SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skäppsjöbodarna

Leksand  |  Dalarnas län

Skäppsjöbodarna är ett fäbodställe längs nordvästra stranden av Skäppsjön, Näsbygge fjärding, Siljansnäs socken, Leksands kommun.

Skäppsjöbodarna förefaller ha tillkommit efter jordrevningen 1670, det äldsta belägget på fäboden är från 1729. Då var byarna Almo och Alvik delägare. I samband med storskiftet på 1820-talet fanns 14 nominati som delägare, ingen åkermark fanns och fäbodarna fungerade som långfäbodar för alla delägarna. Här fanns 6 stugor och fyra olika byar som delägare.

Sista fäbodvistelse ägde rum 1907, slåttern upphörde på 1930-talet. Ännu finns dock en del äldre fäbodstugor bevarade liksom en del uthus, bland annat fyra fårhus. Senare har Skäppsjöbodarna blivit ett populärt fritidsställe, vilket lett till uppförande av flera nya fritidshus i området.

En stenåldersboplats har påträffats vid båthusplatsen vid Skäppsjön.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Järna Vansbro    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Alvik    (17 km)

Alvik Leksand    (18 km)


Övriga orter i närheten

Klockarberg    (10 km)

Klockarberg Fäbod    (10 km)

Jobbsarbo Fäbod    (11 km)

Jobsarbo    (11 km)

Nybingsbo    (11 km)

Nybingsbo Fäbod    (11 km)

Östra Löberg    (11 km)

Lundbjörken    (12 km)

Norrskog    (12 km)

Norrskog Fäbod    (12 km)

Dammskog    (13 km)

Olsnäs    (15 km)

Olsnäs Fäbod    (15 km)

Mångberg    (17 km)

Mångbergfäbod    (17 km)

Almo    (18 km)

Nordanåker    (18 km)

Backbyn    (19 km)

Björken    (19 km)

Ekfännsberget    (19 km)

Gropen    (19 km)

Myrbacka    (19 km)

Näsbyggebyn    (19 km)

Skeberg    (19 km)

Backen    (20 km)

Dala Järna    (20 km)

Hallen    (20 km)

Tasbäck    (20 km)


Landmärken i närheten

Siljansnäs flygklubb    (18 km)


Kyrkor i närheten

Siljansnäs kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Skäppsjöbodarna