SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Strandarna

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Strand är gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land. Stränder kan i vissa fall ha torvbildande vegetation. De kan vara skogbevuxna och skogen kallas då strandskog eller strandsumpskog. Stränder påverkas ofta av vågor och tidvatten.

Stränder indelas i:

  • limniska våtmarker (dvs våtmarker med sötvatten)
  • marina våtmarker
  • havsstränder
  • stränder utmed sjöar och vattendrag

Våtmarker längs sjöar och vattendrag delas in i strandskogar, strandängar (fuktängar), mader, vassar, flytblads- och undervattensvegetation. Beroende på både klimatet och näringsrikedomen i insjön så kommer olika typer av växter och djur att dominera på sjöstranden. Kring näringsrika (eutrofa) sjöar finns ofta större artrikedom än kring näringsfattiga (oligotrofa) sjöar.

Sandstränder är ofta populära utflyktsmål, för exempelvis utomhusbadning och simning, ofta vid mer eller mindre iordningställda badplatser. I Sverige gör allemansrätten att det normalt sett är tillåtet att bada ute i naturen. Det kan även finnas promenader och annan form av rekreation.

Strandtomter är normalt attraktiva objekt på fastighetsmarknaden. I Sverige omfattas stränder av ett lagskydd, strandskyddet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Iggesund    (3 km)

Iggesunds Bruk    (3 km)

Sörforsa    (14 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Njutånger    (1 km)

Berga    (4 km)

Vik    (8 km)

Enånger    (9 km)

Holm    (9 km)

Maln    (13 km)

Malnbaden    (13 km)

Näsviken Hudiksvall    (19 km)


Övriga orter i närheten

Sundsäter    (nära)

Öränge    (2 km)

Snäckmor    (2 km)

Skarplycka    (3 km)

Bodarna    (4 km)

Mörtsjö    (4 km)

Njöte    (4 km)

Sivik    (4 km)

Utiänga    (4 km)

Nordmyra    (5 km)

Skälön    (5 km)

Dukarsund    (6 km)

Ed    (6 km)

Fläcka    (6 km)

Hålsänge    (6 km)

Mössön    (6 km)

Nickåra    (6 km)

Vintergatans fritidsområde    (6 km)

Änga    (7 km)

Bergöhamn    (7 km)

Borka    (7 km)

Lumnäs    (7 km)

Västtjär    (7 km)

Västtjärn    (7 km)

Borkbo    (8 km)

Haga    (8 km)

Holmen    (8 km)

Näcksjö    (8 km)

Nyåker    (8 km)

Bäckmora    (9 km)

Brandänge    (9 km)

Finnicka    (9 km)

Idenor    (9 km)

Storbyn    (9 km)

Sund    (9 km)

Vi    (9 km)

Enoksnäs    (10 km)

Fäskär    (10 km)

Hökberg    (10 km)

Nederberge    (10 km)

Nybyn    (10 km)

Fågelvik    (11 km)

Fjäle    (11 km)

Håsta    (11 km)

Håstaholmen    (11 km)

Mickje    (11 km)

Mikje    (11 km)

Milye    (11 km)

Saltvik    (11 km)

Sörrå    (11 km)

Tjuvskär    (11 km)

Tosätter    (11 km)

Våtnäs    (11 km)

Våtnäsudde    (11 km)

Vedmora    (11 km)

Klångsta    (12 km)

Lund    (12 km)

Maludden    (12 km)

Rävelsön    (12 km)

Saltviksudde    (12 km)

Åvik    (13 km)

Boda    (13 km)

Djupe    (13 km)

Djuped    (13 km)

Västra Myra    (13 km)

Bäck    (14 km)

Hedsta    (14 km)

Karskär    (14 km)

Kråkö Hamn    (14 km)

Kråkskär    (14 km)

Skålbo    (14 km)

Trogsta    (14 km)

Fiskeby    (15 km)

Gåcksäter    (15 km)

Heda    (15 km)

Hede    (15 km)

Lingarö    (15 km)

Nora    (15 km)

Östanbräck    (15 km)

Smälsk    (15 km)

Tunbyn    (15 km)

Vallarna    (15 km)

Bölan    (16 km)

Grängsjö    (16 km)

Hillsta    (16 km)

Kölsund    (16 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (16 km)

Nansta    (16 km)

Olmen    (16 km)

Rumsta    (16 km)

Åsak    (17 km)

Åsak och Hjortsta    (17 km)

Baldra    (17 km)

Blästa    (17 km)

Edsla    (17 km)

Edsta    (17 km)

Finflo    (17 km)

Finnflo    (17 km)

Hallsta    (17 km)

Halsta    (17 km)

Hjorsta    (17 km)

Hjortsta    (17 km)

Hög    (17 km)

Långvinds Bruk    (17 km)

Lindefallet    (17 km)

Mo    (17 km)

Sanna    (17 km)

Slasta    (17 km)

Västanåker    (17 km)

Västra Bölan    (17 km)

Åkre    (18 km)

Fänsjö    (18 km)

Forsån    (18 km)

Håcksta    (18 km)

Hällänge    (18 km)

Hölicksviken    (18 km)

Ingsta    (18 km)

Lövås    (18 km)

Nasviken    (18 km)

Oppby    (18 km)

Semvik    (18 km)

Arnö    (19 km)

Arnön    (19 km)

Frölland    (19 km)

Hamre    (19 km)

Hofsäter    (19 km)

Hölick    (19 km)

Hovsäter    (19 km)

Tomta    (19 km)

Lillsand    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (2 km)

Skärnäs Terminal    (3 km)

Östanå pappersbruk    (4 km)

Bodagrottorna    (5 km)

Glysisvallen    (13 km)

Storbergsmasten    (15 km)

Blacksåsvallen    (16 km)

Hagmyren    (17 km)

Ystegårn i Hillsta    (17 km)


Kyrkor i närheten

Njutångers kyrka    (1 km)

Iggesunds kyrka    (3 km)

Sankta Maria Kapell    (4 km)

Enångers gamla kyrka    (9 km)

Enångers kyrka    (9 km)

Idenors kyrka    (9 km)

Håstakyrkan    (12 km)

Hudiksvalls kyrka    (12 km)

Björkbergskyrkan    (13 km)

Forsa kyrka    (15 km)

Hälsingtuna kyrka    (15 km)

Kråkö Kapell    (15 km)

Nianfors kyrka    (16 km)

Högs kyrka    (17 km)

Långvinds kapell    (18 km)

Rogsta kyrka    (18 km)

Hölicks kapell    (19 km)


Mer information

Vädret kring Strandarna