SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bleckberg

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Bleckbergens urskog är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Reservatet omfattar bara 4 hektar av väst- och sydsluttningarna av en ås som skjuter ut från Bleckbergen. Här finns gammal skog. Tallar som är 400 år och granar som är 250 år. Skogen har fått utvecklas fritt under lång tid och därför har området fått urskogskaraktär. Död gammal ved förekommer rikligt. I dessa miljöer kan man få se rovfåglar, ugglor och hackspettar. I den västra delen av reservatet finns ett mindre kärr med värdefulla växtarter.

Området är beläget 15 km väster om Enånger och är skyddat sedan 1981.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Hälsingland    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Enånger    (16 km)

Njutånger    (19 km)

Vallsta    (19 km)

Vallsta Bollnäs    (19 km)


Övriga orter i närheten

Karlsnäs    (2 km)

Larsbo    (4 km)

Lövås    (5 km)

Niannäset    (5 km)

Grängsjö    (6 km)

Niannoret    (6 km)

Noret    (6 km)

Körsåsen    (9 km)

Lillvallen    (9 km)

Brandänge    (11 km)

Bäckmora    (12 km)

Boda    (12 km)

Bogården    (12 km)

Mörtsjö    (12 km)

Näcksjö    (12 km)

Alsjö    (13 km)

Västtjär    (13 km)

Västtjärn    (13 km)

Lumnäs    (14 km)

Nickåra    (14 km)

Tosätter    (14 km)

Vedmora    (14 km)

Änga    (15 km)

Grubbe    (15 km)

Nordmyra    (15 km)

Snaten    (15 km)

Svedja    (15 km)

Backa    (16 km)

Iste    (16 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (16 km)

Mickje    (16 km)

Mikje    (16 km)

Milye    (16 km)

Mörtsjö    (16 km)

Västra Bölan    (16 km)

Västra Myra    (16 km)

Bölan    (17 km)

Glombo    (17 km)

Haga    (17 km)

Källeräng    (17 km)

Klångsta    (17 km)

Lindefallet    (17 km)

Njöte    (17 km)

Nyåker    (17 km)

Prättingberg    (17 km)

Västanäng    (17 km)

Västra Stärte    (17 km)

Hålsänge    (18 km)

Hänsätter    (18 km)

Hökberg    (18 km)

Holmen    (18 km)

Orbaden    (18 km)

Sivik    (18 km)

Skarplycka    (18 km)

Åkre    (19 km)

Borka    (19 km)

Fläcka    (19 km)

Hillsta    (19 km)

Nansta    (19 km)

Norränge    (19 km)

Öränge    (19 km)

Östra Stärte    (19 km)

Snäckmor    (19 km)

Stärte    (19 km)

Sundsäter    (19 km)

Tomterna    (19 km)

Trogsta    (19 km)

Tygsta    (19 km)

Utiänga    (19 km)

Arbrå och Norra Kyrkbyn    (20 km)

Flästa    (20 km)

Forneby    (20 km)

Hov    (20 km)

Norra Kyrkbyn    (20 km)

Simea    (20 km)


Landmärken i närheten

Blacksåsvallen    (9 km)

Storbergsmasten    (16 km)

Gästgivars    (18 km)

Runristning    (19 km)

Östanå pappersbruk    (20 km)

Ystegårn i Hillsta    (20 km)


Kyrkor i närheten

Nianfors kyrka    (4 km)

Nordsjö kapell    (11 km)

Norsjö Kapell    (11 km)

Enångers kyrka    (16 km)

Enångers gamla kyrka    (17 km)

Njutångers kyrka    (19 km)

Arbrå kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Bleckberg