SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Trogsta

Hudiksvall  |  Gävleborgs län

Trogstas läge i Gävleborgs län

Trogsta är en by i Forsa socken i Hudiksvalls kommun, Hälsingland. Byn är belägen i närheten av Sörforsa, en av centralorterna i socknen.Trogsta har en bygemenskap med navet i Trogstagården där diverse fester och aktiviteter ordnas.

Trogsta är mest känd för den järnåldersboplats som här undersöktes 1976-1982. Boplatsen omfattade lämningar av 9 husgrunder, 12 gravar och 6 röjningsrösen. De flesta byggnaderna var treskeppinga långhus, det största med en längd av 38 meter. Djurhållning förefaller ha varit den främsta näringen, vid sidan om odling av korn samt havre, råg och lin. Under den största gravhögen från omkring 500 e. Kr. påträffade man odlingsspår. Även metallbearbetning förekom på platsen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Sörforsa    (4 km)

Iggesund    (12 km)

Iggesunds Bruk    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Näsviken Hudiksvall    (5 km)

Vik    (12 km)

Maln    (13 km)

Malnbaden    (13 km)

Njutånger    (13 km)

Hålsjö    (16 km)

Berga    (17 km)

Holm    (17 km)

Enånger    (20 km)


Övriga orter i närheten

Klångsta    (2 km)

Bäck    (3 km)

Hedsta    (3 km)

Hillsta    (3 km)

Lund    (3 km)

Nansta    (3 km)

Forsån    (4 km)

Mickje    (4 km)

Mikje    (4 km)

Milye    (4 km)

Nasviken    (4 km)

Rumsta    (4 km)

Hamre    (6 km)

Tomta    (6 km)

Åsak    (7 km)

Åsak och Hjortsta    (7 km)

Edsla    (7 km)

Edsta    (7 km)

Hjorsta    (7 km)

Hjortsta    (7 km)

Söderäng    (7 km)

Baldra    (8 km)

Frölland    (8 km)

Gåcksäter    (8 km)

Öfverby    (8 km)

Överbyn    (8 km)

Sörrå    (8 km)

Västanåker    (8 km)

Finflo    (9 km)

Finnflo    (9 km)

Håsta    (9 km)

Hede    (9 km)

Hög    (9 km)

Kalfhaga    (9 km)

Kalvhaga    (9 km)

Långby    (9 km)

Lumnäs    (9 km)

Nedre Svarttjärn    (9 km)

Sund    (9 km)

Vi    (9 km)

Alsjö    (10 km)

Åvik    (10 km)

Hallsta    (10 km)

Halsta    (10 km)

Håstaholmen    (10 km)

Mo    (10 km)

Tunbyn    (10 km)

Brandänge    (11 km)

Gia    (11 km)

Idenor    (11 km)

Näcksjö    (11 km)

Nybyn    (11 km)

Slasta    (11 km)

Tjuvskär    (11 km)

Västerrå    (11 km)

Djupe    (12 km)

Djuped    (12 km)

Källeräng    (12 km)

Östanbräck    (12 km)

Sanna    (12 km)

Södra Sandnäs    (12 km)

Backmo    (13 km)

Bäckmora    (13 km)

Bästdal    (13 km)

Bodarna    (13 km)

Fäskär    (13 km)

Fiskeby    (13 km)

Nickåra    (13 km)

Nordmyra    (13 km)

Sundsäter    (13 km)

Västtjär    (13 km)

Västtjärn    (13 km)

Gammelsträng    (14 km)

Gåsfjärd    (14 km)

Maludden    (14 km)

Mörtsjö    (14 km)

Njöte    (14 km)

Norra Sandnäs    (14 km)

Skälön    (14 km)

Skarplycka    (14 km)

Strandarna    (14 km)

Vintergatans fritidsområde    (14 km)

Åkre    (15 km)

Blästa    (15 km)

Nederberge    (15 km)

Norrberg    (15 km)

Öränge    (15 km)

Silja    (15 km)

Snäckmor    (15 km)

Storbyn    (15 km)

Svedja    (15 km)

Västanäng    (15 km)

Glombo    (16 km)

Ingsta    (16 km)

Prättingberg    (16 km)

Sivik    (16 km)

Skålbo    (16 km)

Smälsk    (16 km)

Änga    (17 km)

Ed    (17 km)

Fredriksfors    (17 km)

Lingarö    (17 km)

Tjärnmyra    (17 km)

Utiänga    (17 km)

Välsta    (17 km)

Västtjär    (17 km)

Västtjärn    (17 km)

Berge    (18 km)

Dukarsund    (18 km)

Duvgärde    (18 km)

Enoksnäs    (18 km)

Fågelvik    (18 km)

Fläcka    (18 km)

Grängsjö    (18 km)

Hålsänge    (18 km)

Karlsnäs    (18 km)

Lillvallen    (18 km)

Malmsta    (18 km)

Malsta    (18 km)

Saltvik    (18 km)

Saltviksudde    (18 km)

Skog    (18 km)

Stormnäs    (18 km)

Bro    (19 km)

Fänsjö    (19 km)

Håcksta    (19 km)

Haga    (19 km)

Lönnånger    (19 km)

Mössön    (19 km)

Myra    (19 km)

Nyåker    (19 km)

Sörik    (19 km)

Steg    (19 km)

Via    (19 km)

Via och Bro    (19 km)

Borka    (20 km)

Holmen    (20 km)

Sylta    (20 km)


Landmärken i närheten

Storbergsmasten    (3 km)

Ystegårn i Hillsta    (3 km)

Blacksåsvallen    (10 km)

Glysisvallen    (10 km)

Östanå pappersbruk    (10 km)

Hagmyren    (12 km)

Bodagrottorna    (13 km)

Runristning    (15 km)

Skärnäs Terminal    (15 km)

Hälsinglands runinskrifter 14    (18 km)


Kyrkor i närheten

Forsa kyrka    (2 km)

Håstakyrkan    (9 km)

Högs kyrka    (9 km)

Hälsingtuna kyrka    (10 km)

Hudiksvalls kyrka    (10 km)

Idenors kyrka    (11 km)

Björkbergskyrkan    (12 km)

Iggesunds kyrka    (12 km)

Sankta Maria Kapell    (12 km)

Njutångers kyrka    (13 km)

Nianfors kyrka    (15 km)

Rogsta kyrka    (16 km)

Ilsbo kyrka    (17 km)

Enångers gamla kyrka    (20 km)

Enångers kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Trogsta