SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ängarna

Borlänge  |  Dalarnas län

En äng är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter. En äng kan vara mycket artrik både när det gäller växter och smådjur.

Ordet äng används i dagligt tal ofta om en öppen gräsmark som inte är åker eller gräsmatta, men syftar ursprungligen på öppna seminaturliga slåttermarker, där vegetationen av gräs och örter skördas som vinterfoder till djur. Ängar som inte gödslats, men haft en lång kontinuitet av slåtter med skörd och efterbete, kan få en mycket artrik flora och fauna. Eftersom ängsmarken är en av de naturtyper som minskat allra mest de senaste hundra åren finns också en stor mängd rödlistade arter av främst kärlväxter och insekter som fjärilar och steklar knutna till de återstående ängsmarkerna. De flesta av dessa arter finns dock även på ogödslade naturbetesmarker. Man skilde förr på hårdvallsäng på fast mark och sidvallsäng på fuktig eller tidvis översvämmad mark.

Begreppet äng används även för att inom växtekologin beteckna öppna gräs- eller örtdominerade vegetationstyper oberoende av markanvändning. Man skiljer då efter fuktighetsgraden på t.ex. torräng, friskäng och fuktäng, som vidare kan delas upp efter bl.a. dominerande arter/artgrupper t.ex. rödvensfriskäng eller stäppartad torräng. Inom samma vetenskap förekommer ledet -äng även för att beteckna skogstyper där fältskiktet präglas av högre markpH och mineralnäringstillgång, som t.ex. ängsgranskog eller ängsekskog.

I det äldre svenska lantbruket skilde man mellan utmark som betades av boskap och inäga som skyddades mot djurens bete och där huvuddelen av alla åkrar och slåtterängar fanns.

Hårdvallsängen - huvudakligen på inägorna - gav smakligt och näringsrikt hö med mängder av olika gräs och örter, medan sidvallsängen - i vissa delar av landet kallad madäng, raning eller våtmarksäng - kunde ge riklig skörd, men av det mindre näringrika starrgräset.

Eftersom ängarna inte gödslades tenderade de med tiden att utarmas på näring. Ett sätt att motverka detta var att öka antalet träd i ängen, som därmed förvandlades till löväng. Den försämrade tillväxten av gräs och örter kunde därmed till viss del kompenseras med lövtäkt genom att träden hamlades. När äldre träd i ängen fälldes frigjordes gödsling till gräs och örter, främst i form av kväve från det ruttnande rotsystemet. De hävdade ängar som idag finns kvar är därför ofta rikligt trädbevuxna medan ängar i äldre tid hade lägre trädfrekvens och ofta helt saknade träd.

Ängsmarkerna brukades gemensamt och man lät då ängen växa fram till slåttern, som oftast genomfördes inom perioden 15 juli till 15 augusti, olika för olika ängar och olika landsändar. Vid denna slog man av gräset och samlade ihop det för att torka på hässja eller motsvarande arrangemang. Därefter lät man kreatur beta på ängen. Det ökade användandet av konstgödsel som möjliggjorde vallodling av vinterfoder på åkermarken, medförde minskad betydelse av ängarna, som därför överfördes till åker, skog eller betesmark.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Ornäs    (13 km)

Satar    (20 km)

Säter    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Halfvarsgårdar    (3 km)

Halvardsgårdarna    (3 km)

Halvarsgårdarna    (3 km)

Mora    (10 km)

Mora Säter    (10 km)

Moraby    (10 km)

Naglarby och Enbacka    (10 km)

Idkerberget    (11 km)

Repbäcken    (12 km)

Amsberg    (13 km)

Norr Amsberg    (13 km)

Norra Amsberg    (13 km)

Solfvarbo    (14 km)

Solvarbo    (14 km)

Tomtebo    (16 km)

Bäsna    (18 km)

Sifferbo    (20 km)


Övriga orter i närheten

Fagerbacken    (nära)

Grefbo    (nära)

Grevbo    (nära)

Norra Sellnäs    (1 km)

Norrsellnäs    (1 km)

Tolsbo    (1 km)

Jakobsberg    (2 km)

Lintäppan    (2 km)

Sellnäs    (2 km)

Tägt    (2 km)

Täkt    (2 km)

Finngården    (3 km)

Forsbacka    (3 km)

Frostbo    (3 km)

Hedgårdarna    (3 km)

Hemberg    (3 km)

Hemberget    (3 km)

Hessebacken    (3 km)

Nyby    (3 km)

Södra Sellnäs    (3 km)

Sörsellnäs    (3 km)

Strandbro    (3 km)

Alderbäck    (4 km)

Alderbäcken    (4 km)

Alnäs    (4 km)

Baggarfvet    (4 km)

Baggarv    (4 km)

Baggarvet    (4 km)

Esaiegårdar    (4 km)

Gylltägt    (4 km)

Jälkeråker    (4 km)

Järpbo    (4 km)

Jelkåker    (4 km)

Lerbäcken    (4 km)

