SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Myra

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Meat eater ant feeding on honey02.jpg

Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter. Tillsammans med getingar och bin bildar de ordningen Hymenoptera. Familjen är mycket mångskiftande och består av omkring 12 000 arter där absoluta merparten lever i tropikerna. De lever i välorganiserade kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. Individerna delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör "arbetare", "soldater" etc, fertila hanar som utgör "drönare" och fertila honor som utgör "drottningar".

Myror återfinns över nästan hela världen, och har tillsammans beräknats utgöra i genomsnitt 15-20% av den totala biomassan av landlevande djur (i tropiska regioner mer än 25%).

Många myror är rovdjur med mindre djurarter som bytesdjur, varför de kan fungera positivt för växter genom att minska antalet skadeinsekter. Särskilt i Kina och Amerika har man använt sig av myror för att skydda odlingar.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Hålsjö    (7 km)

Friggesund    (11 km)

Näsviken Hudiksvall    (14 km)


Övriga orter i närheten

Hagen    (1 km)

Stormnäs    (1 km)

Näsbyn och Bredåker    (2 km)

Fredriksfors    (3 km)

Vedmyra    (3 km)

Afva    (4 km)

Ava    (4 km)

Johannesberg    (4 km)

Mora    (4 km)

Norra Sandnäs    (4 km)

Norrbobyn    (4 km)

Norrberg    (5 km)

Skog    (5 km)

Spångmyra    (5 km)

Tjärnmyra    (5 km)

Berge    (6 km)

Bjuråker    (6 km)

Håknorrbo    (6 km)

Hammarsvall    (7 km)

Norrväna    (7 km)

Södra Sandnäs    (7 km)

Västra Berge    (7 km)

Backmo    (8 km)

Bästdal    (8 km)

Eckelsbo    (8 km)

Långbacka    (8 km)

Långede    (8 km)

Sörväna    (8 km)

Glombo    (9 km)

Källeräng    (9 km)

Prättingberg    (9 km)

Västanäng    (9 km)

Gammelsträng    (10 km)

Västansjö    (10 km)

Afholm    (11 km)

Avaholm    (11 km)

Avholm    (11 km)

Gäddviksvallen    (11 km)

Kalfhaga    (11 km)

Kalvhaga    (11 km)

Långby    (11 km)

Svedja    (11 km)

Åbo    (12 km)

Anderbo    (12 km)

Fönebo    (13 km)

Högtomt    (13 km)

Långsbo    (13 km)

Moviken    (13 km)

Öfverby    (13 km)

Överbyn    (13 km)

Söderäng    (13 km)

Sodra Långsbo    (13 km)

Svedjebo    (13 km)

Venås    (13 km)

Alsjö    (14 km)

Baggälfve    (14 km)

Baggälve    (14 km)

Forsån    (14 km)

Hamre    (14 km)

Bricka    (15 km)

Nasviken    (15 km)

Norrlia    (15 km)

Tomta    (15 km)

Hillsta    (16 km)

Nansta    (16 km)

Bjart    (17 km)

Nedre Svarttjärn    (17 km)

Öfverälfve    (17 km)

Överälve    (17 km)

Strömbacka    (17 km)

Frölland    (18 km)

Lillvallen    (18 km)

Frisbo    (19 km)

Gryttjesbo    (19 km)

Hedvigsfors    (19 km)

Holmberg    (19 km)

Rumsta    (19 km)

Skärås    (19 km)

Trogsta    (19 km)

Bäck    (20 km)

Gunnarsbo    (20 km)

Hedsta    (20 km)

Hjorsta    (20 km)

Hjortsta    (20 km)

Klångsta    (20 km)

Tjärnelund    (20 km)


Landmärken i närheten

Norrbo skans    (5 km)

Ystegårn i Hillsta    (16 km)

Storbergsmasten    (17 km)

Blacksåsvallen    (20 km)


Kyrkor i närheten

Delsbo kyrka    (3 km)

Norrbo kyrka    (5 km)

Bjuråkers kyrka    (6 km)

Forsa kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Myra