SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skogmyr

Gävle  |  Gävleborgs län

Notice: Undefined index: debug in /storage/content/37/184337/sverigeplats.se/public_html/wiki.php on line 35

En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen som alla andra organismer som har anknytning till träden och marken.

Begreppet skog är synnerligen svårdefinierat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ofta citerad. Enligt den definitionen betraktas ett område som skog om det är större än 5 000 kvadratmeter, innefattar träd som är högre än fem meter och trädkronorna tillsammans täcker minst tio procent av arealen. Det primära syftet med marken ska dessutom inte vara att odla den. Definitionen ändrades mellan 1990 och 2000, varvid mycket större arealer kom att räknas som skog. Kalhyggen i området som tillfälligt står utan träd inräknas i skogen.

De största skogsområdena på jorden utgörs idag av de tropiska regnskogarna, och tajgan i de tempererade regionerna. I varje klimatzon krävs ett särskilt mått av nederbörd, nödvändig för skogens existens. Annars går växtligheten över till savann, tundra eller öken.

Skogar är mycket komplexa ekosystem. Tillsammans med oceanerna har de stort inflytande på jordens klimat. Bara skogarna har förmåga att sänka andelen av koldioxid i luften tydligt . Produktionen av syre är en viktig förutsättning för djurens existens.

Skogen har också en viktig ekonomisk betydelse för människan. Skogsbruk bedrivs över hela världen och den skogliga kunskapen sammanfattas i begreppet skogsvetenskap.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Gästrikland    (20 km)


Större städer i närheten

Gäfle    (5 km)


Medelstora orter i närheten

Skutskär    (16 km)

Stutskär    (16 km)


Mindre orter i närheten

Forsbacka    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sälgsjön    (2 km)

Sälgsjön Gävle    (2 km)

Åby    (5 km)

Lund    (7 km)

Lund Gävle    (7 km)

Forsby    (9 km)

Forsby Gävle    (9 km)

Åbyggeby    (11 km)

Furuvik    (12 km)

Norrlandet    (12 km)

Björke    (15 km)

Björke Gävle    (15 km)

Bönan    (16 km)


Övriga orter i närheten

Skogmur    (nära)

Antonsberg    (2 km)

Hemlingby    (3 km)

Alborga    (4 km)

Allmänninge    (4 km)

Ingebo    (4 km)

Järvsta    (4 km)

Brynäs    (5 km)

Häcklinge    (5 km)

Hagaström    (5 km)

Johanneslöt    (5 km)

Sveden    (5 km)

Avaström    (6 km)

Kusbo    (6 km)

Lexe    (6 km)

Sätra    (6 km)

Tolvfors    (6 km)

Åsbyggeby    (7 km)

Glamsen    (7 km)

Lärkebo    (7 km)

Östanbäck    (7 km)

Hästbo    (8 km)

Källbacken    (8 km)

Långbro    (8 km)

Mackmyra    (8 km)

Mårtsbo    (8 km)

Nyvall    (8 km)

Stackbo    (8 km)

Strömsbro    (8 km)

Svallet    (8 km)

Tavlan    (8 km)

Ytterhärde    (8 km)

Fredriksskans    (9 km)

Grinduga    (9 km)

Hanåsen    (9 km)

Hästmuren    (9 km)

Hästmyren    (9 km)

Kastet    (9 km)

Kullsand    (9 km)

Lervik    (9 km)

Överhärde    (9 km)

Ängeltofta    (10 km)

Jordåsen    (10 km)

Kubbo    (10 km)

Laggarbo    (10 km)

Varva    (10 km)

Västra Sikvik    (10 km)

Grååsen    (11 km)

Hilleby    (11 km)

Hillebyn    (11 km)

Norra Åbyggeby    (11 km)

Nydal    (11 km)

Storsand    (12 km)

Mårdäng    (13 km)

Skrockmyra    (13 km)

Verkebro    (13 km)

Ängesberg    (14 km)

Åsbo    (14 km)

Dalen    (14 km)

Harnäs    (14 km)

Kessmansbo    (14 km)

Rolandsbo    (14 km)

Ytterharnäs    (14 km)

Fallet    (15 km)

Lindåsen    (15 km)

Myrbo    (15 km)

Oppala    (15 km)

Oppalaby    (15 km)

Turkiet    (15 km)

Västermarn    (15 km)

Gräsbäcken    (16 km)

Lövbacken    (16 km)

Malmberget    (16 km)

Medora    (16 km)

Tebo    (16 km)

Upplandsbodarna    (16 km)

Västerbo    (16 km)

Bovik    (17 km)

Gråberget    (17 km)

Nybo    (17 km)

Oslättfors    (17 km)

Österbo    (17 km)

Sevallbo    (17 km)

Tallmon    (17 km)

Utvalnäs    (17 km)

Ytterboda    (17 km)

Bastfallet    (18 km)

Fågelmuren    (18 km)

Flaten    (18 km)

Främlingshem    (18 km)

Gammelsäll    (18 km)

Harkskär    (18 km)

Högbo    (18 km)

Hyttön    (18 km)

Lövökrog    (18 km)

Pålvik    (18 km)

Slätfallet    (18 km)

Utnora    (18 km)

Västanå    (18 km)

Västanån    (18 km)

Västanbyn    (18 km)

Vestanå    (18 km)

Älvkarleö    (19 km)

Älvkarleö Bruk    (19 km)

Brämsand    (19 km)

Elfkarleö    (19 km)

Färjbäcken    (19 km)

Kussil    (19 km)

Stav    (19 km)

Storsveden    (19 km)

Gillerås    (20 km)

Gilleråsen    (20 km)

Hillevik    (20 km)

Högmo    (20 km)

Nordansjö    (20 km)


Landmärken i närheten

Gävlemasten    (nära)

Gävle Bro    (2 km)

Future Position X    (4 km)

Gästriklands runinskrifter 11    (4 km)

Gästriklands runinskrifter 13    (4 km)

Hälsinge regemente    (4 km)

Centralhotellet    (5 km)

Gästriklands runinskrifter 12    (5 km)

Gävle rådhus    (5 km)

Gävle slott    (5 km)

Gävlebocken    (5 km)

Prästforsens kraftverk    (5 km)

Borr & Tång Arena    (6 km)

Gunder Hägg stadion    (7 km)

Signalberget    (8 km)

Forsbacka kraftverk    (12 km)

Skutskärs bruk    (15 km)

Bönans fyrplats    (16 km)

Högbo bruk    (17 km)

Parkbadet    (19 km)


Kyrkor i närheten

Andreaskyrkan    (2 km)

Tomaskyrkan    (3 km)

Heliga Trefaldighets kyrka    (4 km)

Hemlingby Kyrka    (4 km)

Soldatkyrkan    (4 km)

Valbo kyrka    (4 km)

Gävle Kapellkrematorium    (5 km)

Staffans kyrka    (5 km)

Mariakyrkan    (7 km)

Bomhus Kyrka    (8 km)

Strömsbro Kyrka    (8 km)

Torsåkers kyrka    (8 km)

Forsbacka Gravkapell    (12 km)

Forsbacka Kyrka    (12 km)

Hille kyrka    (12 km)

Böna Kapell    (16 km)

Skutskärs kyrka    (16 km)

Oslättfors brukskyrka    (17 km)

Oslättfors kyrka    (17 km)

Högbo kyrka    (18 km)

Sandvikens kyrka    (18 km)

Älvkarleby kyrka    (19 km)

Seljansborgs Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Skogmyr