SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fide kyrka

Gotland  |  Gotlands län

Fide kyrka

Fide kyrka är en kyrkobyggnad i Fide socken på Gotland som tillhör Hoburgs församling i Visby stift. Fide kyrka är belägen på det smala näset mellan Sudret och det övriga Gotland. Från tornet ser man havet både i öster och väster.

Kyrkogården har kvar mycket av sin medeltida karaktär, tre små trappgavelsformade stigluckor är bevarade i norr och söder. Kyrkan är uppförd av sandsten som många av kyrkorna på södra Gotland, och har en rätt kärv karaktär. Den består av ett rakslutat kor, ett bredare och högre långhus och ett mycket kraftigt torn, avsevärt bredare än långhuset, i väster. Ingångar finns i långhuset och koret i söder och i tornet i norr. Koret och långhuset uppfördes sannolikt i ett sammanhang under 1200-talets förra hälft, tornet vid 1200-talets mitt. Det hade ursprungligen gavelkrön i varje väderstreck och sannolikt hög spira, men sänktes något 1826 och försågs med nuvarande trubbiga lanterninhuv. Kyrkan har romanska portaler med enkla omfattningar i söder, nordportalen är gotisk. Fönstren, i öster, söder och väster, är ursprungliga. På långhusets norra yttersida finns i putsen en märklig skeppsristning från medeltiden. Kyrkans interiör har en välbevarad romansk arkitektur. Kalkmålningarna härrör från 1400-talet, det stora triumfkrucifixet, vars ringkors fyller nästan hela triumfbågen, härrör från 1200-talet. Altarskåpet tillverkades på 1400-talet. Predikstolen, en av Gotlands äldsta, är daterad 1587. I nordportalens innersmyg finns bevarad ett medeltida vigvattenskar av kalksten.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Burgsvik    (4 km)

Hafdhem    (8 km)

Ronehamn    (14 km)


Övriga orter i närheten

Tubode    (2 km)

Fidenäs    (3 km)

Frigsarve    (4 km)

Lingsarve    (4 km)

Norrkvie    (5 km)

Norrqvie    (5 km)

Skåls    (5 km)

Rangsarfve    (6 km)

Rangsarve    (6 km)

Burge    (8 km)

Marbodar    (9 km)

Nisseviken    (10 km)

Hablingba    (13 km)

Huse    (16 km)

Silteby    (17 km)

Tomtbod    (18 km)

Tomteboda    (18 km)

Kvännakershamn    (19 km)

Kvarnåkershamn    (19 km)

Lukse    (19 km)

Vannes    (19 km)


Landmärken i närheten

Grå Gåsen    (4 km)

Kattlunds gård    (5 km)

Runristning    (10 km)

Uggarde Rair    (13 km)

Uggarde rojr    (13 km)

Uggarderojr    (13 km)

Petes    (15 km)

Gotlands folkhögskola    (18 km)

Hoburg fyr    (20 km)


Kyrkor i närheten

Öja kyrka    (4 km)

Näs kyrka    (5 km)

Grötlingbo kyrka    (7 km)

Havdhems Kyrka    (10 km)

Eke kyrka    (11 km)

Hamra Kyrka    (11 km)

Hablingbo kyrka    (13 km)

Vamlingbo kyrka    (13 km)

Alva kyrka    (15 km)

Rone kyrka    (17 km)

Silte Kyrka    (17 km)

Sundre kyrka    (17 km)

Hemse Kyrka    (18 km)

Hemse stavkyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Fide kyrka