SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Storholme

Rättvik  |  Dalarnas län

Karta över Storholmen med omkringliggande öar.

Storholmen inkluderande halvön Tallholmen är en ögrupp i den sydligaste delen av Stora Värtan som sedan 1 januari 2011 ingår i Lidingö kommun från att tidigare ingått i Vaxholms kommun. Området består av Storholmen och de kringliggande mindre öarna Tistelholmen, Svanholmen, Äggholmen och Bastuholmen, som sammantaget med Storholmen även benämns Storholmsöarna har en total yta av 40 ha. Det kortaste avståndet mellan Lidingö och Storholmsöarna (Tallholmen) är cirka 280 m. SCB räknar Storholmen med Tallholmen som en småort som 2010 omfattade 35 hektar och hade 148 invånare.

På öarna finns 300 fastigheter, varav 230 är bebyggda. Av dessa är 160 st sommarbostäder och 70 st permanentbostäder. Drygt 150 personer bor på ön året runt.

Storholmen trafikeras under den isfria delen av året av Waxholmsbolaget som anlöper tre bryggor på ön. Båtarna går mellan Storholmen och Ropsten via Tranholmen för omstigning till Stockholms kollektiva trafiknät. Under vintertid hålls en isfri ränna öppen in till Mor Annas brygga. I övrigt är Storholmsborna hänvisade till egen båt för kommunikationerna med fastlandet.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Dalstuga    (nära)

Myrvik    (4 km)

Norra Flät    (5 km)

Svabensverk    (5 km)

Svabensverks Kapell    (5 km)

Bingsjö    (6 km)

Södra Flät    (6 km)

Finnbacka    (7 km)

Långtjärnsberg    (8 km)

Lamborn    (9 km)

Björnåsen    (11 km)

Skålsjön    (12 km)

Nyfäbon    (15 km)

Ramfors    (16 km)

Skräddarbo    (18 km)

Skräddrabo    (18 km)

Kurberget fäb    (20 km)

Kurberget Fäbodar    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (16 km)


Kyrkor i närheten

Bingsjö Kyrka    (6 km)

Svabensverks kyrka    (6 km)

Dådrans Kapell    (16 km)


Mer information

Vädret kring Storholme