SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skog

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen som alla andra organismer som har anknytning till träden och marken. Begreppet är synnerligen svårdefinierat.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ofta citerad. Enligt den definitionen betraktas ett område som skog om det är större än 5 000 kvadratmeter, innefattar träd som är högre än fem meter och trädkronorna tillsammans täcker minst tio procent av arealen. Det primära syftet med marken ska dessutom inte vara att odla den. Definitionen ändrades mellan 1990 och 2000, varvid mycket större arealer kom att räknas som skog. Kalhyggen i området som tillfälligt står utan träd inräknas i skogen.

De största skogsområdena på jorden utgörs idag av de tropiska regnskogarna, och tajgan i de tempererade regionerna. I varje klimatzon krävs ett särskilt mått av nederbörd, nödvändig för skogens existens. Annars går växtligheten över till savann, tundra eller öken.

Skogar är mycket komplexa ekosystem. Tillsammans med oceanerna har de stort inflytande på jordens klimat. Bara skogarna har förmåga att sänka andelen av koldioxid i luften tydligt . Produktionen av syre är en viktig förutsättning för djurens existens.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Hålsjö    (11 km)

Näsviken Hudiksvall    (14 km)

Friggesund    (15 km)


Övriga orter i närheten

Tjärnmyra    (1 km)

Fredriksfors    (2 km)

Håknorrbo    (3 km)

Norrberg    (3 km)

Glombo    (4 km)

Prättingberg    (4 km)

Västanäng    (4 km)

Eckelsbo    (5 km)

Myra    (5 km)

Norra Sandnäs    (5 km)

Stormnäs    (5 km)

Afva    (6 km)

Ava    (6 km)

Hagen    (6 km)

Hammarsvall    (6 km)

Källeräng    (6 km)

Mora    (6 km)

Näsbyn och Bredåker    (6 km)

Södra Sandnäs    (6 km)

Svedja    (6 km)

Gäddviksvallen    (7 km)

Långede    (7 km)

Vedmyra    (7 km)

Johannesberg    (8 km)

Långbacka    (8 km)

Norrväna    (8 km)

Sörväna    (9 km)

Spångmyra    (9 km)

Västra Berge    (9 km)

Alsjö    (10 km)

Berge    (10 km)

Långsbo    (10 km)

Norrbobyn    (10 km)

Sodra Långsbo    (10 km)

Backmo    (11 km)

Bästdal    (11 km)

Bjuråker    (11 km)

Kalfhaga    (12 km)

Kalvhaga    (12 km)

Långby    (12 km)

Åbo    (13 km)

Lillvallen    (13 km)

Söderäng    (13 km)

Forsån    (14 km)

Gammelsträng    (14 km)

Högtomt    (14 km)

Öfverby    (14 km)

Överbyn    (14 km)

Västansjö    (14 km)

Afholm    (15 km)

Avaholm    (15 km)

Avholm    (15 km)

Hamre    (15 km)

Hillsta    (15 km)

Nansta    (15 km)

Nasviken    (15 km)

Venås    (15 km)

Baggälfve    (16 km)

Baggälve    (16 km)

Tomta    (16 km)

Anderbo    (17 km)

Kalf    (17 km)

Kalv    (17 km)

Nordsjö    (17 km)

Svedjebo    (17 km)

Fönebo    (18 km)

Gryttjesbo    (18 km)

Klångsta    (18 km)

Moviken    (18 km)

Trogsta    (18 km)

Vålsiö    (18 km)

Bjart    (19 km)

Bricka    (19 km)

Frölland    (19 km)

Gartsbo    (19 km)

Karlsnäs    (19 km)

Mickje    (19 km)

Mikje    (19 km)

Milye    (19 km)

Myra    (19 km)

Nedre Svarttjärn    (19 km)

Niannäset    (19 km)

Noret    (19 km)

Öfverälfve    (19 km)

Överälve    (19 km)

Rumsta    (19 km)

Tjärnelund    (19 km)

Bäck    (20 km)

Hedsta    (20 km)

Norrlia    (20 km)

Tomterna    (20 km)


Landmärken i närheten

Norrbo skans    (10 km)

Storbergsmasten    (15 km)

Ystegårn i Hillsta    (15 km)

Blacksåsvallen    (16 km)

Järvsö klack    (18 km)


Kyrkor i närheten

Delsbo kyrka    (5 km)

Norrbo kyrka    (10 km)

Bjuråkers kyrka    (11 km)

Forsa kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Skog