SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Ljusdal  |  Gävleborgs län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Ljusdal    (14 km)


Mindre orter i närheten

Järfsö    (1 km)

Färila    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hybo    (9 km)

Lillhaga    (15 km)

Nore    (15 km)

Rolfhamre och Måga    (17 km)

Tallåsen    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kåsjö    (1 km)

Sanna    (1 km)

Stene    (2 km)

Ulfsta    (2 km)

Ulvsta    (2 km)

Bondarf    (3 km)

Bondarv    (3 km)

Föränge    (3 km)

Norrvåga    (3 km)

Skästra    (3 km)

Skästro    (3 km)

Vik    (3 km)

Rossla    (4 km)

Edeforsen    (5 km)

Gartsbo    (5 km)

Hamre    (5 km)

Löräng    (5 km)

Nybo    (5 km)

Ufås    (5 km)

Uvås    (5 km)

Vålsiö    (5 km)

Yckelsbo    (5 km)

Änga    (6 km)

Ede    (6 km)

Förnebo    (6 km)

Kalf    (6 km)

Kalv    (6 km)

Nordsjö    (6 km)

Säliesta    (6 km)

Säljesta    (6 km)

Säljestad    (6 km)

Skålbo    (6 km)

Skridsvik    (6 km)

Skriksvik    (6 km)

Grönås    (7 km)

Lörstrand    (7 km)

Nor    (7 km)

Åsbo    (8 km)

Boda    (8 km)

Edänge    (8 km)

Karsjö    (9 km)

Myra    (9 km)

Gryttjesbo    (11 km)

Offerberg    (11 km)

Voxäng    (11 km)

Kläppa    (12 km)

Tjärnelund    (12 km)

Tomterna    (12 km)

Kallmyr    (13 km)

Långsbo    (13 km)

Lövvik    (13 km)

Sodra Långsbo    (13 km)

Storhaga    (13 km)

Harsen    (14 km)

Kyrkbyn    (14 km)

Östernäs    (14 km)

Undersvik    (14 km)

Kaven    (15 km)

Lill Stråsjö    (15 km)

Lilla Stråsjö    (15 km)

Ytteryg    (15 km)

Borr    (16 km)

Gäddviksvallen    (16 km)

Hammarn    (16 km)

Hammarp    (16 km)

Kolsvedja    (16 km)

Måga    (16 km)

Simea    (16 km)

Ångsäter    (17 km)

Backarna    (17 km)

Heden    (17 km)

Rolfhamre    (17 km)

Skogsta    (17 km)

Yg    (17 km)

Eckelsbo    (18 km)

Heden och Grophamre    (18 km)

Holänna    (18 km)

Långbacka    (18 km)

Rångstra    (18 km)

Ygsbo    (18 km)

Bjart    (19 km)

Fluren    (19 km)

Hammarsvall    (19 km)

Hästberg    (19 km)

Högtomt    (19 km)

Kilbo    (19 km)

Långede    (19 km)

Onsäng    (19 km)

Sörväna    (19 km)

Venås    (19 km)

Ygskorset    (19 km)

Åbo    (20 km)

Bursjö    (20 km)

Iste    (20 km)

Norrväna    (20 km)


Landmärken i närheten

Hälsingegårdar    (1 km)

Stenegård    (nära)

Järvsöbacken    (2 km)

Hians i Löräng    (5 km)

Järvsö klack    (5 km)

Gammellåks    (9 km)

Ljusdals IP    (14 km)

Östigården i Ytteryg    (15 km)

Härbret i Yg    (17 km)

Kolsvedjaberget    (17 km)

Kolsvedjastugan    (17 km)


Kyrkor i närheten

Järvsö kyrka    (nära)

Ljusdals kyrka    (14 km)

Undersviks kyrka    (14 km)


Mer information

Vädret kring Runristning