SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fardhems Kyrka

Gotland  |  Gotlands län

Fardhems kyrka

Fardhems kyrka är en kyrkobyggnad på Gotland som tillhör Fardhems församling i Visby stift. Kyrkan är synlig söderifrån över slätten. Enligt Gutasagan är kyrkan den "tredje i landet" och skall då vara en av de första kyrkorna på Gotland. Troligen avses en äldre träkyrka som föregick nuvarande kyrkobyggnad.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Klintehamn    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hafdhem    (13 km)

Ronehamn    (14 km)


Övriga orter i närheten

Magnuse    (4 km)

Levede    (5 km)

Silteby    (8 km)

Hablingba    (9 km)

Ungbåtels    (10 km)

Sigdes    (11 km)

Djauvik    (12 km)

Djupvik    (12 km)

Djupviks Fiskläge    (12 km)

Huse    (12 km)

Kvännakershamn    (13 km)

Kvarnåkershamn    (13 km)

Lukse    (13 km)

Nygårds    (14 km)

Forse    (15 km)

Härte    (15 km)

Herta    (15 km)

Hörte    (15 km)

Tass    (15 km)

Tomtbod    (15 km)

Tomteboda    (15 km)

Marbodar    (16 km)

Norrkvie    (16 km)

Norrqvie    (16 km)

Buttlegårde    (17 km)

Nisseviken    (17 km)

Rangsarfve    (17 km)

Rangsarve    (17 km)

Fidenäs    (18 km)

Frigsarve    (18 km)

Botvide    (19 km)

Kovik    (19 km)

Lingsarve    (19 km)

Skåls    (19 km)


Landmärken i närheten

Gotlands folkhögskola    (4 km)

Lojsta prästänge    (6 km)

Lojsta Slott    (7 km)

Lojstahallen    (8 km)

Stavgard    (12 km)

Uggarde Rair    (12 km)

Uggarde rojr    (12 km)

Uggarderojr    (12 km)

Gannarve skeppssättning    (13 km)

Klinteberget    (14 km)

Petes    (14 km)

Rannarveskeppen    (16 km)

Kattlunds gård    (17 km)


Kyrkor i närheten

Gerums Kyrka    (3 km)

Linde kyrka    (3 km)

Hemse Kyrka    (4 km)

Hemse stavkyrka    (4 km)

Levide Kyrka    (5 km)

Alva kyrka    (6 km)

Lojsta kyrka    (6 km)

Silte Kyrka    (8 km)

Sproge Kyrka    (8 km)

Stånga kyrka    (8 km)

Eksta Kyrka    (9 km)

Rone kyrka    (9 km)

Burs kyrka    (10 km)

Hablingbo kyrka    (10 km)

Eke kyrka    (11 km)

Havdhems Kyrka    (11 km)

Etelhems Kyrka    (12 km)

Fröjels kyrka    (12 km)

Lye kyrka    (12 km)

Klinte kyrka    (14 km)

Grötlingbo kyrka    (15 km)

Garda    (16 km)

Garde kyrka    (16 km)

Hamnkyrkan    (16 km)

Hejde Kyrka    (17 km)

Lau kyrka    (17 km)

Närs kyrka    (17 km)

Näs kyrka    (18 km)

Alskogs Kyrka    (19 km)

Buttle Kyrka    (19 km)

Guldrupe Kyrka    (19 km)

Sanda Kyrka    (20 km)