SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Övertänger

Falu Kommun  |  Dalarnas län

Övertängers läge i Dalarnas län  [2]

Övertänger är en småort i Falu kommun. Byn Övertänger är belägen i Falu kommuns norra del, i Enviken efter riksväg 50.

Byn är omgiven av skogbevuxna berg, med inslag av genomkorsande vattendrag och sjöar. Det har varit en utpräglad jordbruksby med inslag av skogsbruk. Industrier som finns i byn är en fönsterfabrik samt ett sågverk. Många är även verksamma som enmansföretagare eller har sin inkomst i närliggande orter.

Byn har haft en landskapstull som etablerades på 1620-talet och avvecklades under det tidiga 1800-talet. Denna tull var Dalarnas största landtull och varor som skulle transporteras till Falun förtullades där. Tullstationen etablerades norr om bebyggelsen (i närheten av nuvarande stora kraftstation vid utloppet ur sjön Balungen) för att undvika att lokala transporter skulle fastna i tullen. Tullstationen var endast i bruk under vintertiden vid den stora genomfartsvägen mellan (Norge) Hälsingland och Falun (Mälardalen). Sommartid förflyttades tullhanteringen till Backa i Svärdsjö med samma tullpersonal som en tullnär och en tullskrivare. I byn har det funnits sågverk sedan åtminstone 1660-talet.

Under vårterminen 2008 avvecklades byns skola och en utställning om skolepoken anordnades i juli månad samma år, dels för att ta farväl av en över 200 år lång skolepok, dels för att visa upp byggnaderna för eventuella nya verksamheter i skolbyggnaderna.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Linghed    (11 km)

Toftby    (17 km)

Toftbyn    (17 km)

Bengtsheden    (20 km)


Övriga orter i närheten

Ytteränger    (4 km)

Yttertänger    (4 km)

Björkboda    (5 km)

Kurberget fäb    (5 km)

Kurberget Fäbodar    (5 km)

Hedgårdarna    (6 km)

Klockarnäs    (6 km)

Marnäs    (7 km)

Rönndalen    (7 km)

Nyfäbon    (8 km)

Spjärsbodarna    (9 km)

Dubblarbo    (12 km)

Dubblarbo Fäbod    (12 km)

Böle    (13 km)

Finnbo    (13 km)

Lamborn    (13 km)

Fjällgrycksbo    (14 km)

Gårdvik    (15 km)

Isala    (15 km)

Vintjärn    (15 km)

Arnbo    (16 km)

Björnåsen    (16 km)

Boränget    (16 km)

Rog    (16 km)

Västra Svartnäs    (16 km)

Attjärnbo    (17 km)

Backabro    (17 km)

Backan    (17 km)

Borgärdet    (17 km)

Gråsala    (17 km)

Kvarntäkt    (17 km)

Österbyn och Östansjö    (17 km)

Bingsjö    (18 km)

Björsberg    (18 km)

Hunsen    (18 km)

Långfäbodarna    (18 km)

Nilslarsberg    (18 km)

Orrholen    (18 km)

Östra Svartnäs    (18 km)

Vintjarni    (18 km)

Backanäs    (19 km)

Björkberg    (19 km)

Björkbergs Fäbod    (19 km)

Slättberg    (19 km)

Sundänget    (19 km)

Ågs Bruk    (20 km)

Ufnäs    (20 km)

Uvnäs    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (8 km)


Kyrkor i närheten

Envikens kyrka    (7 km)

Envikens Gamla Kyrka    (8 km)

Dådrans Kapell    (14 km)

Svärdsjö kyrka    (16 km)

Bingsjö Kyrka    (18 km)

Svabensverks kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Övertänger