SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Täkt

Borlänge  |  Dalarnas län

Täkt är beteckningen på en plats eller fyndighet som utnyttjas för utvinning, brytning eller insamling av grus, morän, berg, torv, blocksten, lera, sand, kalksten, vatten, jord, kol, olja, naturgas eller annat material från fastighet i avsikt att nyttiggöra det uttagna materialet genom försäljning eller egen användning.

Miljöpåverkan från täkter består främst av påverkan på hydrologi, vattenkvalitet och naturmiljö samt buller, vibrationer, dammning. Detta uppstår i samband med sprängning, lastning och lossning, krossning, bearbetning av material samt vid transporter till och från täkten. Sprängning av berg ger upphov till vibrationer i mark som kan orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön.

Täkter tar ofta stora ytor i anspråk. Det är viktigt att man tar hänsyn till hydrologi och känsliga naturmiljöer och arter vid val av lokalisering. Även utformningen av täkten bör göras så att negativa miljöeffekter undviks eller minimeras.

På grund av påverkan på miljön fordras ofta tillstånd att öppna en täkt och att driva den.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Ornäs    (12 km)

Djurås    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Halfvarsgårdar    (4 km)

Halvardsgårdarna    (4 km)

Halvarsgårdarna    (4 km)

Repbäcken    (10 km)

Amsberg    (11 km)

Idkerberget    (11 km)

Mora Säter    (11 km)

Naglarby och Enbacka    (11 km)

Norr Amsberg    (11 km)

Norra Amsberg    (11 km)

Mora    (12 km)

Moraby    (12 km)

Solfvarbo    (15 km)

Solvarbo    (15 km)

Bäsna    (16 km)

Tomtebo    (17 km)

Djurmo    (18 km)

Sifferbo    (18 km)


Övriga orter i närheten

Frostbo    (nära)

Jakobsberg    (nära)

Alderbäck    (2 km)

Alderbäcken    (2 km)

Alnäs    (2 km)

Ängarna    (2 km)

Baggarfvet    (2 km)

Baggarv    (2 km)

Baggarvet    (2 km)

Grefbo    (2 km)

Grevbo    (2 km)

Gylltägt    (2 km)

Hemberg    (2 km)

Hemberget    (2 km)

Lindan    (2 km)

Lindan och Baggarvet    (2 km)

Norra Sellnäs    (2 km)

Norrsellnäs    (2 km)

Sellnäs    (2 km)

Underberg    (2 km)

Esaiegårdar    (3 km)

Fagerbacken    (3 km)

Finngården    (3 km)

Forsbacka    (3 km)

Järpbo    (3 km)

Lerbäcken    (3 km)

Lintäppan    (3 km)

Södra Sellnäs    (3 km)

Sörsellnäs    (3 km)

Spraxkya    (3 km)

Storsveden    (3 km)

Strandbro    (3 km)

Tolsbo    (3 km)

Vallsta    (3 km)

Vatthammar    (3 km)

Bäck    (4 km)

Backgården    (4 km)

Bältarbo    (4 km)

Floda och Bäck    (4 km)

Fornby    (4 km)

Gallsbo    (4 km)

Gylle    (4 km)

Hångsarfvet    (4 km)

Hångsarvet    (4 km)

Hedgårdarna    (4 km)

Hesse    (4 km)

Hessebacken    (4 km)

Hinsbo    (4 km)

Hjärpbo    (4 km)

Hjerpbo    (4 km)

Nyby    (4 km)

Rågåker    (4 km)

Skräddarbacken    (4 km)

Västanäng    (4 km)

Vestanäng    (4 km)

Årby    (5 km)

Åselby    (5 km)

Baggbo    (5 km)

Bro    (5 km)

Buskåker    (5 km)

Färjegårdarna    (5 km)

Floda    (5 km)

Grufkarlby    (5 km)

Gruvkarlby    (5 km)

Hede    (5 km)

Hytting    (5 km)

Jälkeråker    (5 km)

Jelkåker    (5 km)

Murbo    (5 km)

Murbo Hinsbo    (5 km)

Nybro    (5 km)

Romme    (5 km)

Fagersta    (6 km)

