SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Västersjön

Bollnäs  |  Gävleborgs län

Västersjön på kartan över Skåne

Västersjön är en sjö i Ängelholms kommun i Skåne och ingår i Rönne ås huvudavrinningsområde. Sjön är 13 meter djup, har en yta på 4,5 kvadratkilometer och befinner sig 66 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gädda och gös fångats i sjön.

Sjön är grund, största djupet 12,6 meter finns i en bassäng nära norra stranden, cirka 1 kilometer från den östra stranden. Hela den östra delen har en slät botten utan variationer. Det inplanteras Gös i Västersjön.

Västersjön får sitt vatten från bäckarna som avvattnar åsen och mossarna kring sjön, främst Århultsbäcken som kommer uppifrån Djurholmamossen. Sjön är näringsfattig, men genom det måttliga djupet finns en relativt utbredd undervattensvegetation. Dominerande, och lätta att hitta, är strandpryl, styvt braxengräs och det trevliga notblomstret, som på sensommaren sticker upp sin notskrift över vattenytan. Det finns inte så mycket vass runt sjön, men både vit och gul näckros trivs. Sjön är känslig för försurande ämnen, och kalkning sker i Århultsbäcken.

Floran runt sjön är tämligen trivial och artfattig, med undantag för näset mot Rössjön (se nedan). En raritet kan man dock leta upp, nämligen hedfryle, underarten congesta av ängsfryle, Luzula multiflora. Den har vid inventeringen för Skånes flora under 1990-talet återfunnits i skogen några hundra meter sydväst om vägskälet i Äspenäs.

Västersjön avvattnas till Rössjön via ett delvis grävt flöde genom Tollsjöområdet. Våtmarken som finns här har en rik flora med flera orkidéarter, såsom den sällsynta korallroten, och ovanliga starrarter som sumpstarr och strängstarr.

Runt Västersjön finns en hel del bebyggelse, framför allt fritidshus men även fastboende, vid Ljungabolet, Äspenäs (Ängelholms kommun) och Nedre Århult. Ugglehults badplats ligger i sjöns nordvästra hörn. Hit flyttade Edvard Persson en stuga som använts vid inspelningen av filmen "Snapphanar".

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Hälsingland    (12 km)


Mindre orter i närheten

Kilafors    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Lottefors    (6 km)

Vallsta    (16 km)

Vallsta Bollnäs    (16 km)

Freluga    (17 km)


Övriga orter i närheten

Östra Växbo    (nära)

Västra Växbo    (nära)

Växbo    (2 km)

Västra Höle    (4 km)

Höle    (5 km)

Sjörgrå    (5 km)

Höjen    (6 km)

Östra Höle    (6 km)

Rabo    (6 km)

Ren    (6 km)

Västerby    (6 km)

Flästa    (7 km)

Pålberg    (7 km)

Polberg    (7 km)

Röste Norrborns industriområde    (7 km)

Västerböle    (7 km)

Växsjö    (7 km)

Vevlinge    (7 km)

Berga    (8 km)

Björtomta    (8 km)

Nordanhöle    (8 km)

Oppgärden    (8 km)

Österböle    (8 km)

Röste    (8 km)

Stocksäter    (8 km)

Stocksätter    (8 km)

Änga    (9 km)

Björktjära    (9 km)

Forneby    (9 km)

Säversta    (9 km)

Vik    (9 km)

Fällene    (10 km)

Forsbro    (10 km)

Glösbo    (10 km)

Glössbo    (10 km)

Granberg    (10 km)

Häggesta    (10 km)

Höglunda    (10 km)

Länninge    (10 km)

Lenninge    (10 km)

Lundnäs    (10 km)

Sävsberg    (10 km)

Voxsäter    (10 km)

Bäckänge    (11 km)

Böle    (11 km)

Heden    (11 km)

Koldemo    (11 km)

Norränge    (11 km)

Åsbacka    (12 km)

Edstugu    (12 km)

Grubbe    (12 km)

Ulva    (12 km)

Bredåker    (13 km)

Djupa    (13 km)

Edstuga    (13 km)

Görtsbo    (13 km)

Granbo    (13 km)

Stärte    (13 km)

Sveden    (13 km)

Arbrå och Norra Kyrkbyn    (14 km)

Backa    (14 km)

Florhed    (14 km)

Landa    (14 km)

Norra Kyrkbyn    (14 km)

Tygsta    (14 km)

Västra Stärte    (14 km)

Acktjära    (15 km)

Åkre    (15 km)

Eriknäsbo    (15 km)

Hårga    (15 km)

Hertsjö    (15 km)

Körsåsen    (15 km)

Kvarnböle    (15 km)

Mödänge    (15 km)

Norrfly    (15 km)

Östra Stärte    (15 km)

Snaten    (15 km)

Bodåker    (16 km)

Bodåker och Norrbo    (16 km)

Byn    (16 km)

Galven    (16 km)

Gässlingsbo    (16 km)

Gäverstabodarna    (16 km)

Hänsätter    (16 km)

Herte    (16 km)

Hov    (16 km)

Parten och Hov    (16 km)

Sandbergs    (16 km)

Svedja    (16 km)

Vi    (16 km)

Flor    (17 km)

Gäversta    (17 km)

Glamsta    (17 km)

Innantjära    (17 km)

Näset    (17 km)

Norrbo    (17 km)

Norrbyn    (17 km)

Rappsta    (17 km)

Söräng Norrbo    (17 km)

   (18 km)

Hällsäter    (18 km)

Hullsta    (18 km)

Landafors    (18 km)

Orbaden    (18 km)

Orsten    (18 km)

Söräng    (18 km)

Bogården    (19 km)

Daglösa    (19 km)

Daglysa    (19 km)

Larsbo    (19 km)

Mörtsjö    (19 km)

Näcktjärn    (19 km)

Florkvarn    (20 km)

Florkvarnen    (20 km)

Fly    (20 km)

Gäddvik    (20 km)

Iste    (20 km)

Långbro    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (7 km)

Styfstorpet    (11 km)

Gästgivars    (17 km)

Arbråmasten    (19 km)


Kyrkor i närheten

Växbo kapell    (1 km)

Rengsjö kyrka    (6 km)

Bollnäs kyrka    (9 km)

Sankt Lars Kapell    (10 km)

Arbrå kyrka    (12 km)

Segersta kyrka    (16 km)

Hanebo kyrka    (17 km)

Mo kyrka    (17 km)

Trönö nya kyrka    (17 km)

Nordsjö kapell    (19 km)

Norsjö Kapell    (19 km)

Trönö gamla kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Västersjön