SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Prästgrundets kapell

Gävleborgs län

Prästgrundets kapell ligger på Prästgrundet i Söderhamns kommun. Det är det minsta kapellet efter södra Norrlandskusten. Kapellet byggdes 1826 och invigdes den 15 augusti 1830 av komminister Hans Peter Hagbom.

Troligen har det tidigare funnits ett kapell på samma plats. 1838 var kapellet färdiginrett. I kapellet saknas altare. Vid östra väggen finns istället en läsarbänk eller mindre predikstol. En fattigbössa är från 1857.

Kapellet är försett med inskriften "Detta till Guds Ähra helgade bönehus blef till sin inre prydnad fullbordadt år 1838 på samtelige Hamnboarnes bekostnad under då warande Hamn Fogden Anders Ömans presidjetid samt då i Augusti månad måladt af And. Wibelius."

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Marielund    (10 km)

Ljusne    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Vad    (13 km)

Vallvik    (20 km)

Wallvik    (20 km)


Övriga orter i närheten

Humlegårdsstrand    (9 km)

Silläng    (9 km)

Utvik    (10 km)

Djupvik    (11 km)

Kilsbo    (11 km)

Rönnskär    (11 km)

Åsbacka    (12 km)

Klapparvik    (12 km)

Klapparvik och Malenedal    (12 km)

Skärså    (12 km)

Forsbacka    (13 km)

Källskär    (13 km)

Långrör    (13 km)

Lervik    (13 km)

Lötbäcken    (13 km)

Saltpannan    (13 km)

Stugsund    (13 km)

Varberg    (14 km)

Haga    (15 km)

Långplågan    (15 km)

Sivik    (15 km)

Svartvik    (15 km)

Borg    (16 km)

Lövskär    (16 km)

Skensta    (16 km)

Skensta och Kolsta    (16 km)

Ala    (17 km)

Kolsta    (17 km)

Långvinds Bruk    (17 km)

Ostansja    (17 km)

Östansjö    (17 km)

Styvje    (17 km)

Hamre    (18 km)

Källene    (18 km)

Skettene    (18 km)

Sund    (18 km)

Arklo    (19 km)

Berge    (19 km)

Höljebro    (19 km)

Ina    (19 km)

Ina och Sund    (19 km)

Ingsta    (19 km)

Askesta    (20 km)

Ellne    (20 km)

Hov    (20 km)

Karskär    (20 km)

Ljusnenäset    (20 km)

Närby    (20 km)

Onsäng    (20 km)

Remsta    (20 km)

Ringa    (20 km)

Siggesta    (20 km)

Västra Närby    (20 km)


Landmärken i närheten

Alirs Öga    (14 km)

F 15 Söderhamn    (15 km)

Faxeholm    (15 km)

Faxeskolan    (15 km)

Norrtullkyrkan    (15 km)

Oscarsborg    (15 km)

Söderhamns teater    (15 km)

Gamla Energiverket    (16 km)

Söderhamns gevärsfaktori    (16 km)

Söderhamns Järnväg    (16 km)

Söderhamns Kuriren    (16 km)

Söderhamns rådhus    (16 km)

Hälsinglands runinskrifter 2    (19 km)

Runristning    (19 km)

Lista över byggnadsminnen i Gävleborgs län    (20 km)


Kyrkor i närheten

Sandarne Kyrka    (13 km)

Stugsunds kyrka    (13 km)

Vågbrokyrkan    (15 km)

Ulrika Eleonora kyrka    (16 km)

Långvinds kapell    (17 km)

Fridhems Kyrka    (18 km)

Ljusne kyrka    (18 km)

Norrala kyrka    (19 km)

Storjungfruns Kapell    (20 km)

Vallviks Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Prästgrundets kapell