SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Iggesunds Bruk

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

AB Iggesunds Bruk, tidigare skogs- och stålindustrikoncern i Hälsingland. Iggesunds Bruk, aktiebolag från 1876, hade sitt ursprung i det privilegiebrev från 1685 vari handelsmannen m.m. Isak Breant d.ä. tilläts att anlägga masugn och hamrar i Iggesundsån. Under nära 200 år kom verksamheten främst vara inriktad på järnhantering, men kom successivt att omfatta även skogsbruk samt sågverks-, massa-, kartong-, stål-, elproduktions- och kemisk industri.

Efter andra världskriget inleddes en successiv omstrukturering av AB Iggesunds Bruk till ett rent skogsindustriföretag. I samband med att Mo och Domsjö AB (MoDo) förvärvade aktiemajoriteten 1983 avvecklades den sista delen av järn- ståltillverkningen (dotterbolaget Boxholms AB). 1988 uppgick Iggesund, i likhet med Holmens Bruk AB helt i Mo och Domsjö, och dess skog och industrienheter integrerades i MoDo-koncernens verksamhet. MoDo bytte 2000 namn till Holmen AB

1987, sista verksamhetsåret som självständigt bolag, producerade AB Iggesunds Bruk ca 400 000 ton kartong, för förpackningsändamål och grafisk användning, ca 50 000 ton sulfatmassa för avsalu vid Iggesunds cellulosafabrik samt ca 300 000 m³ trävaror vid sågverken i Håstaholmen och Stocka. Man bedrev även skogsbruk på ca 260 000 ha egna skogar, vilka svarade för ca 40% av företagets behov av vedråvara, samt producerade ca 213 000 MW·h el. Företagets omsättning var ca 2,5 miljarder kr. och antalet anställda 2 600.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Iggesund    (nära)

Sörforsa    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Njutånger    (3 km)

Vik    (5 km)

Berga    (7 km)

Holm    (7 km)

Maln    (10 km)

Malnbaden    (10 km)

Enånger    (12 km)

Näsviken Hudiksvall    (17 km)


Övriga orter i närheten

Bodarna    (2 km)

Gåsfjärd    (3 km)

Skälön    (3 km)

Strandarna    (3 km)

Sundsäter    (4 km)

Vintergatans fritidsområde    (4 km)

Öränge    (5 km)

Snäckmor    (5 km)

Dukarsund    (6 km)

Ed    (6 km)

Idenor    (6 km)

Njöte    (6 km)

Nybyn    (6 km)

Skarplycka    (6 km)

Sund    (6 km)

Vi    (6 km)

Lumnäs    (7 km)

Mörtsjö    (7 km)

Mössön    (7 km)

Nordmyra    (7 km)

Sivik    (7 km)

Storbyn    (7 km)

Utiänga    (7 km)

Enoksnäs    (8 km)

Fäskär    (8 km)

Håsta    (8 km)

Håstaholmen    (8 km)

Nederberge    (8 km)

Nickåra    (8 km)

Sörrå    (8 km)

Tjuvskär    (8 km)

Bergöhamn    (9 km)

Fågelvik    (9 km)

Fläcka    (9 km)

Hålsänge    (9 km)

Näcksjö    (9 km)

Saltvik    (9 km)

Västtjär    (9 km)

Västtjärn    (9 km)

Änga    (10 km)

Åvik    (10 km)

Bäckmora    (10 km)

Brandänge    (10 km)

Djupe    (10 km)

Djuped    (10 km)

Lund    (10 km)

Maludden    (10 km)

Mickje    (10 km)

Mikje    (10 km)

Milye    (10 km)

Saltviksudde    (10 km)

Borka    (11 km)

Borkbo    (11 km)

Haga    (11 km)

Holmen    (11 km)

Klångsta    (11 km)

Nyåker    (11 km)

Skålbo    (11 km)

Bäck    (12 km)

Finnicka    (12 km)

Fiskeby    (12 km)

