SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gävle centralstation

Gävle  |  Gävleborgs län

Gävle centralstation.jpg

Gävle centralstation är den enda järnvägsstationen i Gävle. Den är belägen mellan Centralplan och Hamntorget, precis norr om Gavleån.

Centralstationen är en genomgående järnvägsstation för persontåg. Stationsbyggnaden, en av de största i landsorten, ritades för Gävle-Dala järnvägs räkning av stadsarkitekten Mårten Albert Spiering och uppfördes 1876–1877 som ersättning för den tidigare Gävle norra station som låg ute på Alderholmen. Centralstationen byggdes om år 1900–1901 under ledning av arkitekten Sigge Cronstedt.

Stationen trafikerades inledningsvis endast av GDJ, eftersom rivaliteten mellan GDJ och Uppsala-Gävle järnväg var mycket stark. UGJ hade därför sin egen station, Gävle södra station, söder om Gavleån. Emellertid förstatligades UGJ år 1933 och SJ trafikerade i fortsättningen centralstationen.

År 1937 elektrifierades spåren i samband med att sträckan Gävle–Uppsala elektrifierades.

Åren 2000–2004 genomfördes en större ombyggnad i samarbete mellan bland andra kommunen och ägaren Jernhusen av Hamntorget, Centralplan och centralstationen, under ledning av arkitekt Bengt Anefall på Gävle kommun. Bland annat togs alla övergångar i plan bort och det fjärde genomgående spåret, tidigare godsspår, försågs med perrong. Sedan dess finns fyra genomgående spår, alla med perrong, samt ett femte säckspår på västra sidan i stationens norra ände. Från stationshuset, som innehåller väntsal, konferenslokaler, restauranger och en galleria, leder en luftig gångtunnel med trappor och hissar till de tre perrongerna.

Gävle C trafikeras av SJ, Veolia Transport (nattåg), Tåg i Bergslagen, Upptåget och X-Tåget. X-Tåget använder vanligen spår fem, säckspåret. Stationen har en IATA-kod, nämligen QYU. Med den kan man boka biljetter via flygets bokningssystem, till exempel i samband med flyg via Arlanda. Den tidigare flyglinjen Gävle-Arlanda har konkurrerats ut av tåget.

Här passerar Ostkustbanan, och Norra stambanan och Bergslagsbanan har ändstationer här.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Gäfle    (nära)


Medelstora orter i närheten

Skutskär    (15 km)

Stutskär    (15 km)


Mindre orter i närheten

Forsbacka    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Forsby Gävle    (4 km)

Forsby    (5 km)

Åby    (7 km)

Åbyggeby    (7 km)

Sälgsjön    (7 km)

Sälgsjön Gävle    (7 km)

Lund    (8 km)

Lund Gävle    (8 km)

Norrlandet    (8 km)

Björke    (10 km)

Björke Gävle    (10 km)

Furuvik    (10 km)

Bönan    (12 km)

Trödje    (16 km)


Övriga orter i närheten

Avaström    (nära)

Brynäs    (1 km)

Ingebo    (2 km)

Antonsberg    (3 km)

Hemlingby    (3 km)

Järvsta    (3 km)

Källbacken    (3 km)

Sätra    (3 km)

Strömsbro    (3 km)

Tolvfors    (3 km)

Johanneslöt    (4 km)

Kullsand    (4 km)

Lervik    (4 km)

Lexe    (4 km)

Alborga    (5 km)

Fredriksskans    (5 km)

Hagaström    (5 km)

Kastet    (5 km)

Nyvall    (5 km)

Skogmur    (5 km)

Skogmyr    (5 km)

Varva    (5 km)

Ängeltofta    (6 km)

Hilleby    (6 km)

Hillebyn    (6 km)

Norra Åbyggeby    (6 km)

Allmänninge    (7 km)

Åsbyggeby    (7 km)

Långbro    (7 km)

Nydal    (7 km)

Storsand    (7 km)

Sveden    (7 km)

Häcklinge    (8 km)

Mårdäng    (8 km)

Östanbäck    (8 km)

Västra Sikvik    (8 km)

Grinduga    (9 km)

Kusbo    (9 km)

Ängesberg    (10 km)

Lärkebo    (10 km)

Mackmyra    (10 km)

Oppala    (10 km)

Oppalaby    (10 km)

Mårtsbo    (11 km)

Tavlan    (11 km)

Ytterhärde    (11 km)

Glamsen    (12 km)

Kubbo    (12 km)

Överhärde    (12 km)

Stackbo    (12 km)

Ytterharnäs    (12 km)

Gråberget    (13 km)

Hanåsen    (13 km)

Harnäs    (13 km)

Hästbo    (13 km)

Svallet    (13 km)

Utvalnäs    (13 km)

Harkskär    (14 km)

Hästmuren    (14 km)

Hästmyren    (14 km)

Oslättfors    (14 km)

Pålvik    (14 km)

Utnora    (14 km)

Hillevik    (15 km)

Jordåsen    (15 km)

Laggarbo    (15 km)

Medora    (15 km)

Myrbo    (15 km)

Turkiet    (15 km)

Västermarn    (15 km)

Edsköby    (16 km)

Eskön Eskörönningen    (16 km)

Grååsen    (16 km)

Tebo    (16 km)

Upplandsbodarna    (16 km)

Vålberget    (16 km)

Skrockmyra    (17 km)

Tallmon    (17 km)

Ytterboda    (17 km)

Åsbo    (18 km)

Brämsand    (18 km)

Dalen    (18 km)

Edskön    (18 km)

Eskön    (18 km)

Kessmansbo    (18 km)

Lövbacken    (18 km)

Rolandsbo    (18 km)

Silverbäckarna    (18 km)

Verkebro    (18 km)

Billhamn    (19 km)

Högbo    (19 km)

Västanå    (19 km)

Västanån    (19 km)

Vestanå    (19 km)

Fallet    (20 km)

Lindåsen    (20 km)


Landmärken i närheten

Gästriklands runinskrifter 13    (nära)

Centralhotellet    (nära)

Gävle slott    (nära)

Gävlebocken    (nära)

Future Position X    (2 km)

Gunder Hägg stadion    (2 km)

Hälsinge regemente    (2 km)

Gästriklands runinskrifter 11    (3 km)

Gävle Bro    (4 km)

Prästforsens kraftverk    (4 km)

Gästriklands runinskrifter 12    (5 km)

Gävlemasten    (5 km)

Signalberget    (5 km)

Borr & Tång Arena    (9 km)

Bönans fyrplats    (12 km)

Skutskärs bruk    (14 km)

Forsbacka kraftverk    (15 km)

Högbo bruk    (18 km)


Kyrkor i närheten

Heliga Trefaldighets kyrka    (nära)

Staffans kyrka    (nära)

Hemlingby Kyrka    (2 km)

Soldatkyrkan    (2 km)

Tomaskyrkan    (2 km)

Andreaskyrkan    (3 km)

Gävle Kapellkrematorium    (3 km)

Mariakyrkan    (3 km)

Strömsbro Kyrka    (3 km)

Bomhus Kyrka    (4 km)

Torsåkers kyrka    (4 km)

Valbo kyrka    (5 km)

Hille kyrka    (7 km)

Böna Kapell    (11 km)

Forsbacka Gravkapell    (15 km)

Forsbacka Kyrka    (15 km)

Oslättfors brukskyrka    (15 km)

Oslättfors kyrka    (15 km)

Skutskärs kyrka    (15 km)

Lövgrunds Kapell    (18 km)

Högbo kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Gävle centralstation