SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Vattnet

Rättvik  |  Dalarnas län

Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. Vetenskapliga namnet är diväteoxid. Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter.

Till vardags menar man med vatten bara dess flytande aggregationstillstånd, men vatten förekommer även i fast form, som is, och i gasform, som vattenånga. Vatten täcker 71 % av jordytan. På jorden återfinns den största delen av vattnet i världshav och andra stora vattensamlingar, samt 1,6 % under marken i akviferer och 0,001 % i atmosfären som ånga, moln (består av fasta och flytande vattenpartiklar), och nederbörd. Oceanerna innehåller 97 % av ytvattnet, glaciärer och polarisar 2,4 % och andra ytvattensamlingar, som floder, sjöar och dammar 0,6 %.

Vattnet på jorden rör sig kontinuerligt genom ett vattenkretslopp som består av avdunstning eller transpiration (evapotranspiration), nederbörd och ytavrinning, som vanligtvis når havet.

Rent, färskt dricksvatten är nödvändigt för människan och andra livsformer. Tillgången till säkert dricksvatten har ökat stadigt och avsevärt de senaste decennierna i nästan alla världens delar. Det finns ett tydligt samband mellan tillgång till rent vatten och BNP per capita. Några observatörer har dock beräknat att mer än hälften av jordens folkmängd kommer att drabbas av vattenbaserad sårbarhet år 2025. En rapport från november 2009 menar att vattenbehovet kommer överstiga tillgången med 50 % i några utvecklingsregioner år 2030. Vatten spelar en viktig roll i världsekonomin. Det fungerar som ett lösningsmedel för ett antal olika kemikalier och underlättar industriell nedkylning och transport. Omkring 70 procent av färskvattnet går till jordbruket.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Finnbacka    (3 km)

Dalstuga    (4 km)

Myrvik    (5 km)

Bingsjö    (6 km)

Norra Flät    (9 km)

Svabensverk    (9 km)

Svabensverks Kapell    (9 km)

Lamborn    (10 km)

Södra Flät    (10 km)

Långtjärnsberg    (12 km)

Björnåsen    (15 km)

Nyfäbon    (15 km)

Skålsjön    (15 km)

Ramfors    (19 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (18 km)


Kyrkor i närheten

Bingsjö Kyrka    (5 km)

Svabensverks kyrka    (10 km)

Dådrans Kapell    (15 km)


Mer information

Vädret kring Vattnet