SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Mössön

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Sommen på kartan över Östergötland

Sommen är en insjö belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland. Större delen av sjön ligger i Östergötland. Arean är 132 km², vilket gör Sommen till Sveriges sjuttonde största sjö. Största officiella djup är 53 m, men inofficiella mätningar har visat över 60 meters djup. Medeldjupet i sjön är 17 m. Sjöns yta är belägen 147 meter över havet, vilket innebär att den är högt belägen för att ligga i södra Sverige. Sommen avvattnas genom Svartån vid Laxberg, där vattenreglering sker, till sjön Roxen. Vid Sommens utlopp är medelvattenföringen 11 m/s. Sommens största tillflöde är Svartån. Det näst största är Bulsjöån.

Det bergiga landskapet har givit sjön en oregelbunden form, med många vikar och öar. Sjön har ungefär 260-280 öar. Den största ön är Torpön. De flesta av öarna är bergiga, och det är även stränderna kring sjön. Sjöns omgivningar är glest bebyggda. De största samhällena vid eller i nära anslutning till Sommen är Tranås, Malexander och Sommen.

Sommen är känd för sitt klara, näringsfattiga vatten, i vilket man vid goda förhållanden kan man se uppåt 8-10 meter. Sommen är också känd för sitt fina fiske av laxfisk. Där finns bland annat Röding (Salvelinus alpinus), Sik (Coregonus fera), Öring (Salmo trutta) och Sommaströmming (Coregonus albula). Sjön har en egen Rödingsart, Sommarödingen. Det hittills störst fångade exemplaret togs i nät av John Sonnert och vägde 11 kg. Även fågellivet kring sjön är rikt, och där häckar bland annat flera fiskgjusepar.

Sjön har genom åren trafikerats av åtskilliga ångbåtar, varav en fortfarande finns kvar, den gamla vedeldade Boxholm II, som gått på sjön sedan 1904.

Det finns flera legender runt Sommen, varav en handlar om Urkon, även kallad Sommakoa. Det berättas att det var en gammal ilsken ko som sparkade och krafsade upp ett stort hål. Det vattenfylldes sedan och blev sjön Sommen.

Mossön är en ö i Sommen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Iggesund    (7 km)

Iggesunds Bruk    (7 km)

Sörforsa    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Berga    (6 km)

Njutånger    (7 km)

Holm    (8 km)

Vik    (10 km)

Enånger    (12 km)

Maln    (13 km)

Malnbaden    (13 km)


Övriga orter i närheten

Bergöhamn    (1 km)

Dukarsund    (2 km)

Ed    (4 km)

Borkbo    (6 km)

Gåsfjärd    (6 km)

Öränge    (6 km)

Skälön    (6 km)

Strandarna    (6 km)

Utiänga    (6 km)

Våtnäs    (6 km)

Våtnäsudde    (6 km)

Vintergatans fritidsområde    (6 km)

Bodarna    (7 km)

Snäckmor    (7 km)

Sundsäter    (7 km)

Enoksnäs    (8 km)

Fågelvik    (8 km)

Fläcka    (8 km)

Kråkö Hamn    (8 km)

Kråkskär    (8 km)

Sivik    (8 km)

Skarplycka    (8 km)

Borka    (9 km)

Finnicka    (9 km)

Hålsänge    (9 km)

Nederberge    (9 km)

Njöte    (9 km)

Rävelsön    (9 km)

Saltvik    (9 km)

Storbyn    (9 km)

Haga    (10 km)

Holmen    (10 km)

Mörtsjö    (10 km)

Nyåker    (10 km)

Saltviksudde    (10 km)

Änga    (11 km)

Fäskär    (11 km)

Fjäle    (11 km)

Idenor    (11 km)

Karskär    (11 km)

Nickåra    (11 km)

Nordmyra    (11 km)

Olmen    (11 km)

Hökberg    (12 km)

Nybyn    (12 km)

Sund    (12 km)

Tjuvskär    (12 km)

Västtjär    (12 km)

Västtjärn    (12 km)

Vi    (12 km)

Hölicksviken    (13 km)

Kölsund    (13 km)

Lumnäs    (13 km)

Maludden    (13 km)

Vallarna    (13 km)

Bäckmora    (14 km)

Djupe    (14 km)

Djuped    (14 km)

Hällänge    (14 km)

Håsta    (14 km)

Håstaholmen    (14 km)

Hölick    (14 km)

Näcksjö    (14 km)

Skålbo    (14 km)

Sörrå    (14 km)

Tosätter    (14 km)

Vedmora    (14 km)

Agö Hamn    (15 km)

Arnö    (15 km)

Arnön    (15 km)

Åvik    (15 km)

Brandänge    (15 km)

Heda    (15 km)

Långvinds Bruk    (15 km)

Lingarö    (15 km)

Nora    (15 km)

Semvik    (15 km)

Smälsk    (15 km)

Västra Myra    (15 km)

Fiskeby    (16 km)

Oppby    (16 km)

Boda    (17 km)

Fänsjö    (17 km)

Håcksta    (17 km)

Lillsand    (17 km)

Lund    (17 km)

Mickje    (17 km)

Mikje    (17 km)

Milye    (17 km)

Östanbräck    (17 km)

Arnöviken    (18 km)

Blästa    (18 km)

Bölan    (18 km)

Gåcksäter    (18 km)

Hede    (18 km)

Hofsäter    (18 km)

Hovsäter    (18 km)

Ingsta    (18 km)

Klångsta    (18 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (18 km)

Tunbyn    (18 km)

Åkre    (19 km)

Bäck    (19 km)

Hedsta    (19 km)

Lindefallet    (19 km)

Mo    (19 km)

Sanna    (19 km)

Slasta    (19 km)

Trogsta    (19 km)

Västra Bölan    (19 km)

Finflo    (20 km)

Finnflo    (20 km)

Hallsta    (20 km)

Halsta    (20 km)

Hög    (20 km)

Lakbäck    (20 km)

Lakbäcks Fiskläge    (20 km)


Landmärken i närheten

Skärnäs Terminal    (4 km)

Bodagrottorna    (7 km)

Runristning    (7 km)

Östanå pappersbruk    (9 km)

Glysisvallen    (16 km)

Hagmyren    (19 km)


Kyrkor i närheten

Iggesunds kyrka    (7 km)

Njutångers kyrka    (7 km)

Sankta Maria Kapell    (8 km)

Kråkö Kapell    (9 km)

Enångers gamla kyrka    (11 km)

Idenors kyrka    (11 km)

Enångers kyrka    (12 km)

Håstakyrkan    (14 km)

Hölicks kapell    (14 km)

Agö Kapell    (15 km)

Björkbergskyrkan    (15 km)

Hudiksvalls kyrka    (15 km)

Långvinds kapell    (16 km)

Hälsingtuna kyrka    (18 km)

Rogsta kyrka    (18 km)

Forsa kyrka    (20 km)

Högs kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Mössön