SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tomterna

Bollnäs  |  Gävleborgs län

Tomterna är en by söder om samhället Sävar i Sävars socken i Umeå kommun, där nuvarande E4 skär Sävarån, och som följer västra sidan av ån nedströms cirka två kilometer.

Byn var ursprungligen, sedan 1700-talet, odlingsmark för jordbrukarna i Sävar. Marken i och runt Sävar var uppdelad så att i princip alla bönder i Sävar hade mark mot ån, oavsett om det var på östra eller västra sidan.

1883 sattes första huset på sin odlingsmark – "tomt" – väster om ån, utanför själva byn, därav namnet Tomterna.

Namnet Tomterna har använts lokalt men adresserna har benämnts efter vägen, Täfteåvägen. Ungefär sedan mitten av 1990-talet har byn officiellt benämnts Tomterna.

2011 finns cirka 40 hushåll i byn. En stor del av "tomterna" odlas fortfarande, på en del av marken odlar Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut, skog. Den sista i byn boende jordbrukaren lade ner verksamheten i början av 2000-talet. I fem av de gamla ladugårdarna har hästar tagit plats istället för kor.

Den gamla vägen Kustlandsvägen mellan Umeå och Skellefteå går väster om byn på höjden där ryssarna kom i 1808-09 års krig i slaget vid Sävar. Den 19 augusti 1809 stred man bland annat på den höjden, brånet, numera kallad Krutbrånet.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Hälsingland    (16 km)


Mindre orter i närheten

Järfsö    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Vallsta    (12 km)

Vallsta Bollnäs    (13 km)


Övriga orter i närheten

Lövvik    (3 km)

Offerberg    (3 km)

Undersvik    (3 km)

Kyrkbyn    (4 km)

Myra    (4 km)

Karsjö    (5 km)

Nor    (5 km)

Förnebo    (6 km)

Simea    (6 km)

Änga    (7 km)

Backarna    (8 km)

Iste    (8 km)

Kalf    (8 km)

Kalv    (8 km)

Ufås    (8 km)

Uvås    (8 km)

Bogården    (10 km)

Föränge    (10 km)

Lörstrand    (10 km)

Mörtsjö    (10 km)

Nordsjö    (10 km)

Orbaden    (10 km)

Vik    (10 km)

Hänsätter    (11 km)

Löräng    (11 km)

Stene    (11 km)

Bondarf    (12 km)

Bondarv    (12 km)

Hamre    (12 km)

Kåsjö    (12 km)

Nybo    (12 km)

Sanna    (12 km)

Snaten    (12 km)

Vålsiö    (12 km)

Åkre    (13 km)

Hov    (13 km)

Långsbo    (13 km)

Lillvallen    (13 km)

Parten och Hov    (13 km)

Sodra Långsbo    (13 km)

Ulfsta    (13 km)

Ulvsta    (13 km)

Backa    (14 km)

Gäddviksvallen    (14 km)

Gartsbo    (14 km)

Niannoret    (14 km)

Noret    (14 km)

Norrvåga    (14 km)

Arbrå och Norra Kyrkbyn    (15 km)

Niannäset    (15 km)

Norra Kyrkbyn    (15 km)

Skästra    (15 km)

Skästro    (15 km)

Edeforsen    (16 km)

Grönås    (16 km)

Rossla    (16 km)

Eckelsbo    (17 km)

Norränge    (17 km)

Säliesta    (17 km)

Säljesta    (17 km)

Säljestad    (17 km)

Yckelsbo    (17 km)

Åsbo    (18 km)

Ede    (18 km)

Fluren    (18 km)

Glombo    (18 km)

Håknorrbo    (18 km)

Karlsnäs    (18 km)

Prättingberg    (18 km)

Skridsvik    (18 km)

Skriksvik    (18 km)

Svedja    (18 km)

Edänge    (19 km)

Forneby    (19 km)

Forsbro    (19 km)

Gryttjesbo    (19 km)

Harsen    (19 km)

Koldemo    (19 km)

Lundnäs    (19 km)

Skålbo    (19 km)

Västanäng    (19 km)

Hammarsvall    (20 km)

Hästberg    (20 km)

Långbacka    (20 km)

Långede    (20 km)

Larsbo    (20 km)

Skog    (20 km)


Landmärken i närheten

Gammellåks    (5 km)

Gästgivars    (11 km)

Hians i Löräng    (11 km)

Hälsingegårdar    (12 km)

Järvsö klack    (12 km)

Runristning    (12 km)

Stenegård    (12 km)

Järvsöbacken    (14 km)

Arbråmasten    (18 km)


Kyrkor i närheten

Undersviks kyrka    (3 km)

Nordsjö kapell    (10 km)

Norsjö Kapell    (10 km)

Järvsö kyrka    (12 km)

Arbrå kyrka    (16 km)


Mer information

Vädret kring Tomterna