SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Myra

Ljusdal  |  Gävleborgs län

Meat eater ant feeding on honey02.jpg

Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter. Tillsammans med getingar och bin bildar de ordningen Hymenoptera. Familjen är mycket mångskiftande och består av omkring 12 000 arter där absoluta merparten lever i tropikerna. De lever i välorganiserade kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. Individerna delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör "arbetare", "soldater" etc, fertila hanar som utgör "drönare" och fertila honor som utgör "drottningar".

Myror återfinns över nästan hela världen, och har tillsammans beräknats utgöra i genomsnitt 15-20% av den totala biomassan av landlevande djur (i tropiska regioner mer än 25%).

Många myror är rovdjur med mindre djurarter som bytesdjur, varför de kan fungera positivt för växter genom att minska antalet skadeinsekter. Särskilt i Kina och Amerika har man använt sig av myror för att skydda odlingar.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Hälsingland    (20 km)


Mindre orter i närheten

Järfsö    (10 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hybo    (16 km)

Vallsta    (16 km)

Vallsta Bollnäs    (17 km)


Övriga orter i närheten

Nor    (2 km)

Förnebo    (3 km)

Änga    (4 km)

Kalf    (4 km)

Kalv    (4 km)

Offerberg    (4 km)

Tomterna    (4 km)

Ufås    (4 km)

Uvås    (4 km)

Karsjö    (5 km)

Lövvik    (5 km)

Nordsjö    (6 km)

Föränge    (7 km)

Kyrkbyn    (7 km)

Stene    (7 km)

Undersvik    (7 km)

Vik    (7 km)

Kåsjö    (8 km)

Lörstrand    (8 km)

Sanna    (8 km)

Vålsiö    (8 km)

Bondarf    (9 km)

Bondarv    (9 km)

Löräng    (9 km)

Gartsbo    (10 km)

Hamre    (10 km)

Norrvåga    (10 km)

Nybo    (10 km)

Simea    (10 km)

Ulfsta    (10 km)

Ulvsta    (10 km)

Backarna    (11 km)

Långsbo    (11 km)

Skästra    (11 km)

Skästro    (11 km)

Sodra Långsbo    (11 km)

Edeforsen    (12 km)

Gäddviksvallen    (12 km)

Iste    (12 km)

Grönås    (13 km)

Rossla    (13 km)

Säliesta    (13 km)

Säljesta    (13 km)

Säljestad    (13 km)

Bogården    (14 km)

Ede    (14 km)

Mörtsjö    (14 km)

Orbaden    (14 km)

Skridsvik    (14 km)

Skriksvik    (14 km)

Yckelsbo    (14 km)

Åsbo    (15 km)

Eckelsbo    (15 km)

Edänge    (15 km)

Gryttjesbo    (15 km)

Hänsätter    (15 km)

Lillvallen    (15 km)

Skålbo    (15 km)

Parten och Hov    (16 km)

Snaten    (16 km)

Åkre    (17 km)

Boda    (17 km)

Glombo    (17 km)

Håknorrbo    (17 km)

Hammarsvall    (17 km)

Hov    (17 km)

Långbacka    (17 km)

Långede    (17 km)

Niannäset    (17 km)

Niannoret    (17 km)

Noret    (17 km)

Prättingberg    (17 km)

Tjärnelund    (17 km)

Backa    (18 km)

Harsen    (18 km)

Sörväna    (18 km)

Svedja    (18 km)

Västanäng    (18 km)

Voxäng    (18 km)

Arbrå och Norra Kyrkbyn    (19 km)

Fluren    (19 km)

Kläppa    (19 km)

Norra Kyrkbyn    (19 km)

Norrväna    (19 km)

Skog    (19 km)

Tjärnmyra    (19 km)


Landmärken i närheten

Gammellåks    (4 km)

Hälsingegårdar    (8 km)

Järvsö klack    (8 km)

Stenegård    (8 km)

Hians i Löräng    (9 km)

Runristning    (9 km)

Järvsöbacken    (10 km)

Gästgivars    (15 km)


Kyrkor i närheten

Undersviks kyrka    (7 km)

Järvsö kyrka    (9 km)

Nordsjö kapell    (14 km)

Norsjö Kapell    (14 km)

Arbrå kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Myra