Lindan    (4 km)

Lindan och Baggarvet    (4 km)

Nybro    (4 km)

Spraxkya    (4 km)

Storsveden    (4 km)

Underberg    (4 km)

Vallsta    (4 km)

Vatthammar    (4 km)

Bäck    (5 km)

Bältarbo    (5 km)

Buskåker    (5 km)

Floda och Bäck    (5 km)

Fornby    (5 km)

Gallsbo    (5 km)

Hansgårdarna    (5 km)

Hede    (5 km)

Hesse    (5 km)

Hinsbo    (5 km)

Koppslahyttan    (5 km)

Murbo Hinsbo    (5 km)

Nisstägt    (5 km)

Nisstäkt    (5 km)

Romme    (5 km)

Årby    (6 km)

Åselby    (6 km)

Backgården    (6 km)

Bro    (6 km)

Färjegårdarna    (6 km)

Floda    (6 km)

Grufkarlby    (6 km)

Gruvkarlby    (6 km)

Gylle    (6 km)

Hångsarfvet    (6 km)

Hångsarvet    (6 km)

Hjärpbo    (6 km)

Hjerpbo    (6 km)

Hytting    (6 km)

Långsjö    (6 km)

Murbo    (6 km)

Öfre Svärdsjö    (6 km)

Övre Svärdsjö    (6 km)

Rågåker    (6 km)

Rommeholen    (6 km)

Rommeholn    (6 km)

Skräddarbacken    (6 km)

Västanäng    (6 km)

Västansjö    (6 km)

Västansjö Långsjö    (6 km)

Vestanäng    (6 km)

Vestansjö    (6 km)

Baggbo    (7 km)

Fagersta    (7 km)

Fjäkelmyra    (7 km)

Grängshammar    (7 km)

Hofgården    (7 km)

Hovgården    (7 km)

Skärsjö    (7 km)

Sveden    (7 km)

Tyllsnäs    (7 km)

Utendal    (7 km)

Yttre Svärdsjö    (7 km)

Alsbäck    (8 km)

Berg    (8 km)

Fjäkelmyra och Åby    (8 km)

Islingby    (8 km)

Jakobsgårdarna    (8 km)

Kälarfvet    (8 km)

Kälarvet    (8 km)

Kårby    (8 km)

Mjälga    (8 km)

Mjelga    (8 km)

Naglarby    (8 km)

Nyckelby    (8 km)

Tyllahagen    (8 km)

Domnarvet    (9 km)

Färjeby    (9 km)

Forsa    (9 km)

Forssa    (9 km)

Grufby    (9 km)

Gruvby    (9 km)

Halla Fäbodar    (9 km)

Hönsarfvet    (9 km)

Hönsarvet    (9 km)

Hushagen    (9 km)

Kårtylla    (9 km)

Lisselhaga    (9 km)

Ofvandal    (9 km)

Ovandal    (9 km)

Sandvik    (9 km)

Schenshyttan    (9 km)

Skenshyttan    (9 km)

Skomsarby    (9 km)

Storhaga    (9 km)

Tjärna    (9 km)

Tosarby    (9 km)

Tylla    (9 km)

Ufberget    (9 km)

Uvberget    (9 km)

Barkargärde    (10 km)

Dalkarlsbo    (10 km)

Enbacka    (10 km)

Gustav    (10 km)

Högsveden    (10 km)

Kråkmyra    (10 km)

Kråkmyran    (10 km)

Moren    (10 km)

Solberga    (10 km)

Storsten    (10 km)

Ulfshyttan    (10 km)

Ulvshyttan    (10 km)

Båtsta    (11 km)

Båtstad    (11 km)

Boberg    (11 km)

Dalsjö    (11 km)

Haggården    (11 km)

Holen    (11 km)

Kvarnsveden    (11 km)

Myggsjön    (11 km)

Norbo    (11 km)

Norbohyttan    (11 km)

Nordanåker    (11 km)

Nordanberg    (11 km)

Skaraborg    (11 km)

Södra Amsberg    (11 km)

Yttermora    (11 km)

Yttre Medväga    (11 km)

Backa    (12 km)

Bomsarfvet    (12 km)

Bomsarvet    (12 km)

Magnilbo    (12 km)

Milsbo    (12 km)

Morbygge    (12 km)

Morbygge Fäbod    (12 km)

Östra Silfberget    (12 km)

Östra Silvberget    (12 km)

Pusselbo    (12 km)

Sunnanö    (12 km)

Tomnäs    (12 km)

Våbäck    (12 km)

Viken    (12 km)

Åkre    (13 km)

Bodarne    (13 km)

Gyllingsberg    (13 km)

Källarbo    (13 km)

Kyna    (13 km)

Öfre Mora    (13 km)

Rusgården    (13 km)

   (13 km)

Tåå    (13 km)

Uddsarfvet    (13 km)

Uddsarvet    (13 km)

Västerviken    (13 km)

Vesterviken    (13 km)

