SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gästriklands runinskrifter 6

Gävle  |  Gävleborgs län

Gästriklands runinskrifter 6, Gs 6, är en runsten vid Hadeholm i Hedesunda socken, Gävle kommun.

Stenen, som är trasig, står mitt i ett vägskäl vid Hade. Den har förmodligen ursprungligen stått på gravfältet vid byn, men flyttades 1752 av Hadeholms ägare Fredrik Ulrik Insenstierna, som även lät hugga in sitt namnchiffer och årtalet i stenen. Denna sentida inskrift är nu delvis dold bakom ett fastsatt fragment mitt på stenen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Tärnsjö    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Bärby    (19 km)

Fågelsta    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kulla    (1 km)

Jugansbo    (2 km)

Juvansbo    (2 km)

Ansgarii    (3 km)

Gundbo    (3 km)

Hällarna    (3 km)

Kolartorpen    (3 km)

Sevalbo    (4 km)

Dalkarlsbo    (5 km)

Harbäck    (5 km)

Harmyra    (5 km)

Sälja    (5 km)

Ålbo    (6 km)

Bro    (6 km)

Fräkenänget    (6 km)

Hällskog    (6 km)

Mälby    (6 km)

Hårrskog    (7 km)

Horsskog    (7 km)

Kerstinbo    (7 km)

Buddbo    (8 km)

Flösta    (8 km)

Smedsäng    (8 km)

Böle    (9 km)

Dragbo    (9 km)

Gysinge    (9 km)

Norra Färjsundet    (9 km)

Buckarby    (10 km)

Haget    (10 km)

Ingsån    (10 km)

Koffsta    (10 km)

Kofsta    (10 km)

Landa    (10 km)

Nordanbro    (10 km)

Östveda    (10 km)

Ullanda    (10 km)

Vibro    (10 km)

Backa    (11 km)

Brunn    (11 km)

Harv    (11 km)

Holmen    (11 km)

Oppåker    (11 km)

Rickebo    (11 km)

Svarta    (11 km)

Svartö    (11 km)

Tängesbo    (11 km)

Torsbo    (11 km)

Västbyggeby    (11 km)

Ärligbo    (12 km)

Ås    (12 km)

Bäck    (12 km)

Backa    (12 km)

Berg    (12 km)

Gåvastbo    (12 km)

Hallsbo    (12 km)

Hyttan    (12 km)

Upplanda    (12 km)

Västersälja    (12 km)

Åkerby    (13 km)

Djupa    (13 km)

Ettinga    (13 km)

Ettingbo    (13 km)

Ginka    (13 km)

Hebron    (13 km)

Koversta    (13 km)

Märtsbo    (13 km)

Offerbo    (13 km)

Rångsta    (13 km)

Stärte    (13 km)

Vall    (13 km)

Bjurvalla    (14 km)

Disbo    (14 km)

Fallet    (14 km)

Gäddsjö    (14 km)

Håvberga    (14 km)

Klappsta    (14 km)

Långarsbo    (14 km)

Nässja    (14 km)

Nordanåker    (14 km)

Ölbo    (14 km)

Torp    (14 km)

Byn    (15 km)

Ista    (15 km)

Långgärdet    (15 km)

Rasbo    (15 km)

Vreta    (15 km)

Bäckebo    (16 km)

Gästbo    (16 km)

Hällby    (16 km)

Hamre    (16 km)

Holfvastby    (16 km)

Holvastby    (16 km)

Ingborgbo    (16 km)

Jugansbo    (16 km)

Österbor och Österänge    (16 km)

Runnebo    (16 km)

Sällvallen    (16 km)

Sända    (16 km)

Skogbo    (16 km)

Alderhulten    (17 km)

Balsta    (17 km)

Brännfallet    (17 km)

Brunnsheden    (17 km)

Byrilsbo    (17 km)

Gällarbo    (17 km)

Huggle    (17 km)

Kanikbo    (17 km)

Korbo    (17 km)

Kräbäck    (17 km)

Kvarnbo    (17 km)

Laggarbo    (17 km)

Mälbo    (17 km)

Sixbo    (17 km)

Staffansbo    (17 km)

Stigmota    (17 km)

Västerbor    (17 km)

Åby    (18 km)

Fällinge    (18 km)

Finnböle    (18 km)

Gräsbo    (18 km)

Gundbo    (18 km)

Hemmingsbo    (18 km)

Hindersbo    (18 km)

Högnäs    (18 km)

Lågbo    (18 km)

Lindsbro    (18 km)

Mångsbo    (18 km)

Muskarbo    (18 km)

Norrsälja    (18 km)

Norrsveden    (18 km)

Vinböle    (18 km)

Vista    (18 km)

Aspnäs    (19 km)

Boda    (19 km)

Brattberg    (19 km)

Finnbo    (19 km)

Gillerås    (19 km)

Gilleråsen    (19 km)

Gisselbo    (19 km)

Hedenslund    (19 km)

Ljusbäck    (19 km)

Lövåsen    (19 km)

Nynäs    (19 km)

Stärte    (19 km)

Sterte    (19 km)

Västerensta    (19 km)

Villbo    (19 km)

Vreta    (19 km)

Ålfors    (20 km)

Onskarby    (20 km)

Ulvsbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Hadeholm    (nära)

Ön    (7 km)

Pensionärernas Riksorganisations folkhögskola    (9 km)

Gästriklands runinskrifter 5    (10 km)

Färnebo folkhögskola    (14 km)

Gästriklands runinskrifter 1    (14 km)

Gästriklands runinskrifter 2    (14 km)

Gästriklands runinskrifter 3    (14 km)

Runristning    (14 km)

Upplands runinskrifter 1180    (14 km)

Bruksvallen    (16 km)

Lindsbro Herrgård    (18 km)


Kyrkor i närheten

Ansgariikyrkan    (4 km)

Hedesunda kyrka    (10 km)

Österfärnebo kyrka    (14 km)

Östervåla kyrka    (15 km)

Söderfors kyrka    (15 km)

Nora kyrka    (17 km)

Aspnäs gårdskyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Gästriklands runinskrifter 6