SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kättbo Kapell

Mora  |  Dalarnas län

Södra Kättbos läge i Dalarnas län

Kättbo är byn som är belägen utmed en del av Kättbosjöns stränder består av en norra och södra del sammanbundna med en landsvägsbank. Kättbo är en by i Venjans församling, Mora kommun bestående av två delar skilda åt av ett sund i Kättbosjön. Södra Kättbo är en småort med 77 invånare år 2005. I Södra Kättbo finns Kättbo kapell och en ishockeybana. Norra Kättbo ligger norr om Kättbosjön och förbinds med södra delen av byn med en cirka 160 meter lång bro. Här finns bygdegården. Genom Norra Kättbo passerar också väg E45.

Tidigare fanns en vacker bågbro över sundet som var byggd 1910. Den raserades vid en olyckshändelse 1987.

Byn var tidigt befolkad vilket till viss del kan bero på att "vägförbindelse" fanns mellan västra och östra Dalarna redan på 1440-talet och den passerade Kättbo. En vinterväg mellan Siljan och Kättbosjön som kallades Havsgatan finns dokumenterad från denna tid och bekräftar Kättbos tidiga roll som genomfartsled.

I byn fanns tidigt gästgiverigårdar eller skjutställen. I övrigt finns ett bra fiske och den mycket aktiva idrottsföreningen har gym, solarium, fina skidspår och en skotersektion. Vintertid kan periodvis Kättbosjöns is inbjuda till härliga skridskoturer.

Kring byn finns gott om bra skogsbilvägar som också är trivsamma cykelvägar eller som vintertid kan användas för sköna turer med spark eller skidor och för promenader. I byn fanns tidigare ett postkontor och underlag för två livsmedelsbutiker. Idag har byn lantbrevbärare och saknar egen butik.

Södra Kättbo är en småort med 77 invånare år 2005. I Södra Kättbo finns Kättbo kapell och en ishockeybana.

Norra Kättbo ligger norr om Kättbosjön och förbinds med södra delen av byn med en cirka 160 meter lång bro. Här finns bygdegården. Genom Norra Kättbo passerar också väg E45.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Stenis    (19 km)

Vika    (19 km)

Gesunda    (20 km)


Övriga orter i närheten

Norra Kättbo    (nära)

Södra Kättbo    (nära)

Kättbo    (2 km)

Åsen    (5 km)

Johannisholm    (5 km)

Vimo    (5 km)

Gäfvunda    (6 km)

Gavunda    (6 km)

Rullbo    (7 km)

Landbobyn    (8 km)

Acksi    (10 km)

Siljansfors    (11 km)

Åmberg    (12 km)

Finngruvan    (12 km)

Järpesbo    (12 km)

Ogviken    (12 km)

Fulåberg    (13 km)

Solbodarna    (14 km)

Brintbodarna    (16 km)

Ryssa    (16 km)

Hemulsjö    (17 km)

Östra Öje    (18 km)

Rostberg    (18 km)

Öje    (19 km)

Västra Öje    (19 km)


Landmärken i närheten

Tomteland    (18 km)


Kyrkor i närheten

Kap    (6 km)

Siknäs Kyrka    (6 km)

Öje Kapell    (19 km)

Gesunda Bönhus    (20 km)


Mer information

Vädret kring Kättbo Kapell