SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Björkberg

Falu Kommun  |  Dalarnas län

Björkberg är en by i Leksands kommun. Byn är en skogsby i höjdläge, ca 10 kilometer nordöst om Leksands-noret.

Byn omtalas första gången 1539, då fanns här 3 bönder. Några äldre fornlämningar finns inte på byns marker, och läget gör att man kan förmoda att den är yngre än dalälvsbyarna. Byn har också varit en blandby, och ännu vid storskiftet hade två bönder från Tibble fäbodar här i Björkberg. 1571 fanns här 7 gårdar. 1668 anger mantalslängden 10 hushåll, och en karta från samma år har 9 gårdstecken. 1766 hade antalet gårdar stigit till 17. I samband med storskiftet på 1820-talet fanns 19 gårdar i byn. Byn har förändrat sig ganska lite sedan dess - endast fyra nya gårdar har tillkommit och tre gamla gårdar rivits. Under slutet av 1800-talet minskade fäboddriften i byn i betydelse.

Vid 1800-talets mitt blev byn intressant i samband med att man upptäckte några mindre järnmalmsfyndigheter i byns närhet. 1863 började man bryta järnmalm i de tre gruvorna Kvarnbackgruvan, Vålsvedgruvorna och Åängsgruvan. Av dessa fick Kvarnbacksgruvan störst betydelse. Den bröts mellan åren 1863-74 då närmare 11 000 ton järnmalm togs upp.

Byn är klassificerad som ett Riksintresse för kulturmiljövård. Som motivering anges: "En blandby med mycket välbevarat bymönster, enhetlig bebyggelse i ett intressant kulturlandskap, ett större välvt åkerområde med många små åkerholmar. Det kulturhistoriska och miljömässiga värdet är mycket stort och ett bevarande mycket angeläget".

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Sågmyra    (12 km)

Bergsgården    (16 km)

Gärdsjö    (19 km)

Nedre Gärdsjö    (19 km)


Övriga orter i närheten

Attjärnbo    (3 km)

Björsberg    (3 km)

Brändan    (3 km)

Andersbo    (4 km)

Andersbo och Sågsbo    (4 km)

Baggbo    (4 km)

Faxberg    (4 km)

Faxberg Fäbod    (4 km)

Liholen    (4 km)

Fjällgrycksbo    (5 km)

Orrholen    (5 km)

Sågsbo    (5 km)

Backgården    (6 km)

Baggarfvet    (6 km)

Baggarvet    (6 km)

Finnbo    (6 km)

Hagen    (6 km)

Kallesbacken    (6 km)

Öfvre Larssveden    (6 km)

Dubblarbo    (7 km)

Dubblarbo Fäbod    (7 km)

Kullgärdet    (7 km)

Limbo    (7 km)

Mårtsbo    (7 km)

Nedre Larssveden    (7 km)

Slättberg    (7 km)

Stängseln    (7 km)

Storgården    (7 km)

Västanberg    (7 km)

Vestanberg    (7 km)

Backan    (8 km)

Bodarna    (8 km)

Holen    (8 km)

Morsveden    (8 km)

Qvarntägt    (8 km)

Gopa    (9 km)

Rällsjöbo    (9 km)

Rog    (9 km)

Lisskog    (10 km)

Bengtsgårdarna    (11 km)

Hällgårdarna    (11 km)

Hellgårdarna    (11 km)

Hyttkvarn    (11 km)

Hyttqvarn    (11 km)

Larsarfvet    (11 km)

Larsarvet    (11 km)

Lustebo    (11 km)

Mårtanberg    (11 km)

Årboheden    (12 km)

Harmsarfvet    (12 km)

Harmsarvet    (12 km)

Marnäs    (12 km)

Vrebro    (12 km)

Oxberg    (13 km)

Risholen    (13 km)

Risholn    (13 km)

Sågen    (13 km)

Tällberg    (13 km)

Tansbo    (13 km)

Björkboda    (14 km)

Hackmora    (14 km)

Haghed    (14 km)

Solarfvet    (14 km)

Solarvet    (14 km)

Studsarfvet    (14 km)

Studsarvet    (14 km)

Veberg    (14 km)

Blecket    (15 km)

Byngsbo    (15 km)

Byngsbodarna    (15 km)

Grafvelinda    (15 km)

Graverlindan    (15 km)

Hoberg    (15 km)

Slättberg    (15 km)

Ufnäs    (15 km)

Uvnäs    (15 km)

Almberg    (16 km)

Almbergsbjörken    (16 km)

Efferarfvet    (16 km)

Efferarvet    (16 km)

Gassarvet    (16 km)

Hedgårdarna    (16 km)

Jägarvet    (16 km)

Kvarnberg    (16 km)

Mårtanberg    (16 km)

Qvarnberg    (16 km)

Varåsen    (16 km)

Böle    (17 km)

Lindberg    (17 km)

Norr Lindberg    (17 km)

Norra Lindberg    (17 km)

Östergraf    (17 km)

Rönndalen    (17 km)

Söderås    (17 km)

Solberga    (17 km)

Altsarbyn    (18 km)

Bäck    (18 km)

Hisvåla    (18 km)

Österå    (18 km)

Övre Gärdsjö    (18 km)

Risa    (18 km)

Utanåker    (18 km)

Västergraf    (18 km)

Västergrav    (18 km)

Västgärde    (18 km)

Västgärdet och Utanåker    (18 km)

Ytteränger    (18 km)

Yttertänger    (18 km)

Backabro    (19 km)

Björkberg    (19 km)

Busmor    (19 km)

Djuptjärnbo    (19 km)

Djuptjärnsbo    (19 km)

Klockarnäs    (19 km)

Lerdal    (19 km)

Öfver Tänger    (19 km)

Ovan Varpan    (19 km)

Övertänger    (19 km)

Rättviksparken    (19 km)

Rexbo    (19 km)

Södra Bergsäng    (19 km)

Gärdebyn    (20 km)

Ingels    (20 km)

Östra Rönnäs    (20 km)

Rönnäs    (20 km)

Utby    (20 km)


Landmärken i närheten

Toppstugans glass och våffelstuga    (18 km)

Hökolsberget    (19 km)

Kungshol    (20 km)


Kyrkor i närheten

Bjursås kyrka    (7 km)

Sågmyra Kyrka    (12 km)

Grycksbo Kyrka    (13 km)

Dådrans Kapell    (17 km)

Envikens kyrka    (18 km)

Envikens Gamla Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Björkberg