SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Käringberget

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Käringberget är ett område i stadsdelen Älvsborg i Göteborg.

Namnet Käringberget är belagt sedan 1530-talet, genom det förra hemmanet Käringberget och skrevs då Kerlingeborg. Namnutvecklingen har varit; Kiæringhaberik (1565), Kiäringeberget (1573-1679), Kierringeberget (1777), Kärringeberget

Namnet innehåller käring i betydelsen "sjömärke, röse till ledning för sjöfarande". Signalering från berget omtalas omkring år 1774. "Käringebergs rös" revs cirka 1896 i samband med att staten köpte marken. Den lokala ortstraditionen anger dock denna tolkning av namnet: "När alla karlarna varit ute på sjön och nalkades hemmet, brukade de se käringarna stå uppe på berget och speja efter dem."

År 1887 uppfördes vid Käringberget en cistern, tillverkad vid Lindholmens verkstad, som rymde 12 000 fat petroleum. Cisternen fylldes direkt från de tankfartyg, ägda av Nobelbolagen, som ankom från Petersburg.

Vid Käringberget finns militärbasen Göteborgs garnison.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Vakåsen    (6 km)

Kölfors    (7 km)

Hångberg    (8 km)

Kölsjön    (8 km)

Brandbo    (9 km)

Lindsjön    (9 km)

Musåsen    (9 km)

Brännås    (10 km)

Björsarf    (11 km)

Björsarv    (11 km)

Svedjorna    (11 km)

Klofvan    (12 km)

Klovan    (12 km)

Korpåsen    (12 km)

Laxbo    (12 km)

Remman    (12 km)

Skån    (12 km)

Brassberg    (13 km)

Furuberg    (14 km)

Gräsåsen    (14 km)

Ässjö    (15 km)

Långmor    (15 km)

Norra Ässjö    (15 km)

Södra Ässjö    (15 km)

Syd Ässjo    (15 km)

Blixbo    (16 km)

Ulfsjön    (16 km)

Oxåsen    (17 km)

Rigberg    (17 km)

Tallbacken    (17 km)

Ängebo och Ståläng    (18 km)

Norrbäck    (18 km)

Ängebo    (19 km)

Bäckaräng    (19 km)

Backerang    (19 km)

Franshammar    (19 km)

Skansfors    (19 km)

Västerstråsjö    (19 km)


Kyrkor i närheten

Stråsjö kapell    (20 km)


Mer information

Vädret kring Käringberget