Jakobsgårdarna    (6 km)

Koppslahyttan    (6 km)

Mjälga    (6 km)

Mjelga    (6 km)

Nisstägt    (6 km)

Nisstäkt    (6 km)

Rommeholen    (6 km)

Rommeholn    (6 km)

Alsbäck    (7 km)

Berg    (7 km)

Fjäkelmyra    (7 km)

Forsa    (7 km)

Forssa    (7 km)

Halla Fäbodar    (7 km)

Hansgårdarna    (7 km)

Hushagen    (7 km)

Islingby    (7 km)

Kälarfvet    (7 km)

Kälarvet    (7 km)

Kårby    (7 km)

Långsjö    (7 km)

Nyckelby    (7 km)

Sveden    (7 km)

Tjärna    (7 km)

Tyllsnäs    (7 km)

Utendal    (7 km)

Västansjö    (7 km)

Västansjö Långsjö    (7 km)

Vestansjö    (7 km)

Yttre Svärdsjö    (7 km)

Domnarvet    (8 km)

Fjäkelmyra och Åby    (8 km)

Hofgården    (8 km)

Hönsarfvet    (8 km)

Hönsarvet    (8 km)

Hovgården    (8 km)

Öfre Svärdsjö    (8 km)

Ofvandal    (8 km)

Ovandal    (8 km)

Övre Svärdsjö    (8 km)

Skärsjö    (8 km)

Tyllahagen    (8 km)

Barkargärde    (9 km)

Båtsta    (9 km)

Båtstad    (9 km)

Grängshammar    (9 km)

Haggården    (9 km)

Kårtylla    (9 km)

Kvarnsveden    (9 km)

Naglarby    (9 km)

Nordanåker    (9 km)

Skomsarby    (9 km)

Södra Amsberg    (9 km)

Storsten    (9 km)

Tylla    (9 km)

Ufberget    (9 km)

Uvberget    (9 km)

Yttermora    (9 km)

Yttre Medväga    (9 km)

Dalsjö    (10 km)

Färjeby    (10 km)

Grufby    (10 km)

Gruvby    (10 km)

Lisselhaga    (10 km)

Morbygge    (10 km)

Morbygge Fäbod    (10 km)

Pusselbo    (10 km)

Storhaga    (10 km)

Tosarby    (10 km)

Enbacka    (11 km)

Kråkmyra    (11 km)

Kråkmyran    (11 km)

Moren    (11 km)

Öfre Mora    (11 km)

Sandvik    (11 km)

Schenshyttan    (11 km)

Skenshyttan    (11 km)

Solberga    (11 km)

Sunnanö    (11 km)

Ulfshyttan    (11 km)

Ulvshyttan    (11 km)

Viken    (11 km)

Yttre Gerbergärdet    (11 km)

Boberg    (12 km)

Dalkarlsbo    (12 km)

Gustav    (12 km)

Högsveden    (12 km)

Holen    (12 km)

Kyna    (12 km)

Lännheden    (12 km)

Lennheden    (12 km)

Myggsjön    (12 km)

Nordanberg    (12 km)

Solbacka    (12 km)

Tomnäs    (12 km)

Ängesgårdarna    (13 km)

Ängesgårdarna Täktgårdarna    (13 km)

Backa    (13 km)

Bomsarfvet    (13 km)

Bomsarfvet    (13 km)

Bomsarvet    (13 km)

Bomsarvet    (13 km)

Dufnäs    (13 km)

Duvnäs    (13 km)

Milsbo    (13 km)

Norbo    (13 km)

Norbohyttan    (13 km)

Öfvre Gerbergärdet    (13 km)

Övre Gerbergärdet    (13 km)

Skaraborg    (13 km)

Våbäck    (13 km)

Åkre    (14 km)

Bodarne    (14 km)

Ljusdal    (14 km)

Magnilbo    (14 km)

Nygården    (14 km)

Östra Silfberget    (14 km)

Östra Silvberget    (14 km)

Storsund    (14 km)

   (14 km)

Tåå    (14 km)

Uddsarfvet    (14 km)

Uddsarvet    (14 km)

Åsen    (15 km)

