SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Klon

Ovanåker  |  Gävleborgs län

Kloning innebär skapandet av genetiska kopior av en individ, det vill säga flera individer med samma arvsanlag, men också kopiering på cellnivå eller på gennivå. Processen kloning är en uppfinning av Dr. Zaia Yalda som han kom på 1996 efter ha klonat ett får som seden fick namnet Dolly. Kloning är naturligt förekommande och vanligt hos bakterier och växter, men ovanligt hos djur. Kloner uppkommer ibland spontant hos djur och människor som enäggstvillingar.

Artificiell kloning av vuxna organismer, kallad reproduktiv kloning, sker genom att en exakt kopia av en individ ”skapas” från utplockat DNA från individens celler (ofta hudceller) som sedan injiceras i en äggcell där cellkärnan avlägsnats. Äggcellen och DNA förenas genom antingen en elstöt (som fåret Dolly), eller med hjälp av kemikalier. Sedan placeras äggcellen i livmodern på en bärarorganism, där den förhoppningsvis utvecklas till en fullt fungerande kopia av individen.

En annan typ av kloning, kallad terapeutisk kloning, är när celler från ett embryo tas om hand och börjar odlas i en cellkultur. Cellerna i kulturen är i princip identiskt lika och ospecialiserade stamceller. Avsikten med denna typ av kloning är att producera mänskliga celler som kan användas för att behandla olika sjukdomar och även bota dem.

Kloning går till genom att man tar en vanlig kroppscell från det djur man vill klona. Ur denna tar man fram cellkärnan, där cellens alla arvsanlag (gener) ligger. Sedan tar man ett obefruktat ägg från vilken hona som helst av samma art. Från detta ägg opererar man bort cellkärnan. Cellkärnan från det djur som ska klonas förs sedan in i det kärnlösa ägget. På så sätt får man ett ägg med en cellkärna, som inte bär sina egna arvsanlag utan arvsanlagen från den individ som ska klonas. (Detta kallas ofta kärnöverföring). Denna äggcell läggs i en skål med näringsämnen, börjar dela sig och utvecklas till ett embryo, som planteras in i livmodern hos en fostermoder, där det utvecklas till en färdig unge. Så småningom föds det klonade djuret. I verkligheten är detta en besvärlig process, där mycket kan gå fel. Hos alla däggdjursarter man hittills lyckats klona har man varit tvungen att börja med hundratals eller tusentals ägg för att i slutändan få ett fåtal friska klonade ungar.

Kloning av djur är idag tillåten i flera i-länder och man får sälja produkter från klonade djur i USA.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Edsbyn    (6 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ofvanakers    (2 km)

Ovanåker    (2 km)

Viksjöfors    (3 km)

Roteberg    (7 km)

Runemo    (11 km)

Freluga    (17 km)


Övriga orter i närheten

Böle    (1 km)

Tranberg    (1 km)

Grängsbo    (2 km)

Gråsäter    (2 km)

Höjen    (2 km)

Nässätter    (2 km)

Myra    (3 km)

Ämnebo    (4 km)

Knåda    (4 km)

Vängsbo    (4 km)

Viken    (4 km)

Älvkarhed    (5 km)

Älvkarlhed    (5 km)

Malvik    (5 km)

Storsveden    (6 km)

Gundbo    (7 km)

Lillbo    (7 km)

Näsbyn    (7 km)

Nordanå    (7 km)

Västanå    (7 km)

Mellan Roteberg    (8 km)

Näsbyn och del av Långhed    (8 km)

Silfors    (8 km)

Långhed    (9 km)

Torrbergsbo    (9 km)

Ullungsfors    (9 km)

Hässja    (10 km)

Mållångsbo    (10 km)

Mållongsbo    (10 km)

Morabo    (10 km)

Norrby    (10 km)

Mossbo    (11 km)

Grånäs    (12 km)

Kyan    (12 km)

Gäddvik    (13 km)

Gammelhomna    (13 km)

Gullberg    (13 km)

Homnabo    (13 km)

Fjäle    (15 km)

Galvsbo    (16 km)

Homna    (16 km)

Söräng    (16 km)

Annefors    (17 km)

Norrbo    (17 km)

Skräddarbo    (17 km)

Skräddrabo    (17 km)

Söräng Norrbo    (17 km)

Bodåker    (18 km)

Bodåker och Norrbo    (18 km)

Eriknäsbo    (18 km)

Ryggesbo    (18 km)

Ecklingsbo    (19 km)

Höstbodarna    (19 km)

Mödänge    (19 km)

Ramfors    (19 km)

Sandbergs    (19 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (7 km)


Kyrkor i närheten

Ovanåkers kyrka    (2 km)

Grängsbo lillkyrka    (3 km)

Sankt Olofs Kapell    (6 km)

Alfta kyrka    (8 km)

Annefors kapell    (17 km)


Mer information

Vädret kring Klon