SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Andån

Ovanåker  |  Gävleborgs län

Andån är ett vattendrag och ett naturreservat i mellersta Hälsingland, Ovanåkers kommun.

Längden är cirka 20 km totalt. Största biflöde är Sinderån. Andån är det största av Rösteåns biflöden och rinner upp i trakterna av Harsa (källflöde Prästvallån). Efter ett starkt forsande lopp förbi Fluren lugnar A. ner sig och efter att ha mottagit Sinderån från vänster blir ån en uppskattad kanotled. Slutligen mynnar A. i sjön Lill-Rösten mellan Röstabo och Galvsbo.

Enligt Ovanåkers kommuns översiktsplan är Andån reproduktionsområde för en naturlig stam av storvuxen öring i Galvsjön. Enligt samma översiktsplan har Andåns dalgång rik lövvegetation och innehåller värdefulla växter.

Längs Andån har Länsstyrelsen avsatt ett 141 hektar stort område som naturreservat. Det är skyddat sedan 2003.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Edsbyn    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Runemo    (9 km)

Ovanåker    (14 km)

Freluga    (15 km)

Ofvanakers    (15 km)

Viksjöfors    (15 km)

Lottefors    (16 km)

Vallsta    (16 km)

Vallsta Bollnäs    (16 km)

Roteberg    (17 km)


Övriga orter i närheten

Galvsbo    (2 km)

Långhed    (6 km)

Morabo    (6 km)

Galven    (7 km)

Sandbergs    (7 km)

Silfors    (7 km)

Hässja    (8 km)

Näsbyn    (8 km)

Näsbyn och del av Långhed    (8 km)

Norrby    (9 km)

Torrbergsbo    (9 km)

Gäddvik    (10 km)

Gundbo    (10 km)

Åsbacka    (11 km)

Fluren    (11 km)

Nordanå    (11 km)

Västanå    (11 km)

Eriknäsbo    (12 km)

Homnabo    (12 km)

Storsveden    (12 km)

Långbo    (13 km)

Myra    (13 km)

Vängsbo    (13 km)

Viken    (13 km)

Gråsäter    (14 km)

Hästberg    (14 km)

Höjen    (14 km)

Knåda    (14 km)

Koldemo    (14 km)

Malvik    (14 km)

Nässätter    (14 km)

Söräng    (14 km)

Söräng Norrbo    (14 km)

Tranberg    (14 km)

Arbrå och Norra Kyrkbyn    (15 km)

Bodåker    (15 km)

Bodåker och Norrbo    (15 km)

Böle    (15 km)

Bursjö    (15 km)

Fjäle    (15 km)

Forsbro    (15 km)

Hov    (15 km)

Klon    (15 km)

Norra Kyrkbyn    (15 km)

Norrbo    (15 km)

Parten och Hov    (15 km)

Röste    (15 km)

Åkre    (16 km)

Älvkarhed    (16 km)

Älvkarlhed    (16 km)

Ämnebo    (16 km)

Backarna    (16 km)

Lundnäs    (16 km)

Mellan Roteberg    (16 km)

Mödänge    (16 km)

Norränge    (16 km)

Växsjö    (16 km)

Björktjära    (17 km)

Forneby    (17 km)

Grängsbo    (17 km)

Heden    (17 km)

Mossbo    (17 km)

Oppgärden    (17 km)

Orbaden    (17 km)

Röste Norrborns industriområde    (17 km)

Ryggesbo    (17 km)

Edstuga    (18 km)

Edstugu    (18 km)

Hänsätter    (18 km)

Höglunda    (18 km)

Sävsberg    (18 km)

Sjörgrå    (18 km)

Ullungsfors    (18 km)

Backa    (19 km)

Flästa    (19 km)

Grånäs    (19 km)

Harsen    (19 km)

Lillbo    (19 km)

Ren    (19 km)

Säversta    (19 km)

Sidskog    (19 km)

Sidskogen    (19 km)

Simea    (19 km)

Gässlingsbo    (20 km)

Granberg    (20 km)

Kyan    (20 km)

Snaten    (20 km)


Landmärken i närheten

Arbråmasten    (7 km)

Runristning    (12 km)

Gästgivars    (17 km)


Kyrkor i närheten

Alfta kyrka    (12 km)

Ovanåkers kyrka    (14 km)

Arbrå kyrka    (16 km)

Grängsbo lillkyrka    (17 km)

Sankt Olofs Kapell    (17 km)

Sankt Lars Kapell    (18 km)

Bollnäs kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Andån