SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hälsinglands runinskrifter 2

Söderhamn  |  Gävleborgs län

Hälsinglands runinskrifter 2

Hälsinglands runinskrifter 2 med signum Hs 2, är en runsten av röd sandsten som står på Norrala kyrkogård i Söderhamns kommun i Hälsingland; se foto på Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbild.

Runstenen är den enda bevarade i södra Hälsingland; två runstensfragment har dock hittats i byn Borg i samma socken; Hs 3 och Hs 4 och dessutom fragmentet Hs 5 i dess annexförsamling Trönövars dalgång som närmast är en fortsättning av Norraladalen.

Hs 2 har alltså varit en av åtminstone tre, möjligen fyra, runstenar i Norrala-Trönö pastorat, som under järnåldern och vikingatiden utgjorde en av centralorterna i de norrländska kustlandskapen. Detta antal ska ställas i relation till att det i den södra halvan av Hälsingland i övrigt bara finns ytterligare en runsten känd i form av ett fragment från Bollnäs socken i landskapets sydvästra del: Hs 1.

Runstenen i Norrala har troligen haft sin ursprungliga plats i närheten av den stenkyrka som senare uppfördes, eftersom den avsiktligt bevarats genom att infogas i muren vid byggandet av kyrkan. Runstenen står nu uppställd norr om den byggnad på kyrkogården som kallas Staffans stupa, under vilken Hälsinglands apostel Staffan enligt legenden ska ligga begravd.

De tolkningar av runtexten som getts sedan 1600-talets början skiljer sig åt. Runologen Patrik Larsson presenterade 2004 en läsordning och tolkning av texten som rätar ut de flesta frågetecknen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Marielund    (9 km)

Ljusne    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Soderala    (9 km)

Marmaskogen    (10 km)

Mohed    (11 km)

Marma    (12 km)

Marmaverken    (12 km)

Vad    (12 km)

Bergvik    (14 km)

Vannsätter    (15 km)


Övriga orter i närheten

Arklo    (nära)

Berge    (nära)

Hamre    (1 km)

Ingsta    (1 km)

Källene    (1 km)

Närby    (1 km)

Remsta    (1 km)

Skettene    (nära)

Västra Närby    (1 km)

Å    (2 km)

Ale    (2 km)

Kolsta    (2 km)

Kungsgården    (2 km)

Kungsgården och Fors    (2 km)

Ringa    (2 km)

Skensta och Kolsta    (2 km)

Fors    (3 km)

Skensta    (3 km)

Styvje    (3 km)

Svartvik    (3 km)

Svarven    (3 km)

Boda    (4 km)

Borg    (4 km)

Varberg    (4 km)

Haga    (5 km)

Fly    (6 km)

Långbro    (6 km)

Berga    (7 km)

Daglösa    (7 km)

Daglysa    (7 km)

Ina    (7 km)

Skärså    (7 km)

Forsbacka    (8 km)

Hällsäter    (8 km)

Ina och Sund    (8 km)

Långplågan    (8 km)

Losjö    (8 km)

Orsten    (8 km)

Sivik    (8 km)

Gamla Kyrkbyn    (9 km)

Glamsta    (9 km)

Heden    (9 km)

Hov    (9 km)

Kilsbo    (9 km)

Kyrkbyn    (9 km)

Norrbyn    (9 km)

Orsta    (9 km)

Ostansja    (9 km)

Östansjö    (9 km)

Rappsta    (9 km)

Siggesta    (9 km)

Skale    (9 km)

Sund    (9 km)

Tyby    (9 km)

Valla    (9 km)

Vedtjära    (9 km)

Ellne    (10 km)

Humlegårdsstrand    (10 km)

Kinstaby    (10 km)

Klapparvik    (10 km)

Saltpannan    (10 km)

Stugsund    (10 km)

Vi    (10 km)

Klapparvik och Malenedal    (11 km)

Myskje    (11 km)

Myssje    (11 km)

Näcktjärn    (11 km)

Åsbacka    (12 km)

Askesta    (12 km)

Lötgärde    (12 km)

Onsäng    (12 km)

Östra Stärte    (12 km)

Silläng    (12 km)

Djupvik    (13 km)

Florkvarn    (13 km)

Florkvarnen    (13 km)

Höljebro    (13 km)

Stärte    (13 km)

Tygsta    (13 km)

Bölan    (14 km)

Flor    (14 km)

Florhed    (14 km)

Heda    (14 km)

Långrör    (14 km)

Långvinds Bruk    (14 km)

Lervik    (14 km)

Lindefallet    (14 km)

Lindefallet och Östra Bölan    (14 km)

Näset    (14 km)

Nora    (14 km)

Sunnanå    (14 km)

Ulva    (14 km)

Utvik    (14 km)

Västra Bölan    (14 km)

Västra Stärte    (14 km)

Svedja    (15 km)

Vannsäter    (15 km)

Vansäter    (15 km)

Dåbo    (16 km)

Glösbo    (16 km)

Glössbo    (16 km)

Källskär    (16 km)

Lötbäcken    (16 km)

Grubbe    (17 km)

Lynäs    (17 km)

Norrljusne    (17 km)

Sörljusne    (17 km)

Västra Myra    (17 km)

Ala    (18 km)

Fjäle    (18 km)

Gäverstabodarna    (18 km)

Karskär    (18 km)

Nordanhöle    (18 km)

Österböle    (18 km)

Björtomta    (19 km)

Hökberg    (19 km)

Lövskär    (19 km)

Tosätter    (19 km)

Vedmora    (19 km)

Berga    (20 km)

Boda    (20 km)

Finnicka    (20 km)

Höjen    (20 km)

Östra Höle    (20 km)

Rävelsön    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (nära)

Faxeskolan    (7 km)

Gamla Energiverket    (7 km)

Norrtullkyrkan    (7 km)

Söderhamns gevärsfaktori    (7 km)

Söderhamns Järnväg    (7 km)

Söderhamns Kuriren    (7 km)

Söderhamns rådhus    (7 km)

Söderhamns teater    (7 km)

Faxeholm    (8 km)

Oscarsborg    (8 km)

Alirs Öga    (10 km)

F 15 Söderhamn    (11 km)

Marma Långrörs AB    (18 km)


Kyrkor i närheten

Vågbrokyrkan    (5 km)

Trönö gamla kyrka    (6 km)

Ulrika Eleonora kyrka    (7 km)

Söderala kyrka    (9 km)

Stugsunds kyrka    (9 km)

Trönö nya kyrka    (9 km)

Mo kyrka    (12 km)

Långvinds kapell    (13 km)

Bergviks kyrka    (14 km)

Sandarne Kyrka    (15 km)

Fridhems Kyrka    (17 km)

Ljusne kyrka    (18 km)

Prästgrundets kapell    (19 km)


Mer information

Vädret kring Hälsinglands runinskrifter 2