SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Brändan

Malung  |  Dalarnas län

Ortens läge i Dalarnas län

Hedby är en by i Djura kapellförsamling, Leksands kommun. Sedan storskiftet på 1820-talet är Brändan byns huvudklunga. Till Hedby räknas även Kanngårdarna och den ensamliggande Pellasgården.

Det finns rikligt med slagg från primitiv järnhantering i byn, men dess ålder är okänd. Den omtalas dock redan i medeltida källor vid ett tillfälle 1386. 1539 fanns 2 skattebönder i byn. 1571 upptas 7 bönder i Hedby.

Det äldsta byläget i byn var sannolikt det som nu kallas "byn" eller kanngårdarna. Troligen är det under 1600-talet det nya byläget vid "Brändan" etableras. 1628 upptar en byalängd 5 bönder i "Brenda". 1668 mantalslängd upptar 10 hushåll i byn, och en karta från samma år visar 8 tecken i Brändan som här kallas "Hedeby", medan det gamla byläget vid Kanngårdarna kallas "Väster Diur" och upptar 5 gårdstecken. 1766 fanns sammanlagt 34 hushåll i byn. 1830 fanns 37 bönder, och storskifteskartan upptar 38-39 gårdar. Byn fortsatte växa, och vid 1800-talet slut fanns uppåt 70 hushåll här. På 1920-talet fanns runt 100 hushåll. På 1950-talet fanns 50 bebodda gårdar och 15 fritidsgårdar kvar.

På byns marker ligger Galgholsten, där en avrättningsplats tidigare fanns. Inte långt från byn finns även ett offerkast – "Skött Lasses vål", på platsen där en Skött Lasse skall ha tagit livet av sig. I byn fanns 1865–1887 ett tegelbruk, 1895–1914 en limfabrik och ett sågverk från 1915 fram till 1950-talet.

Byn är klassificerad som ett Riksintresse för kulturmiljövård.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Transtrand    (nära)

Sälen    (8 km)

Lima Malung Sälens    (14 km)


Övriga orter i närheten

Vorderas    (2 km)

Berga    (3 km)

Bergsbacken    (4 km)

Hemfjällstangen    (4 km)

Långstrand    (6 km)

Bondheden    (7 km)

Gammalsätern    (7 km)

Laxvadet    (7 km)

Nedre Tandberget    (10 km)

Gusjösätern    (11 km)

Hjulslätt    (11 km)

Köarskär    (11 km)

Sälsätern    (11 km)

Torgås    (11 km)

Norra Fenningberget    (12 km)

Husom    (13 km)

Sälsänget    (13 km)

Vålbrändan    (13 km)

Färdkällan    (15 km)

Mattsåsen    (15 km)

Adbodarna    (17 km)

Åkra    (17 km)

Bygärdet    (17 km)

Källfjället    (17 km)

Mångsbodarna    (17 km)

Ungärdet    (17 km)

Unggärdet    (17 km)

Bompasätra    (18 km)

Kråkbrickan    (18 km)

Bergsvalla    (19 km)

Biskopsbyn    (19 km)

Hållan    (19 km)

Örsjöbergssätern    (19 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (7 km)

Sälens högfjällshotell    (13 km)


Kyrkor i närheten

Transtrands kyrka    (nära)

Gammelsätersfjällets fjällkyrka    (4 km)

Sälens Fjällkyrka    (12 km)

Lima kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Brändan