Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/37/184337/sverigeplats.se/public_html/base.inc on line 40 Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /storage/content/37/184337/sverigeplats.se/public_html/location.php on line 25 Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /storage/content/37/184337/sverigeplats.se/public_html/location.php on line 37 Sverigeplats.se - Brucebo naturreservat

SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Brucebo naturreservat

Gotland  |  Gotlands län

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/37/184337/sverigeplats.se/public_html/base.inc on line 40 Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /storage/content/37/184337/sverigeplats.se/public_html/wiki.php on line 253

Brucebo är ett naturreservat främst i Visby samt delvis i Väskinde socken, Gotlands kommun. Naturreservatet Brucebo ingår i EU:s nätverk Natura 2000.

Brucebo var ursprungligen ett sommarnöje som 1899 inköptes av konstnären William Blair Bruce och hustrun Carolina Benedicks-Bruce. På tomten de köpte fanns ett äldre hus som paret valde att bygga ut med en ny huskropp efter tidens ideal mellan år 1900-1906. I den nya delen inhystes en ateljé med stora fönster ut mot havet. Gränsen mellan ute och inne suddades ut och här fann paret inspiration till att skapa en mängd målningar och skulpturer som fortfarande går att beskåda då konstnärshemmet idag är ett museum. Bostaden ägs idag av Brucebostiftelsen.

Naturreservatet ligger strax söder om Brucebo, och omfattar Skansudd, som utgör ett fågelskyddområde och klintkanten ovanför med en fornborg på krönet, och gränsar i söder mot Villa Muramaris.

Uppe på krönet, där kalkberget går i dagen växer alvararv, vårarv, stenkrassing, grusbräcka, småfingerört och sandmaskrosor, uddögontröst, axveronika, fältvädd och mattfibbla. Ovanpå klintkanten kan även stenmalört ses där växer även klippoxel, alvaroxbär, svartoxbär, rött oxbär och fläder. Här hittas även hartsros och äppelros. Invid ett gravröse vid stigen finns ett exemplar av vinranka, som liksom vejkseln troligen spritts av fåglar. I sprickor i klintkanten förekommer kalksvartbräken. Nedanför klintkanten tar en mossrik granskog med skogsfibblor och skogssallat vid. Längre ned finns rikligt med murgröna längs trädstammarna och på klippkanten.

Här finns även brucebogrottan, som visat sig rymma en stenåldersboplats. Nedanför grottorna förekommer skogsklematis, skogslönn och tysklönn. Några bestånd av tibast är troligen förvildade trädgårdsväxter. Ytterligare längre ned i de igenväxande hagmarkerna har vassen etablerat sig, och snårvinda och sparris förekommer. I det betade området hittar man puktörne, spåtistel och jordtistel, samt exemplar av backfingerört och luddvedel. I fågeskyddområdet kan man påträffa honungsblomster, och vid en källmyr med bäck inom området sumpnycklar, kärrknipprot, brudsporre, trubbtåg, näbbstarr, tagelsäv och gräsull. I bäckflödet dikesskräppa, kransslinga, bäckmärke, spikblad, brunstarr och trindstarr. Mot Skansudd och sandstranden i söder förekommer en normal strandängsflora med klöverärt, dvärgarun, kärrsälting, glesstarr och segstarr. I fuktängen innanför sandåsen kan man se smalfräken, knutarv, klöverärt, majviva, sumpgentiana, uddögontröst, ängsvädd, kärrknipprot, vanlig brudsporre och darrgräs. I bäckarna dominerar en hybrid mellan bäckfräne och källfräne, vinterfräne. I de sumpigare områdena växer majviva, fjälltätört, sumpnycklar, kärrknipprot, näbbstarr och grässull, bäckmärke och torvtåg.

