SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Östanå pappersbruk

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Östanå pappersbruk var ett pappersbruk som blev anlagt 1665 i Njutångers socken, cirka 2 km väster om Iggesund. Bruket anlades av professorn Martin Brunnerus i sin hemsocken och boktryckaren Henric Curio, bägge verksamma vid Uppsala universitet. Främsta anledningen till grundandet av bruket var just att förse universitetets boktryckeri med tryckpapper. Pappersproduktionen baserades på linnelump. Iggesunds Bruk köpte Östanå pappersbruk 1771. Bruket var i drift fram till 1842, då det förstördes i en brand.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Iggesund    (2 km)

Iggesunds Bruk    (2 km)

Sörforsa    (10 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Njutånger    (4 km)

Vik    (6 km)

Berga    (8 km)

Holm    (9 km)

Maln    (10 km)

Malnbaden    (10 km)

Enånger    (12 km)

Näsviken Hudiksvall    (15 km)


Övriga orter i närheten

Bodarna    (4 km)

Gåsfjärd    (4 km)

Strandarna    (4 km)

Sundsäter    (4 km)

Lumnäs    (5 km)

Skälön    (5 km)

Idenor    (6 km)

Mörtsjö    (6 km)

Njöte    (6 km)

Öränge    (6 km)

Skarplycka    (6 km)

Snäckmor    (6 km)

Sund    (6 km)

Vi    (6 km)

Vintergatans fritidsområde    (6 km)

Nickåra    (7 km)

Nordmyra    (7 km)

Nybyn    (7 km)

Sörrå    (7 km)

Brandänge    (8 km)

Dukarsund    (8 km)

Ed    (8 km)

Håsta    (8 km)

Håstaholmen    (8 km)

Lund    (8 km)

Mickje    (8 km)

Mikje    (8 km)

Milye    (8 km)

Näcksjö    (8 km)

Sivik    (8 km)

Storbyn    (8 km)

Tjuvskär    (8 km)

Utiänga    (8 km)

Västtjär    (8 km)

Västtjärn    (8 km)

Bäckmora    (9 km)

Fäskär    (9 km)

Fläcka    (9 km)

Hålsänge    (9 km)

Klångsta    (9 km)

Mössön    (9 km)

Nederberge    (9 km)

Änga    (10 km)

Åvik    (10 km)

Bäck    (10 km)

Djupe    (10 km)

Djuped    (10 km)

Enoksnäs    (10 km)

Hedsta    (10 km)

Maludden    (10 km)

Trogsta    (10 km)

Bergöhamn    (11 km)

Borka    (11 km)

Fågelvik    (11 km)

Gåcksäter    (11 km)

Haga    (11 km)

Hede    (11 km)

Holmen    (11 km)

Nyåker    (11 km)

Saltvik    (11 km)

Tunbyn    (11 km)

Fiskeby    (12 km)

Hillsta    (12 km)

Nansta    (12 km)

Östanbräck    (12 km)

Rumsta    (12 km)

Saltviksudde    (12 km)

Skålbo    (12 km)

Åsak    (13 km)

Åsak och Hjortsta    (13 km)

Baldra    (13 km)

Borkbo    (13 km)

Edsla    (13 km)

Edsta    (13 km)

Finflo    (13 km)

Finnflo    (13 km)

Finnicka    (13 km)

Hallsta    (13 km)

Halsta    (13 km)

Hjorsta    (13 km)

Hjortsta    (13 km)

Hög    (13 km)

Hökberg    (13 km)

Mo    (13 km)

Sanna    (13 km)

Slasta    (13 km)

Smälsk    (13 km)

Västanåker    (13 km)

Blästa    (14 km)

Forsån    (14 km)

Lingarö    (14 km)

Nasviken    (14 km)

Tosätter    (14 km)

Vedmora    (14 km)

Åkre    (15 km)

Boda    (15 km)

Fjäle    (15 km)

Frölland    (15 km)

Hamre    (15 km)

Ingsta    (15 km)

Kölsund    (15 km)

Tomta    (15 km)

Vallarna    (15 km)

Våtnäs    (15 km)

Våtnäsudde    (15 km)

Fänsjö    (16 km)

Grängsjö    (16 km)

Oppby    (16 km)

Rävelsön    (16 km)

Söderäng    (16 km)

Västra Myra    (16 km)

Alsjö    (17 km)

Gia    (17 km)

Håcksta    (17 km)

Hofsäter    (17 km)

Hovsäter    (17 km)

Nedre Svarttjärn    (17 km)

Öfverby    (17 km)

Överbyn    (17 km)

Semvik    (17 km)

Västerrå    (17 km)

Hällänge    (18 km)

Karskär    (18 km)

Kråkö Hamn    (18 km)

Kråkskär    (18 km)

Lönnånger    (18 km)

Lövås    (18 km)

Olmen    (18 km)

Välsta    (18 km)

Arnö    (19 km)

Arnön    (19 km)

Bölan    (19 km)

Duvgärde    (19 km)

Heda    (19 km)

Kalfhaga    (19 km)

Kalvhaga    (19 km)

Långby    (19 km)

Lillsand    (19 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (19 km)

Malmsta    (19 km)

Malsta    (19 km)

Nora    (19 km)

Silja    (19 km)

Sörik    (19 km)

Hölicksviken    (20 km)

Karlsnäs    (20 km)

Lindefallet    (20 km)

Västra Bölan    (20 km)


Landmärken i närheten

Bodagrottorna    (4 km)

Runristning    (5 km)

Skärnäs Terminal    (5 km)

Glysisvallen    (10 km)

Storbergsmasten    (12 km)

Blacksåsvallen    (13 km)

Ystegårn i Hillsta    (13 km)

Hagmyren    (14 km)

Hälsinglands runinskrifter 14    (19 km)


Kyrkor i närheten

Iggesunds kyrka    (2 km)

Sankta Maria Kapell    (2 km)

Njutångers kyrka    (4 km)

Idenors kyrka    (6 km)

Håstakyrkan    (8 km)

Hudiksvalls kyrka    (9 km)

Björkbergskyrkan    (10 km)

Forsa kyrka    (11 km)

Enångers gamla kyrka    (12 km)

Enångers kyrka    (12 km)

Hälsingtuna kyrka    (12 km)

Högs kyrka    (13 km)

Nianfors kyrka    (15 km)

Rogsta kyrka    (15 km)

Kråkö Kapell    (18 km)


Mer information

Vädret kring Östanå pappersbruk