SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hammarsjön

Ockelbo  |  Gävleborgs län

Hammarsjön på kartan över Skåne

Hammarsjön är en sjö i Kristianstads kommun i Skåne och ingår i Helge ås huvudavrinningsområde. Sjön är 1,5 meter djup, har en yta på 16,8 kvadratkilometer och befinner sig 0 meter över havet. Hammarsjön ligger i Hammarsjön Natura 2000-område och skyddas av fågeldirektivet. Sjön avvattnas av vattendraget Helge å. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och faren.

Hammarsjön är en grund slättsjö, genomfluten av Helge å. Sjön ingår i Kristianstads vattenrike och har ett rikt fågelliv. Runt sjön finns flertalet spelplatser vilka man kan betrakta från särskilt uppsatta fågeltorn. Speciellt intressanta platser är Ekenabben på östra stranden och Åsums ängar på den västra. Även Helgeå norr om Hammarsjön är av stort intresse för fågelskådare.

Hammarsjön hade tidigare en vik öster om Kristianstads centrum, Nosabysjön eller Nosabyviken. Den vallades in och torrlades under ledning av den engelske ingenjören John Milner mellan 1859 och 1870. På den gamla sjöbotten ligger nu bland annat Sveriges lägsta punkt och Centralsjukhuset. Längs vallen mot Hammarsjön går järnvägen mellan Kristianstad och Åhus. Vallen förstärktes efter översvämningarna 2002.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Åbyggeby    (8 km)

Jädraås    (12 km)

Åmot    (18 km)

Åmot Ockelbo    (18 km)

Åmots Kapell    (18 km)

Jäderfors    (19 km)

Hagsta    (20 km)


Övriga orter i närheten

Åbron    (nära)

Åbrotorpen    (2 km)

Brattfors    (2 km)

Åkerby    (4 km)

Böle    (4 km)

Ulfsta    (4 km)

Ulvsta    (4 km)

Gäveränge    (6 km)

Murgården    (6 km)

Vreten    (6 km)

Åkrarna    (7 km)

Finnbacken    (7 km)

Stenbäcken    (7 km)

Vansbro    (7 km)

Heden    (8 km)

Nordanåsbo    (8 km)

Säbyggeby    (8 km)

Sunnanåsbo    (8 km)

Kolforsen    (9 km)

Mo    (9 km)

Tomtnäs    (9 km)

Gammelfäbodarna    (10 km)

Ivantjärn    (10 km)

Värmland    (10 km)

Kalltjärn    (11 km)

Vallsbo    (11 km)

Gammelboning    (12 km)

Gåsbo    (12 km)

Norrbo    (12 km)

Ulvtorp    (13 km)

Kungsfors    (14 km)

Nordanå    (14 km)

Botjärn    (15 km)

Djupdal    (15 km)

Kungsberg    (15 km)

Norrtjärn    (15 km)

Västerbo    (15 km)

Mörtebo    (16 km)

Vreten    (17 km)

Ytterbyn    (17 km)

Oslättfors    (18 km)

Viksjö    (18 km)

Grönviken    (19 km)

Långbodarna    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (4 km)

Kungsbergets skidanläggning    (15 km)


Kyrkor i närheten

Ockelbo kyrka    (5 km)

Järbo kyrka    (16 km)

Åmots Kyrka    (18 km)

Oslättfors brukskyrka    (18 km)

Oslättfors kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Hammarsjön