SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Axmar by

Gävle  |  Gävleborgs län

Axmar bys läge i Gävleborgs län

Axmar by eller Axmarby är en småort i Gävle kommun. Axmar är även ett naturreservat.

Axmarby är en mycket gammal fiskehamn. Det har diskuterats huruvida den utnyttjats av Gävlefiskarna, eller om dessa hållit sig vid Kusökalv. Klart är i varje fall att det länge funnits täta förbindelser mellan Axmar och Gävle och att fiskarna varit den förmedlande länken. På 1930-talet hade Axmars hamn redan övergivits, medan folk från fastlandet ännu bedrev fiske på Kusökalv.

Vid Jungfrukusten intill Axmar finns Gästriklands största gravhög, Högkullen (Axmarhögen), vilken anses vara en vikingagrav. Axmar är ett naturnamn. Förleden Ax kan härröra från ag eller från sädesax (korn) som tidigt odlades i bygden. Efterleden mar kan tydas som långgrund havsvik.

Axmar är beläget intill järnvägslinjen Ostkustbanan och var tidigare utöver en ren skogs- och jordbruksbygd också ett säte för sågverksindustri, under 1950-talet hade här Sjökarteverket en bas för mätning av havsdjup i södra Norrlandskusten. 1671 anlades Axmar bruk av Claes Depken, bruket var under olika ägare i drift fram till 1927.

Axmarbygden har många fritidsboende främst i områdena kring Axmarfjärden, Finnharsfjärden, Gåsholma och Hari. Yttre Axmarfjärden med Kusön (Gästriklands största ö) ingår i Axmars naturreservat.

Axmar figurerar i litteraturen bl a i romanen De bröto bygd av Per Wikberg där Axmar/Axmarby förekommer i förklädnad av namnet Sjövik samt i de historiska romanerna Onåd och Dömd som häxa av Leif Syrén.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Norrsundedet    (6 km)

Norrsundet    (6 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Bergby    (7 km)

Totra    (10 km)

Hagsta    (11 km)


Övriga orter i närheten

Karlsbäck    (3 km)

Akmarsbruk    (5 km)

Axmar Bruk    (5 km)

Axmarsbruk    (5 km)

Axmar    (6 km)

Gåsholma    (6 km)

Högbacka    (7 km)

Kusön    (7 km)

Häckelsäng    (8 km)

Kvistholmen    (8 km)

Fors    (9 km)

Sillvik    (9 km)

Vi    (9 km)

Berg och Sjökalla    (10 km)

Sand    (10 km)

Tönnebro    (10 km)

Åbyn    (11 km)

Granön    (11 km)

Sveaborg    (11 km)

Trollharen    (11 km)

Hamrangefjarden    (12 km)

Rån    (12 km)

Vattharen    (12 km)

Vattharn    (12 km)

Viksjö    (12 km)

Sunnäs    (13 km)

Katrineholm    (15 km)

Tärnsharen    (15 km)

Småmuren    (16 km)

Iggön    (17 km)

Säljemar    (17 km)

Älgnäs    (18 km)

Klubbäcken    (18 km)

Klubbbäcken    (18 km)

Maråker    (18 km)

Mörtebo    (18 km)

Silverbäckarna    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (5 km)


Kyrkor i närheten

Hamrånge kyrka    (9 km)


Mer information

Vädret kring Axmar by