SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Engelska kyrkogården

Gotland  |  Gotlands län

Engelska parken - Humanistiskt centrum är sedan 2004 namnet på Uppsala universitets campusområde i Kvarteret Kemikum i Uppsala, begränsat av Villavägen, Thunbergsvägen, Engelska parken och Gamla kyrkogården. Här inryms de teologiska, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna samt Sociologiska institutionen (som tillhör samhällsvetenskaplig fakultet). Även The Svedberg-laboratoriet (som tillhör teknisk-naturvetenskaplig fakultet) har lokaler i samma byggnadskomplex (hus 4).

Området bebyggdes ursprungligen (såsom kvartersnamnet antyder) av universitetets naturvetenskapliga institutioner, som här hade såväl laboratorier och undervisningssalar som tjänstebostäder. Under 1990-talet fram till 2003 flyttade dock flertalet av naturvetarna vidare till modernare lokaler på Uppsala biomedicinska centrum (BMC), Polacksbacken och Ångströmlaboratoriet, och efter renovering togs lokalerna i bruk för humanisterna. Namnet kvarteret Kemikum kvarstår dock i stadsplanen.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Fårösund    (6 km)


Övriga orter i närheten

Bungenäs    (3 km)

Ale    (9 km)

Fårö    (9 km)

Alby    (11 km)

Lauter    (11 km)

Ringvida    (11 km)

Ar    (13 km)

Austers och Sudergårda    (14 km)

Kyllaj    (15 km)

Lickedarve    (15 km)

Lörge    (15 km)

Lörje    (15 km)

Kyllej    (16 km)

Bläse    (18 km)

Valleviken    (18 km)

Storungs    (20 km)


Landmärken i närheten

Gotlands kustartilleriregemente    (5 km)

Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö    (5 km)

Hau    (10 km)

Fabriken Furillen    (12 km)

Fardume slott    (13 km)


Kyrkor i närheten

Bunge kyrka    (6 km)

Fårö kyrka    (7 km)

Rute kyrka    (12 km)

Fleringe Kyrka    (15 km)

Hellvi Kyrka    (16 km)


Mer information

Vädret kring Engelska kyrkogården