SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ljusbodarna

Leksand  |  Dalarnas län

Ljusbodarna är en fäbod två mil sydväst om Leksand.

Fäboden har anor från 1600-talet. I fäbodinventeringen 1663 hade Ljusbodarna 2 bofasta innevånare, men inga fäboddelägare. Holstenssons karta har 4 gårdsmarkeringar i Ljusbodarna. Men all förmodan fanns dock troligen fäbodgårdar här redan på den tiden, men de har av något skäl missats. Vid storskiftet på 1820-talet var hela 11 byar delägare i fäbodarna här. Det fanns 35 stugor (23 i övre och 12 i nedre ljusbodarna) och totalt 152 byggnader inom fäboden och ca 70 lador på slogängarna, fördelade på 39 delägare. Ljusbodarna var en av Leksands största fäbodar med 295 tunnland fäbodslog, 68 tunnland hagmark och 30 tunnland åker.

Under fäbodväsendets blomstringstid under andra hälften av 1800-talet fanns det som mest 42 fäbodgårdar här. Under 1900-talet avklingade driften, och 1929 upphörde odlingen här. Fäboddriften hölls dock igång ända in på 1960-talet. I mitten av 1970-talet återtogs fäbodbruket.

På fäboden bedrivs fortfarande traditionellt fäbodbruk, med djurhållning och tillverkning av fäbodsprodukter. Till exempel tunnbröd. På sommaren är den öppen för allmänheten.

Fäboden är klassificerad som ett Riksintresse för kulturmiljövård.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Leksand    (17 km)


Mindre orter i närheten

Gagnef    (16 km)

Mockfjärds Kapell    (17 km)

Smedby    (18 km)

Insjön Leksands    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Djura    (13 km)

Alvik Leksand    (15 km)

Dala Floda    (15 km)

Alvik    (16 km)

Västanvik    (16 km)

Häradsbygden    (17 km)

Björbo    (19 km)


Övriga orter i närheten

Backen    (6 km)

Gropen    (6 km)

Skeberg    (6 km)

Dammskog    (7 km)

Sandviken    (8 km)

Sandviken Fäbodar    (8 km)

Floberget    (9 km)

Forsbodarna    (9 km)

Östanmor    (9 km)

Backbyn    (11 km)

Brända    (11 km)

Floberget Fäbodar    (11 km)

Hedby    (11 km)

Mossel    (11 km)

Syrholen    (11 km)

Syrholn    (11 km)

Ekfännsberget    (12 km)

Fors    (12 km)

Raltindor    (12 km)

Rältlindor    (12 km)

Forsgärdet    (13 km)

Hagen    (13 km)

Hästberg    (13 km)

Holsåker    (13 km)

Kanngårdarna    (13 km)

Klockarberg Fäbod    (13 km)

Norrskog    (13 km)

Norrskog Fäbod    (13 km)

Sälje    (13 km)

Svedjebyn    (13 km)

Dammheden    (14 km)

Gärde    (14 km)

Gräf    (14 km)

Gräv    (14 km)

Heden    (14 km)

Nedre Österfors    (14 km)

Rälta    (14 km)

Söder Rälta    (14 km)

Styrsjöbo    (14 km)

Västerfors    (14 km)

Gråda    (15 km)

Högsveden    (15 km)

Karlsarfvet    (15 km)

Karlsarvet    (15 km)

Kilen    (15 km)

Lindbyn    (15 km)

Nybingsbo    (15 km)

Nybingsbo Fäbod    (15 km)

Skäppsjöbodarna    (15 km)

Tjärna    (15 km)

Åkerö    (16 km)

Ål Kilen    (16 km)

Färmsnäs    (16 km)

Högberget    (16 km)

Klockarberg    (16 km)

Nordanholen    (16 km)

Nordbäck    (16 km)

Rista    (16 km)

Västanbäcken    (16 km)

Almo    (17 km)

Forsen    (17 km)

Gagnefsbyn och Nordåker    (17 km)

Grytnäs    (17 km)

Hagen    (17 km)

Heden    (17 km)

Jobbsarbo Fäbod    (17 km)

Jobsarbo    (17 km)

Lisselby    (17 km)

Mjälgen    (17 km)

Moje    (17 km)

Myrholen    (17 km)

Myrholn    (17 km)

Norra Gröntuf    (17 km)

Västannor    (17 km)

Yttermo    (17 km)

Backbyn    (18 km)

Björka    (18 km)

Bomsarfvet    (18 km)

Bomsarvet    (18 km)

Brötjärna    (18 km)

Bröttjärna    (18 km)

By    (18 km)

Ersholen    (18 km)

Ersholn    (18 km)

Gräsberget    (18 km)

Grufvan    (18 km)

Gruvan    (18 km)

Leksands Noret    (18 km)

Lindan    (18 km)

Mon    (18 km)

Näsbyggebyn    (18 km)

Nordåker    (18 km)

Nysäl    (18 km)

Öfvermo    (18 km)

Ofvre Heden    (18 km)

Övermo    (18 km)

Södra Gröntuf    (18 km)

Tasbäck    (18 km)

Västtjärna    (18 km)

Ytteråkerö    (18 km)

Ålbyn    (19 km)

Björken    (19 km)

Djur    (19 km)

Fornby    (19 km)

Gåsholmen    (19 km)

Gassarvet    (19 km)

Hallen    (19 km)

Handbacken    (19 km)

Holen    (19 km)

Kallbacken    (19 km)

Lima    (19 km)

Lycka    (19 km)

Näset    (19 km)

Nedre Heden    (19 km)

Öfverbacka    (19 km)

Olsnäs    (19 km)

Olsnäs Fäbod    (19 km)

Sundsnäs    (19 km)

Svedjan    (19 km)

Tibble    (19 km)

Tunsta    (19 km)

Ullvi    (19 km)

Vålberget    (19 km)

Vålbergets Fäbod    (19 km)

Lundbjörken    (20 km)

Mon    (20 km)

Sätra    (20 km)

Skogen    (20 km)


Landmärken i närheten

Lillstup    (16 km)

Mockfjärds sporthall    (16 km)

Gagnefs Minnesstuga    (17 km)

Leksands folkhögskola    (17 km)

Björbo IF    (18 km)

Leksandsboplatsen    (18 km)

Berg Olles parhärbre    (19 km)

Kaptensgården i Tibble    (19 km)

Siljansnäs flygklubb    (19 km)

Sätergläntan    (20 km)


Kyrkor i närheten

Floda kyrka    (12 km)

Djura Kyrka    (13 km)

Gagnefs kyrka    (15 km)

Grängesbergs kyrka    (17 km)

Leksands kyrka    (17 km)

Mockfjärds kyrka    (17 km)

Björbo Lillkyrka    (18 km)

Siljansnäs kyrka    (19 km)

Åls kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Ljusbodarna