SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Nianån

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Nianån är en å i Hälsingland, till allra största delen inom Hudiksvalls kommun. Åns källsjö Lill-Nien, som tillförs vatten norrifrån av källflödet Tosarån, ligger på gränsen mellan Hudiksvalls kommun och Bollnäs kommun. Nianån passerar sjöarna Stor-Nien, Finnsjön, Mjuggsjön, Hålsjön och Skarplyckesjön innan den efter en i genomsnitt rakt östlig riktning mynnar i Bottenhavet strax söder om orten Njutånger. Två mindre orter som ån passerar är Nianfors och Näcksjö. De största biflödena är Hästån, Fuskåsån och Bäckmorån.

Ån rinner långa sträckor genom obebyggd skog och syns ofta tydligt från vägen Nianfors-Njutånger. Åns totala längd är ca 40 km och dess avrinningsområde är 197 km². Trots att avrinningsområdet är mindre än 200 km², finns ån upptagen som nr 46 i SMHI:s lista över Sveriges huvudavrinningsområden, som är tänkt att uppta endast avrinningsområden om minst 200 km². Detta beror på att listan över huvudavrinningsområden upprättades vid en tidpunkt då mätningen av områdenas storlek var betydligt mer osäker än idag.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Iggesund    (5 km)

Iggesunds Bruk    (5 km)

Sörforsa    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Berga    (2 km)

Njutånger    (2 km)

Enånger    (7 km)

Vik    (10 km)

Holm    (11 km)

Maln    (14 km)

Malnbaden    (14 km)


Övriga orter i närheten

Öränge    (nära)

Skarplycka    (1 km)

Sundsäter    (1 km)

Gåsfjärd    (2 km)

Njöte    (2 km)

Sivik    (2 km)

Strandarna    (2 km)

Utiänga    (2 km)

Mörtsjö    (3 km)

Fläcka    (4 km)

Hålsänge    (4 km)

Nordmyra    (4 km)

Nickåra    (5 km)

Änga    (6 km)

Bodarna    (6 km)

Borka    (6 km)

Haga    (6 km)

Holmen    (6 km)

Nyåker    (6 km)

Västtjär    (6 km)

Västtjärn    (6 km)

Bäckmora    (7 km)

Dukarsund    (7 km)

Ed    (7 km)

Lumnäs    (7 km)

Mössön    (7 km)

Skälön    (7 km)

Bergöhamn    (8 km)

Borkbo    (8 km)

Brandänge    (8 km)

Finnicka    (8 km)

Hökberg    (8 km)

Näcksjö    (8 km)

Vintergatans fritidsområde    (8 km)

Fjäle    (10 km)

Tosätter    (10 km)

Våtnäs    (10 km)

Våtnäsudde    (10 km)

Vedmora    (10 km)

Boda    (11 km)

Idenor    (11 km)

Nybyn    (11 km)

Rävelsön    (11 km)

Storbyn    (11 km)

Sund    (11 km)

Västra Myra    (11 km)

Vi    (11 km)

Enoksnäs    (12 km)

Fågelvik    (12 km)

Fäskär    (12 km)

Karskär    (12 km)

Mickje    (12 km)

Mikje    (12 km)

Milye    (12 km)

Nederberge    (12 km)

Saltvik    (12 km)

Sörrå    (12 km)

Tjuvskär    (12 km)

Håsta    (13 km)

Håstaholmen    (13 km)

Heda    (13 km)

Klångsta    (13 km)

Lund    (13 km)

Nora    (13 km)

Bölan    (14 km)

Djupe    (14 km)

Djuped    (14 km)

Grängsjö    (14 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (14 km)

Maludden    (14 km)

Saltviksudde    (14 km)

Åvik    (15 km)

Bäck    (15 km)

Hedsta    (15 km)

Kråkö Hamn    (15 km)

Kråkskär    (15 km)

Lindefallet    (15 km)

Trogsta    (15 km)

Västra Bölan    (15 km)

Fiskeby    (16 km)

Gåcksäter    (16 km)

Hede    (16 km)

Långvinds Bruk    (16 km)

Lövås    (16 km)

Skålbo    (16 km)

Tunbyn    (16 km)

Hillsta    (17 km)

Kölsund    (17 km)

Lingarö    (17 km)

Nansta    (17 km)

Olmen    (17 km)

Östanbräck    (17 km)

Rumsta    (17 km)

Smälsk    (17 km)

Vallarna    (17 km)

Åsak    (18 km)

Åsak och Hjortsta    (18 km)

Baldra    (18 km)

Edsla    (18 km)

Edsta    (18 km)

Finflo    (18 km)

Finnflo    (18 km)

Hallsta    (18 km)

Halsta    (18 km)

Hög    (18 km)

Mo    (18 km)

Sanna    (18 km)

Slasta    (18 km)

Västanåker    (18 km)

Åkre    (19 km)

Blästa    (19 km)

Forsån    (19 km)

Hällänge    (19 km)

Hjorsta    (19 km)

Hjortsta    (19 km)

Hölicksviken    (19 km)

Ingsta    (19 km)

Losjö    (19 km)

Nasviken    (19 km)

Oppby    (19 km)

Semvik    (19 km)

Fänsjö    (20 km)

Håcksta    (20 km)

Karlsnäs    (20 km)

Tomta    (20 km)


Landmärken i närheten

Skärnäs Terminal    (4 km)

Östanå pappersbruk    (5 km)

Bodagrottorna    (7 km)

Blacksåsvallen    (15 km)

Glysisvallen    (15 km)

Storbergsmasten    (16 km)

Ystegårn i Hillsta    (17 km)

Hagmyren    (19 km)


Kyrkor i närheten

Njutångers kyrka    (2 km)

Iggesunds kyrka    (4 km)

Sankta Maria Kapell    (5 km)

Enångers gamla kyrka    (7 km)

Enångers kyrka    (7 km)

Idenors kyrka    (11 km)

Håstakyrkan    (13 km)

Hudiksvalls kyrka    (14 km)

Björkbergskyrkan    (15 km)

Kråkö Kapell    (15 km)

Nianfors kyrka    (15 km)

Forsa kyrka    (16 km)

Långvinds kapell    (16 km)

Hälsingtuna kyrka    (17 km)

Högs kyrka    (18 km)

Rogsta kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Nianån