    (17 km)

Lundkrok    (18 km)

Esum    (19 km)

Kuntmått    (19 km)


Kyrkor i närheten

Åsens Kapell    (17 km)


Mer information

Vädret kring Trängseldammen