SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Herrgård

Sandviken  |  Gävleborgs län

En herrgård eller ett herresäte var ursprungligen en stor lantgård som beboddes av en herre, det vill säga en adelsman. Med benämningen herrgård avses dels egendomen, godset, dels i inskränktare mening själva bebyggelsen på gården.

Det ursprungliga begreppet började urvattnas under 1700-talet, då även ofrälse bruksägare eller brukspatroner började kallas herrar. När dessa byggde sig bostäder som liknade de egentliga herrgårdshusen, började dessa kallas herrgårdar.

Ett riktmärke vid utformningen av huvudbyggnaden var att i våningsplanet skulle det vara minst fem fönsteraxlar i rad. Mindre herrgårdshus har ofta en planlösning av salstyp - en hall med ett rum på varje sida och innanför hallen salong, bibliotek och matsal i fil. På övervåningen ofta två rum, ett på varje sida om trapphallen. Ofta finns en veranda eller glasveranda, eventuellt med en annan veranda över.

Ibland har herrgårdshuset en allé eller ett vårdträd på gårdsplanen och flyglar kan förekomma med vagnslider, snickarbod, stallplatser eller helt enkelt ett separat hus för köket. Köket placerades ofta där på grund av brandrisken. Rävis herrgård i Karlskrona är en bland de största i Sverige, med en 300 hektar stor park och 6 flyglar

I Sverige gjordes en del herrgårdar under 1900-talet om till hotell, restauranger, museer och kursgårdar.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Tärnsjö    (16 km)


Övriga orter i närheten

Gysinge    (2 km)

Mälby    (4 km)

Sälja    (4 km)

Smedsäng    (5 km)

Bro    (6 km)

Kerstinbo    (6 km)

Koversta    (6 km)

Ålbo    (7 km)

Klappsta    (7 km)

Kulla    (7 km)

Nässja    (7 km)

Nordanåker    (7 km)

Hällarna    (8 km)

Jugansbo    (8 km)

Juvansbo    (8 km)

Rasbo    (8 km)

Vreta    (8 km)

Böle    (9 km)

Dragbo    (9 km)

Flösta    (9 km)

Gundbo    (9 km)

Ista    (9 km)

Ansgarii    (10 km)

Backa    (10 km)

Bäckebo    (10 km)

Balsta    (10 km)

Dalkarlsbo    (10 km)

Haget    (10 km)

Hamre    (10 km)

Kolartorpen    (10 km)

Kräbäck    (10 km)

Kvarnbo    (10 km)

Norra Färjsundet    (10 km)

Österbor och Österänge    (10 km)

Sevalbo    (10 km)

Västbyggeby    (10 km)

Alderhulten    (11 km)

Byn    (11 km)

Holmen    (11 km)

Nordanbro    (11 km)

Oppåker    (11 km)

Sixbo    (11 km)

Svarta    (11 km)

Svartö    (11 km)

Västerbor    (11 km)

Vibro    (11 km)

Vista    (11 km)

Ås    (12 km)

Berg    (12 km)

Brunn    (12 km)

Buckarby    (12 km)

Fräkenänget    (12 km)

Hällskog    (12 km)

Harbäck    (12 km)

Harmyra    (12 km)

Hårrskog    (12 km)

Harv    (12 km)

Högnäs    (12 km)

Horsskog    (12 km)

Koffsta    (12 km)

Kofsta    (12 km)

Landa    (12 km)

Mälbo    (12 km)

Rångsta    (12 km)

Stärte    (12 km)

Sterte    (12 km)

Ullanda    (12 km)

Vall    (12 km)

Bäck    (13 km)

Buddbo    (13 km)

Fallet    (13 km)

Gäddsjö    (13 km)

Hebron    (13 km)

Östveda    (13 km)

Ulvsbo    (13 km)

Ärligbo    (14 km)

Bärrek    (14 km)

Berrek    (14 km)

Gisselbo    (14 km)

Hallsbo    (14 km)

Norrsveden    (14 km)

Vinböle    (14 km)

Gåvastbo    (15 km)

Holfvastby    (15 km)

Holvastby    (15 km)

Ölbo    (15 km)

Torsbo    (15 km)

Ulvkisbo    (15 km)

Ängsnäs    (16 km)

Backa    (16 km)

Bastfallet    (16 km)

Brännfallet    (16 km)

Brunnsheden    (16 km)

Byrilsbo    (16 km)

Disbo    (16 km)

Hedåsen    (16 km)

Ingsån    (16 km)

Rickebo    (16 km)

Sällvallen    (16 km)

Tängesbo    (16 km)

Torp    (16 km)

Ginka    (17 km)

Långarsbo    (17 km)

Ljusbäck    (17 km)

Offerbo    (17 km)

Stålbo    (17 km)

Stormuren    (17 km)

Tyttbo    (17 km)

Åkerby    (18 km)

Bjurvalla    (18 km)

Ettinga    (18 km)

Hedenslund    (18 km)

Hyttan    (18 km)

Märtsbo    (18 km)

Nynäs    (18 km)

Stärte    (18 km)

Upplanda    (18 km)

Västersälja    (18 km)

Åby    (19 km)

Gålsbo    (19 km)

Håvberga    (19 km)

Sända    (19 km)

Born    (20 km)

Ettingbo    (20 km)

Hällby    (20 km)


Landmärken i närheten

Pensionärernas Riksorganisations folkhögskola    (2 km)

Färnebo folkhögskola    (7 km)

Gästriklands runinskrifter 1    (7 km)

Gästriklands runinskrifter 2    (7 km)

Gästriklands runinskrifter 3    (7 km)

Gästriklands runinskrifter 6    (7 km)

Hadeholm    (7 km)

Runristning    (7 km)

Ön    (9 km)

Gästriklands runinskrifter 5    (11 km)

Upplands runinskrifter 1180    (20 km)


Kyrkor i närheten

Österfärnebo kyrka    (7 km)

Ansgariikyrkan    (10 km)

Hedesunda kyrka    (11 km)

Nora kyrka    (16 km)

Östervåla kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Herrgård