Bodarna    (15 km)

Dalvik    (15 km)

Gyllingsberg    (15 km)

Källarbo    (15 km)

Lilla Aspeboda    (15 km)

Rävbacken    (15 km)

Rusgården    (15 km)

Slaggen    (15 km)

Smedsbo    (15 km)

Spånsfäb    (15 km)

Tälnbäcken    (15 km)

Väckarbodarna    (15 km)

Vallmora    (15 km)

Västerviken    (15 km)

Vesterviken    (15 km)

Åkern    (16 km)

Fallet    (16 km)

Fiskarbo    (16 km)

Gunnarsbo    (16 km)

Nyhyttan    (16 km)

Olsbacka    (16 km)

Risshyttan    (16 km)

Stråtenbo    (16 km)

Stråtjärn    (16 km)

Stråtjärn och Gunnarsbo    (16 km)

Tuna Hästberg    (16 km)

Billingsnäs    (17 km)

Bondhyttan    (17 km)

Finnmarken    (17 km)

Folkarbyn    (17 km)

Gimsbärke    (17 km)

Gimsberke    (17 km)

Gussarfshyttan    (17 km)

Gussarvshyttan    (17 km)

Ingarfshyttan    (17 km)

Ingarvshyttan    (17 km)

Kittmora    (17 km)

Kittmoren    (17 km)

Kullerbacken    (17 km)

Norbofinnmark    (17 km)

Norsbo    (17 km)

Rämshyttan    (17 km)

Rensbyn    (17 km)

Ängarna    (18 km)

Arfslindan    (18 km)

Arvslindan    (18 km)

Aspnäs    (18 km)

Kyrkbyn    (18 km)

Stocksbro    (18 km)

Storsveden    (18 km)

Sunnanhaga    (18 km)

Tunsnäs    (18 km)

Bodarna    (19 km)

Gessberg    (19 km)

Grönbo    (19 km)

Mårtensgård    (19 km)

Morberget    (19 km)

Myrheden    (19 km)

Strand    (19 km)

Tingsvallen    (19 km)

Uggelbo    (19 km)

Västerby    (19 km)

Vesterby    (19 km)

Botolfsbo    (20 km)

Bråfall    (20 km)

Bruntbo    (20 km)

Grufriset    (20 km)

Gruvriset    (20 km)

Laxsjö    (20 km)

Laxsjön    (20 km)

Lilla Botolfsbo    (20 km)

Nordåker    (20 km)

Persbo    (20 km)

Säl    (20 km)

Södersätra    (20 km)

Södra Sätra    (20 km)

Sörbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Fornby folkhögskola    (4 km)

Romme Alpin    (5 km)

Borlänge centralstation    (6 km)

Folkets hus    (6 km)

Framtidsmuseet    (6 km)

Kupolen    (6 km)

Romme travbana    (6 km)

Domnarvets Jernverk    (7 km)

Bergslagsbyn    (8 km)

Borganäs    (8 km)

Villa Drake    (8 km)

Bullerforsens kraftverk    (9 km)

Kvarnsvedens kraftstation    (10 km)

Kvarnsvedens pappersbruk    (10 km)

Forshuvudforsens kraftverk    (11 km)

Gustafs församling    (12 km)

Ornässtugan    (12 km)

Grängshammars bruk    (14 km)

Spånsanmasten    (15 km)

Tuna Hästbergs gruva    (16 km)

Djurmo klack    (18 km)

Rankhyttan    (18 km)

Jönshyttan    (19 km)


Kyrkor i närheten

Västertuna Kapell    (3 km)

Stora Tuna kyrka    (5 km)

Jakobs kapell    (6 km)

Hagakyrkan    (7 km)

Kvarnforskyrkan    (9 km)

Kvarnsvedens Kyrka    (9 km)

Silvbergs kyrka    (10 km)

Torsäng    (10 km)

Torsångs kyrka    (10 km)

Amsbergs Kapell    (11 km)

Idkerbergets kapell    (11 km)

Gustafs kyrka    (12 km)

Gustafs Gravkapell    (13 km)

Aspeboda kyrka    (15 km)

Vika kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Täkt