SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Bollnäs  |  Gävleborgs län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Hälsingland    (19 km)


Mindre orter i närheten

Kilafors    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Lottefors    (8 km)

Freluga    (11 km)

Västerberg    (15 km)

Runemo    (17 km)

Sibo    (17 km)

Vallsta Bollnäs    (19 km)

Vallsta    (20 km)


Övriga orter i närheten

Vevlinge    (nära)

Rabo    (2 km)

Ren    (2 km)

Stocksäter    (2 km)

Stocksätter    (2 km)

Vik    (2 km)

Granberg    (3 km)

Häggesta    (3 km)

Länninge    (3 km)

Lenninge    (3 km)

Säversta    (3 km)

Voxsäter    (3 km)

Änga    (4 km)

Björktjära    (4 km)

Fällene    (4 km)

Höglunda    (4 km)

Sävsberg    (4 km)

Heden    (5 km)

Röste Norrborns industriområde    (5 km)

Böle    (6 km)

Edstuga    (6 km)

Edstugu    (6 km)

Görtsbo    (6 km)

Växsjö    (6 km)

Röste    (7 km)

Västra Växbo    (7 km)

Bäckänge    (8 km)

Hertsjö    (8 km)

Östra Växbo    (8 km)

Pålberg    (8 km)

Polberg    (8 km)

Sjörgrå    (8 km)

Västerböle    (8 km)

Växbo    (8 km)

Acktjära    (9 km)

Gässlingsbo    (9 km)

Granbo    (9 km)

Herte    (9 km)

Mödänge    (9 km)

Sveden    (9 km)

Västerby    (9 km)

Berga    (10 km)

Bodåker    (10 km)

Bodåker och Norrbo    (10 km)

Bredåker    (10 km)

Eriknäsbo    (10 km)

Höjen    (10 km)

Höle    (10 km)

Kvarnböle    (10 km)

Norrfly    (10 km)

Östra Höle    (10 km)

Åsbacka    (11 km)

Björtomta    (11 km)

Djupa    (11 km)

Flästa    (11 km)

Hårga    (11 km)

Landa    (11 km)

Norrbo    (11 km)

Oppgärden    (11 km)

Söräng Norrbo    (11 km)

Västra Höle    (11 km)

   (12 km)

Österböle    (12 km)

Söräng    (12 km)

Finnfara    (13 km)

Forneby    (13 km)

Forsbro    (13 km)

Glösbo    (13 km)

Glössbo    (13 km)

Lundnäs    (13 km)

Norrbyn    (13 km)

Byn    (14 km)

Fjäle    (14 km)

Flugbo    (14 km)

Hallbo    (14 km)

Koldemo    (14 km)

Nordanhöle    (14 km)

Sandbergs    (14 km)

Belsbo    (15 km)

Bofara    (15 km)

Ecklingsbo    (15 km)

Gäddvik    (15 km)

Gäversta    (15 km)

Hullsta    (15 km)

Innantjära    (15 km)

Knisselbo    (15 km)

Landafors    (15 km)

Lotan    (15 km)

Norränge    (15 km)

Florhed    (16 km)

Galven    (16 km)

Gäverstabodarna    (16 km)

Hallen    (16 km)

Höstbodarna    (16 km)

Ulva    (16 km)

Arbrå och Norra Kyrkbyn    (17 km)

Löten    (17 km)

Norra Kyrkbyn    (17 km)

Svedja    (17 km)

Västansjö    (17 km)

Bälse    (18 km)

Belse    (18 km)

Lilltjära    (18 km)

Norrby    (18 km)

Vallsänge    (18 km)

Valsänge    (18 km)

Åkre    (19 km)

Annefors    (19 km)

Backa    (19 km)

Flor    (19 km)

Grubbe    (19 km)

Hässja    (19 km)

Hov    (19 km)

Näset    (19 km)

Stärte    (19 km)

Galvsbo    (20 km)

Morabo    (20 km)

Mossbo    (20 km)

Parten och Hov    (20 km)


Landmärken i närheten

Styfstorpet    (4 km)

Arbråmasten    (19 km)


Kyrkor i närheten

Bollnäs kyrka    (2 km)

Sankt Lars Kapell    (4 km)

Rengsjö kyrka    (9 km)

Växbo kapell    (9 km)

Hanebo kyrka    (13 km)

Segersta kyrka    (14 km)

Arbrå kyrka    (16 km)

Alfta kyrka    (19 km)

Annefors kapell    (19 km)

Mo kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Runristning