Inom reservatet har även en del sällsynta och hotade svampar setts, bland andra svartgrön spindling, duvspindling, bullspindling, odörspindling, vit taggsvamp, lilaköttig taggsvamp, vinriska och glanskremla.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Vibble    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Norra Visby    (3 km)

Västkinde    (4 km)

Vestkinde    (4 km)

Högklint och Nygårds    (13 km)

Tingstaede    (15 km)

Lövsta    (18 km)

Roma kyrkby    (18 km)

Romakloster    (20 km)


Övriga orter i närheten

Själsö    (2 km)

Skälsö    (2 km)

Brissund    (4 km)

Brissunds Fiskläge    (4 km)

Visby ringmur    (6 km)

Länna    (7 km)

Pilhagen    (8 km)

Värnhem    (8 km)

Viborgslatt    (9 km)

Visborgsslätt    (9 km)

Visbyslätt    (9 km)

Djupkvior    (10 km)

Djupqvior    (10 km)

Kneippbyn    (10 km)

Nyhamn    (10 km)

Jakobsberg    (11 km)

Axelsro    (12 km)

Sylfaste    (12 km)

Hägdarve och Dede    (14 km)

Myrvälder    (14 km)

Brohagen och Lillåkre    (15 km)

Lillåkre    (15 km)

Ygne    (15 km)

Hälge    (16 km)

Stenkyrka socken Gotland    (16 km)

Gute    (17 km)

Kyrkby    (19 km)

Lickershamn    (19 km)


Landmärken i närheten

Snäckstranden    (2 km)

Stora Hästnäs    (3 km)

Helgeand    (5 km)

S:t Nicolai ruin    (5 km)

Almedalsveckan    (6 km)

Donners plats    (6 km)

Fiskargränd    (6 km)

Gotlands artilleriregemente    (6 km)

Gotlands luftvärnskår    (6 km)

Gutekällaren    (6 km)

Hansestaden Visby    (6 km)

Högskolan på Gotland    (6 km)

Kallbadhuset    (6 km)

Mordet på Wisby Hotell    (6 km)

P4 Gotland    (6 km)

Packhusplan    (6 km)

Rindiborgen    (6 km)

S:ta Katarina ruin    (6 km)

Sankta Katarina kyrkoruin    (6 km)

Skäggs    (6 km)

Solberga kloster    (6 km)

Solbergaskolan    (6 km)

Stenkorset på Korsbetningen    (6 km)

Strandpromenaden    (6 km)

Visby botaniska trädgård    (6 km)

Lummelunds bruk    (7 km)

Säveskolan    (7 km)

Skrubbs    (7 km)

Visborg    (7 km)

Visborgs slottsruin    (7 km)

Visby ishall    (7 km)

Lista över byggnadsminnen i Gotlands län    (8 km)

Bro stainkällingar    (9 km)

Gotlands infanteriregemente    (9 km)

Gotlands regemente    (9 km)

Oscarsstenen    (9 km)

Follingbo sjukhus    (10 km)

Villa Villekulla    (10 km)

Stenstugu    (11 km)

Hallfreda Gård    (13 km)

Stava gård    (15 km)

Suderbys    (15 km)

Stenkyrkehuk    (17 km)

Tingstäde fästning    (17 km)

Bara    (19 km)

Bara Ödekyrka    (19 km)

Eken    (19 km)

Tofta skjutfält    (19 km)

Roma Kungsgård    (20 km)


Kyrkor i närheten

Väskinde Kyrka    (4 km)

Bro kyrka    (8 km)

Hejdeby kyrka    (8 km)

Terra Nova kyrkan    (8 km)

Visborgskyrkan    (8 km)

Visby Visborgskyrkan    (8 km)

Endre Kyrka    (11 km)

Follingbo kyrka    (11 km)

Lokrume Kyrka    (11 km)

Lummelunda kyrka    (11 km)

Martebo Kyrka    (11 km)

Fole Kyrka    (12 km)

Västerhejde kyrka    (13 km)

Vesterhejde    (13 km)

Ekeby kyrka    (14 km)

Träkumla Kyrka    (14 km)

Akebäcks Kyrka    (15 km)

Barlingbo Kyrka    (15 km)

Källunge Kyrka    (16 km)

Stenkumla kyrka    (16 km)

Stenkyrka Kyrka    (16 km)

Bäls Kyrka    (17 km)

Hejnums Kyrka    (17 km)

Tingstäde Kyrka    (17 km)

Dalhems kyrka    (18 km)

Roma Kyrka    (18 km)

Valls kyrka    (18 km)

Vallstena Kyrka    (19 km)

Roma kloster    (20 km)


Mer information

Vädret kring Brucebo naturreservat