SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Testeboån

Ockelbo  |  Gävleborgs län

Testeboån är ett vattendrag i norra och mellersta Gästrikland. Längd cirka 60 km, inkl. källflöden cirka 100 km. Testeboån bildas vid Åmot av de ungefär jämnstora källflödena Bresiljeån (Bresilån) och Kölsjöån och mynnar i Gävlebukten vid Strömsbro strax utanför centrala Gävle. Bresiljeån heter ovanför sjön Bresiljorna Svartån. Medelvattenföringen vid Testeboåns mynning i havet är 11,7 m/s. Avrinningsområdet är 1123 km², varav cirka 75% skogsmark.

Testeboån är platsen för Sveriges nordligaste bestånd av vild ek. Eken finns längs åns nedre lopp, söder om Ockelbo, med den största koncentrationen i Testeboåns naturreservat mellan Oslättfors och europaväg 4 strax ovanför Åbyggeby. Ekbeståndet har sannolikt gynnats av Testeboåns återkommande översvämningar och slåtterbruket och boskapshållningen runt Oslättfors. På grund av att jordbruket upphört och ån reglerats hotas beståndet numer av igenväxning med bland annat gran.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Åbyggeby    (3 km)

Jädraås    (13 km)

Åmot Ockelbo    (14 km)

Åmot    (15 km)

Åmots Kapell    (15 km)

Lingbo    (17 km)

Lingbo Kapell    (17 km)

Hagsta    (18 km)

Bergby    (20 km)


Övriga orter i närheten

Vreten    (nära)

Åkerby    (2 km)

Åkrarna    (2 km)

Böle    (2 km)

Ulfsta    (2 km)

Ulvsta    (2 km)

Gäveränge    (3 km)

Murgården    (3 km)

Säbyggeby    (3 km)

Sunnanåsbo    (3 km)

Finnbacken    (4 km)

Mo    (4 km)

Nordanåsbo    (4 km)

Tomtnäs    (4 km)

Stenbäcken    (5 km)

Åbron    (6 km)

Brattfors    (6 km)

Vansbro    (6 km)

Åbrotorpen    (7 km)

Gammelfäbodarna    (7 km)

Norrbo    (7 km)

Vallsbo    (7 km)

Gåsbo    (9 km)

Kolforsen    (11 km)

Mörtebo    (11 km)

Västerbo    (11 km)

Värmland    (12 km)

Grönviken    (13 km)

Heden    (13 km)

Gammelboning    (14 km)

Ivantjärn    (14 km)

Viksjö    (15 km)

Klubbäcken    (16 km)

Klubbbäcken    (16 km)

Ulvtorp    (16 km)

Fallet    (17 km)

Kalltjärn    (17 km)

Norrtjärn    (17 km)

Berg och Sjökalla    (18 km)

Fors    (18 km)

Åbyn    (19 km)

Botjärn    (19 km)

Kungsberg    (19 km)

Kungsfors    (19 km)

Nordanå    (19 km)

Vi    (19 km)

Högbacka    (20 km)

Sand    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (2 km)

Kungsbergets skidanläggning    (19 km)


Kyrkor i närheten

Ockelbo kyrka    (2 km)

Åmots Kyrka    (15 km)

Lingbo kyrka    (16 km)

Hamrånge kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Testeboån