Gåcksäter    (12 km)

Hede    (12 km)

Hedsta    (12 km)

Östanbräck    (12 km)

Smälsk    (12 km)

Trogsta    (12 km)

Tunbyn    (12 km)

Hökberg    (13 km)

Lingarö    (13 km)

Rumsta    (13 km)

Vallarna    (13 km)

Våtnäs    (13 km)

Våtnäsudde    (13 km)

Åsak    (14 km)

Åsak och Hjortsta    (14 km)

Baldra    (14 km)

Blästa    (14 km)

Edsla    (14 km)

Edsta    (14 km)

Finflo    (14 km)

Finnflo    (14 km)

Fjäle    (14 km)

Hallsta    (14 km)

Halsta    (14 km)

Hillsta    (14 km)

Hög    (14 km)

Kölsund    (14 km)

Mo    (14 km)

Nansta    (14 km)

Sanna    (14 km)

Slasta    (14 km)

Tosätter    (14 km)

Västanåker    (14 km)

Vedmora    (14 km)

Åkre    (15 km)

Fänsjö    (15 km)

Hjorsta    (15 km)

Hjortsta    (15 km)

Ingsta    (15 km)

Kråkö Hamn    (15 km)

Kråkskär    (15 km)

Oppby    (15 km)

Rävelsön    (15 km)

Semvik    (15 km)

Västra Myra    (15 km)

Boda    (16 km)

Forsån    (16 km)

Håcksta    (16 km)

Hällänge    (16 km)

Hofsäter    (16 km)

Hovsäter    (16 km)

Karskär    (16 km)

Nasviken    (16 km)

Olmen    (16 km)

Arnö    (17 km)

Arnön    (17 km)

Frölland    (17 km)

Grängsjö    (17 km)

Hamre    (17 km)

Tomta    (17 km)

Gia    (18 km)

Heda    (18 km)

Hölicksviken    (18 km)

Lillsand    (18 km)

Lönnånger    (18 km)

Nora    (18 km)

Söderäng    (18 km)

Välsta    (18 km)

Västerrå    (18 km)

Alsjö    (19 km)

Arnöviken    (19 km)

Bölan    (19 km)

Duvgärde    (19 km)

Hölick    (19 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (19 km)

Malmsta    (19 km)

Malsta    (19 km)

Nedre Svarttjärn    (19 km)

Öfverby    (19 km)

Överbyn    (19 km)

Silja    (19 km)

Sörik    (19 km)

Lakbäck    (20 km)

Lakbäcks Fiskläge    (20 km)

Långvinds Bruk    (20 km)

Lindefallet    (20 km)

Lövås    (20 km)

Storsand    (20 km)

Västra Bölan    (20 km)


Landmärken i närheten

Bodagrottorna    (2 km)

Östanå pappersbruk    (2 km)

Skärnäs Terminal    (3 km)

Runristning    (5 km)

Glysisvallen    (10 km)

Hagmyren    (14 km)

Storbergsmasten    (14 km)

Ystegårn i Hillsta    (15 km)

Blacksåsvallen    (16 km)

Hälsinglands runinskrifter 14    (19 km)


Kyrkor i närheten

Iggesunds kyrka    (nära)

Sankta Maria Kapell    (nära)

Njutångers kyrka    (3 km)

Idenors kyrka    (6 km)

Håstakyrkan    (8 km)

Hudiksvalls kyrka    (9 km)

Björkbergskyrkan    (10 km)

Enångers gamla kyrka    (12 km)

Enångers kyrka    (12 km)

Hälsingtuna kyrka    (12 km)

Forsa kyrka    (13 km)

Högs kyrka    (14 km)

Rogsta kyrka    (15 km)

Kråkö Kapell    (16 km)

Nianfors kyrka    (17 km)

Hölicks kapell    (19 km)


Mer information

Hyr stugor kring Iggesunds BrukStugor.biz

Vädret kring Iggesunds Bruk