SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Iggesunds järnvägsstation

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Iggesunds järnvägsstation är en järnvägsstation i Hälsingland utefter Ostkustbanan och den enda järnvägsstationen i Iggesund. Stationen är belägen mellan Iggesunds centrum och bostadsområdet Kryllbo och trafikeras dagligen av viss godstrafik samt av persontrafik i form av länstrafikens regionaltåg X-Tåget. Någon övrig persontrafik angör ej stationen.

Stationen öppnades norrut 1924 och söderut 1927. År 1933 togs den över av SJ och användes under flera år för såväl gods- som persontågstrafik men upphörde som persontågsstation när det beslutades att SJ endast skulle trafikera de större stationerna utefter ostkustbanan. Godstågen fortsatte dock att trafikera stationen som tidigare.

Det ursprungliga stationshuset revs ca 1990. År 2001 beslutade länstrafiken sig för att börja bedriva lokaltågstrafik, X-Tåget, mellan Gävle och Gnarp. Iggesunds station återinsattes som persontågsstation, dock utan stationsbyggnad.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Iggesund    (nära)

Iggesunds Bruk    (nära)

Sörforsa    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Njutånger    (3 km)

Vik    (5 km)

Berga    (7 km)

Holm    (8 km)

Maln    (10 km)

Malnbaden    (10 km)

Enånger    (12 km)

Näsviken Hudiksvall    (17 km)


Övriga orter i närheten

Bodarna    (2 km)

Gåsfjärd    (3 km)

Skälön    (3 km)

Strandarna    (3 km)

Sundsäter    (3 km)

Vintergatans fritidsområde    (4 km)

Öränge    (5 km)

Snäckmor    (5 km)

Dukarsund    (6 km)

Ed    (6 km)

Idenor    (6 km)

Njöte    (6 km)

Nybyn    (6 km)

Skarplycka    (6 km)

Sund    (6 km)

Vi    (6 km)

Lumnäs    (7 km)

Mörtsjö    (7 km)

Mössön    (7 km)

Nordmyra    (7 km)

Sivik    (7 km)

Sörrå    (7 km)

Storbyn    (7 km)

Utiänga    (7 km)

Enoksnäs    (8 km)

Fäskär    (8 km)

Håsta    (8 km)

Håstaholmen    (8 km)

Nederberge    (8 km)

Nickåra    (8 km)

Tjuvskär    (8 km)

Bergöhamn    (9 km)

Fågelvik    (9 km)

Fläcka    (9 km)

Hålsänge    (9 km)

Näcksjö    (9 km)

Saltvik    (9 km)

Västtjär    (9 km)

Västtjärn    (9 km)

Änga    (10 km)

Åvik    (10 km)

Bäckmora    (10 km)

Brandänge    (10 km)

Djupe    (10 km)

Djuped    (10 km)

Lund    (10 km)

Maludden    (10 km)

Mickje    (10 km)

Mikje    (10 km)

Milye    (10 km)

Saltviksudde    (10 km)

Borka    (11 km)

Borkbo    (11 km)

Haga    (11 km)

Holmen    (11 km)

Klångsta    (11 km)

Nyåker    (11 km)

Skålbo    (11 km)

Bäck    (12 km)

Finnicka    (12 km)

Fiskeby    (12 km)

Gåcksäter    (12 km)

Hede    (12 km)

Hedsta    (12 km)

Östanbräck    (12 km)

Smälsk    (12 km)

Trogsta    (12 km)

Tunbyn    (12 km)

Hökberg    (13 km)

Lingarö    (13 km)

Rumsta    (13 km)

Vallarna    (13 km)

Våtnäs    (13 km)

Våtnäsudde    (13 km)

Åsak    (14 km)

Åsak och Hjortsta    (14 km)

Baldra    (14 km)

Blästa    (14 km)

Edsla    (14 km)

Edsta    (14 km)

Finflo    (14 km)

Finnflo    (14 km)

Fjäle    (14 km)

Hallsta    (14 km)

Halsta    (14 km)

Hillsta    (14 km)

Hjorsta    (14 km)

Hjortsta    (14 km)

Hög    (14 km)

Kölsund    (14 km)

Mo    (14 km)

Nansta    (14 km)

Sanna    (14 km)

Slasta    (14 km)

Tosätter    (14 km)

Västanåker    (14 km)

Vedmora    (14 km)

Åkre    (15 km)

Fänsjö    (15 km)

Ingsta    (15 km)

Oppby    (15 km)

Rävelsön    (15 km)

Västra Myra    (15 km)

Boda    (16 km)

Forsån    (16 km)

Håcksta    (16 km)

Hällänge    (16 km)

Hofsäter    (16 km)

Hovsäter    (16 km)

Kråkö Hamn    (16 km)

Kråkskär    (16 km)

Nasviken    (16 km)

Olmen    (16 km)

Semvik    (16 km)

Arnö    (17 km)

Arnön    (17 km)

Frölland    (17 km)

Grängsjö    (17 km)

Hamre    (17 km)

Karskär    (17 km)

Tomta    (17 km)

Västerrå    (17 km)

Gia    (18 km)

Heda    (18 km)

Hölicksviken    (18 km)

Lillsand    (18 km)

Lönnånger    (18 km)

Nora    (18 km)

Söderäng    (18 km)

Välsta    (18 km)

Alsjö    (19 km)

Arnöviken    (19 km)

Bölan    (19 km)

Duvgärde    (19 km)

Hölick    (19 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (19 km)

Malmsta    (19 km)

Malsta    (19 km)

Nedre Svarttjärn    (19 km)

Öfverby    (19 km)

Överbyn    (19 km)

Silja    (19 km)

Sörik    (19 km)

Lakbäck    (20 km)

Lakbäcks Fiskläge    (20 km)

Lindefallet    (20 km)

Lövås    (20 km)

Storsand    (20 km)

Västra Bölan    (20 km)


Landmärken i närheten

Bodagrottorna    (2 km)

Östanå pappersbruk    (2 km)

Skärnäs Terminal    (3 km)

Runristning    (5 km)

Glysisvallen    (10 km)

Hagmyren    (14 km)

Storbergsmasten    (14 km)

Ystegårn i Hillsta    (15 km)

Blacksåsvallen    (16 km)

Hälsinglands runinskrifter 14    (19 km)


Kyrkor i närheten

Sankta Maria Kapell    (nära)

Njutångers kyrka    (3 km)

Idenors kyrka    (6 km)

Håstakyrkan    (8 km)

Hudiksvalls kyrka    (9 km)

Björkbergskyrkan    (10 km)

Enångers gamla kyrka    (12 km)

Enångers kyrka    (12 km)

Forsa kyrka    (12 km)

Hälsingtuna kyrka    (12 km)

Högs kyrka    (14 km)

Rogsta kyrka    (15 km)

Kråkö Kapell    (16 km)

Nianfors kyrka    (17 km)

Hölicks kapell    (19 km)


Mer information

Vädret kring Iggesunds järnvägsstation