Yttre Gerbergärdet    (13 km)

Åsen    (14 km)

Bodarna    (14 km)

Bondhyttan    (14 km)

Fallet    (14 km)

Fiskarbo    (14 km)

Lännheden    (14 km)

Lennheden    (14 km)

Nyhyttan    (14 km)

Risshyttan    (14 km)

Solbacka    (14 km)

Storsund    (14 km)

Ängesgårdarna    (15 km)

Ängesgårdarna Täktgårdarna    (15 km)

Bomsarfvet    (15 km)

Bomsarvet    (15 km)

Dalvik    (15 km)

Dufnäs    (15 km)

Duvnäs    (15 km)

Finnmarken    (15 km)

Norbofinnmark    (15 km)

Öfvre Gerbergärdet    (15 km)

Övre Gerbergärdet    (15 km)

Spånsfäb    (15 km)

Aspnäs    (16 km)

Ingarfshyttan    (16 km)

Ingarvshyttan    (16 km)

Kittmora    (16 km)

Kittmoren    (16 km)

Ljusdal    (16 km)

Nygården    (16 km)

Rämshyttan    (16 km)

Slaggen    (16 km)

Tuna Hästberg    (16 km)

Väckarbodarna    (16 km)

Åkern    (17 km)

Ängarna    (17 km)

Folkarbyn    (17 km)

Gessberg    (17 km)

Gunnarsbo    (17 km)

Gussarfshyttan    (17 km)

Gussarvshyttan    (17 km)

Lilla Aspeboda    (17 km)

Olsbacka    (17 km)

Rävbacken    (17 km)

Rensbyn    (17 km)

Smedsbo    (17 km)

Stocksbro    (17 km)

Storsveden    (17 km)

Stråtjärn och Gunnarsbo    (17 km)

Tälnbäcken    (17 km)

Tunsnäs    (17 km)

Uggelbo    (17 km)

Vallmora    (17 km)

Västerby    (17 km)

Vesterby    (17 km)

Bråfall    (18 km)

Bruntbo    (18 km)

Kyrkbyn    (18 km)

Mårtensgård    (18 km)

Morberget    (18 km)

Nordåker    (18 km)

Norsbo    (18 km)

Södersätra    (18 km)

Södra Sätra    (18 km)

Stråtenbo    (18 km)

Stråtjärn    (18 km)

Sunnanhaga    (18 km)

Tingsvallen    (18 km)

Billingsnäs    (19 km)

Bommarsbo    (19 km)

Botolfsbo    (19 km)

Burhagen    (19 km)

Gimsbärke    (19 km)

Gimsberke    (19 km)

Ingevallsbo    (19 km)

Johannesberg    (19 km)

Kullerbacken    (19 km)

Löfåsen    (19 km)

Lövåsen    (19 km)

Norrby    (19 km)

Öfre Sätra    (19 km)

Ofvangårdarna    (19 km)

Ovangårdarna    (19 km)

Översätra    (19 km)

Persbo    (19 km)

Rybonäs    (19 km)

Strand    (19 km)

Tyskbo    (19 km)

Arfslindan    (20 km)

Arvslindan    (20 km)

Dalsbyn    (20 km)

Laxsjö    (20 km)

Laxsjön    (20 km)

Lilla Botolfsbo    (20 km)

Nämnsbo    (20 km)

Sörbo    (20 km)

Stormattsbyn    (20 km)


Landmärken i närheten

Romme Alpin    (4 km)

Fornby folkhögskola    (5 km)

Romme travbana    (6 km)

Borlänge centralstation    (7 km)

Folkets hus    (8 km)

Framtidsmuseet    (8 km)

Kupolen    (8 km)

Borganäs    (9 km)

Domnarvets Jernverk    (9 km)

Bergslagsbyn    (10 km)

Bullerforsens kraftverk    (10 km)

Villa Drake    (10 km)

Gustafs församling    (11 km)

Grängshammars bruk    (12 km)

Kvarnsvedens kraftstation    (12 km)

Kvarnsvedens pappersbruk    (12 km)

Forshuvudforsens kraftverk    (13 km)

Ornässtugan    (13 km)

Spånsanmasten    (16 km)

Tuna Hästbergs gruva    (16 km)

Jönshyttan    (17 km)

Rankhyttan    (18 km)

Tyskgruvan    (19 km)


Kyrkor i närheten

Västertuna Kapell    (4 km)

Stora Tuna kyrka    (5 km)

Jakobs kapell    (7 km)

Hagakyrkan    (8 km)

Silvbergs kyrka    (8 km)

Torsäng    (10 km)

Torsångs kyrka    (10 km)

Gustafs Gravkapell    (11 km)

Gustafs kyrka    (11 km)

Idkerbergets kapell    (11 km)

Kvarnforskyrkan    (11 km)

Kvarnsvedens Kyrka    (11 km)

Amsbergs Kapell    (13 km)

Aspeboda kyrka    (16 km)

Säters kyrka    (20 km)

Vika kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Ängarna