SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sand

Ockelbo  |  Gävleborgs län

Sand, finkornigt (0,06-2 mm) stenartat granulärt material, vanligen mestadels bestående av kiseldioxid och silikater. Sand kan delas upp i mellansand (0,2-0,6 mm) och grovsand (0,6-2 mm). Ibland förekommer termen finsand, men det avser i själva verket grovmo.

Sand förekommer naturligt på ställen där väder och vind haft lång tid på sig att nöta ner urberget. Sådana platser är exempelvis stränder och öknar.

Genom frostsprängning och nötning har sand även bildats under istidernas avsmältningsperioder då stora ismassor och smältvattenströmmar skapade bl a sand- och rullstensåsar. Sand ingår ofta som en beståndsdel i moränmark.

Sand används även i sandlådor, såsom leksandlåda. Exempel på sand avsedd för särskilda ändamål är vägsand för halkbekämpning på vägar och kattsand för tamkatters avföringsplats. Genom snabb och kraftig upphettning av sand framställer man glas.

Vatten som sipprar genom sand blir renare och mer drickbart eftersom den stora sammanlagda ytan på alla sandkorn kan binda stora mängder småpartiklar ur vattnet. Detta fenomen utnyttjas av en del vattenreningsverk i Sverige, bland annat i Södertälje.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Åmot    (7 km)

Åmot Ockelbo    (7 km)

Åmots Kapell    (7 km)

Jädraås    (13 km)

Åbyggeby    (17 km)


Övriga orter i närheten

Källsjön    (4 km)

Västerbo    (9 km)

Löftjärn    (10 km)

Lövtjärn    (10 km)

Råbacken    (10 km)

Gåsbo    (11 km)

Storåsen    (12 km)

Baståsen    (13 km)

Gammelfäbodarna    (13 km)

Jansbo    (13 km)

Katrineberg    (13 km)

Vallsbo    (13 km)

Gammelboning    (15 km)

Nilslarsberg    (15 km)

Norrbo    (15 km)

Östra Svartnäs    (15 km)

Långfäbodarna    (16 km)

Nordanåsbo    (16 km)

Ulvtorp    (16 km)

Värmland    (16 km)

Raman    (17 km)

Sunnanåsbo    (17 km)

Tomtnäs    (17 km)

Västra Svartnäs    (17 km)

Åkrarna    (18 km)

Fansen    (19 km)

Grufberg    (19 km)

Gruvberget    (19 km)

Stugubacken    (19 km)

Ulfsta    (19 km)

Ulvsta    (19 km)

Ivantjärn    (20 km)

Mo    (20 km)

Vintjarni    (20 km)

Vreten    (20 km)


Kyrkor i närheten

Åmots Kyrka    (6 km)

Svartnäs kyrka    (11 km)

Staffanskyrkan    (18 km)


Mer information

Vädret kring Sand